Teams vil ikke erstatte e-post. Det er i tillegg til. Egentlig er det feil spørsmål. Spørsmål er hva som er riktig verktøy. Teams eller e-post. Noen ganger, er det bedre å bruke Teams, enn e-post.

Bruk Teams, ikke e-post når.

  • Du er i ferd med å starte e-post sisten. bruk Chat, og bli ferdig
  • Du er i ferd med å sende cc-post internt. Del med riktige personer, i riktig kanal
  • Du er i ferd med å sende et vedlegg flere skal jobbe sammen på
  • Du er i ferd med å ringe, for å diskutere innholdet i et dokument. Del skjermen, og bli raskere ferdig.

Lær hvordan du bli effektiv med Teams

Reduser bruken av e-post, øk effektiviteten og arbeidsgleden. Avtal tid for opplæring av Teams, ved bruk av Teams