Ukeplan i Excel for bedrifter.

En ukeplanlegger med skiftplan i Excel for deg som skal planlegge bemanning og få oversikt over bemanningen. Enkel å bruke, med god oversikt.


Ukeplanen inneholder 3 faner i Excel:

  • En arkfane for selve planleggingen.
  • En Dataliste der du definerer dine egne skift og arbeidstimer
  • En arkfane for å visualisere ukeplanen
  • En skiftplan for inntil 13 uker
  • Statistikk over planlagte timer per medarbeider

Ukeplan Kalender.

Ukeplan kalender.
Ukeplan kalender.

I kalendervisningen får du oversikt over valgt ukenummer og de ulike rollene, vaktene. Inkluderer definert minimumsbemanning og tidspunktene for når vakter/skift starter/slutter.

Du kan ha flere ulike roller vakter i ukevisningen. Du velger selv hvilke, og rekkefølgen.

Skiftplan for 13 uker

Skiftplan i Excel
Skiftplan i Excel

Skiftplanen bygges automatisk basert på det legger inn i bemanningsplanleggeren. Velg fra uke til uke. Og vis skiftplanen i Excel for inntil 13 uker.

Skittene hentes automatisk fra din dataliste. De 7 øverste radene vises.

Summering av timer.

Timer for uke- og skiftplan
Timer for uke- og skiftplan

Se akkumulerte timer for hver måned i ønsket kvartal. Få oversikt over normal arbeidstid, og planlagte ekstra timer i forbindelse med nattvakt og helgevakt.


Bruk av ukeplan i Excel.

Ukeplan bruk
Bruk av ukeplan

Planleggeren bruker du for å planlegge de ulike vaktene og rollene for hver ansatt. Filtrer planleggeren med å bruke menyen for ukenummer, eller filtrer på de ulike kolonnene. For å få bedre oversikt og forenkle planleggingen.

Endre navn på ansatte ved å endre navnet på kolonnene. Ansatt 1, Ansatt 2 også videre til navnene du ønsker. (ps. navn må være unike)

Sett inn, eller slett navn ved å høyreklikke i i ukeplanleggeren.

Planlegg arbeidsukene.

Filtrer bort rader. Jobber dere f.eks aldri lørdag eller søndag kan du filtrere på Dag, og huke bort lørdag og søndag.

Velg ønsket vakt, rolle eller oppdrag for hver medarbeider.


Datalisten for ukeplanlegger.

Dataliste skiftplanlegger.
Dataliste skiftplanlegger.

I datalisten definerer du hvilke vakter, roller du ønsker i din ukeplan. Angir du minimumsbemanning for de ulike vaktene, benyttes det i kalenderen.

Løsningen beregner automatisk arbeidstimer. Med og uten spisepause. Også om du har behov for nattvakter og nattskift.

Dette er listen du velger fra, når du planlegger medarbeidernes ukeplan, Og når du velger hvordan kalenderen/skiftplanen skal se ut.

Fleksibelt og dynamisk, gjør det enkelt å bruke.


Flere roller/vakter per dag.

Har du behov for å ha flere roller/vakter per dag for en eller flere kolleger. Som f.eks. vaktleder, sjåfør. Eller om de skal være flere steder samme dag, setter du inn en ny rad.

Skriv datoen (husk at Excel benytter punktum for datoer. Så skriv f.eks 09.01 for 9 januar.)

Kopier fra celle med dag over (Ctrl C), lim inn i den grønne cellen. (Ctrl V)


Neste steg.

Løsningen er erstattet av Turnus og vakt planlegger. Les mer her.


Andre liker:

Har du behov for mer enn bare ukeplanlegger, kan disse løsningen være interessante for deg:


Om ukeplanleggeren.

Geir Hogstad - Excel ekspert

Ukeplanleggeren er utviklet av Hogstad Rådgivning. Min jobb er å skape gode ting i Excel og dele kunnskap. Skape ferdige ferdige løsninger som forenkler din hverdag.

I tillegg jobber jeg som konsulent på Excel og er kursinstruktør.

Løsningen krever Office3 365 av versjonen av Excel. Kan ikke deles ut av egen organisasjon eller videreselges uten etter avtale.