Ukeplan i Excel for bedrifter.

En ukeplan i Excel for deg som skal planlegge bemanning og få oversikt over ukeplanen. Enkel å bruke, med god oversikt for deg og dine kolleger.


Ukeplanen inneholder 3 faner i Excel:

  • En arkfane for selve planleggingen.
  • En arkfane for å visualisere ukeplanen
  • En arkfane med datalister

Ukeplan Kalender.

Ukeplan kalender.
Ukeplan kalender.

I kalendervisningen får du oversikt over valgt ukenummer og de ulike rollene, vaktene. Dager merket rødt, har for få ansatte i forhold til det du har definert som minimumsbemanning i datalisten.

Du kan ha inntil 6 ulike roller vakter i ukevisningen. Du velger selv hvilke, og rekkefølgen.


Bruk av ukeplan i Excel.

Ukeplan bruk
Bruk av ukeplan

Planleggeren bruker du for å planlegge de ulike vaktene og rollene for hver ansatt. Filtrer planleggeren med å bruke menyen for ukenummer, eller filtrer på de ulike kolonnene. For å få bedre oversikt og forenkle planleggingen.

Endre navn på ansatte ved å endre navnet på kolonnene. Ansatt 1, Ansatt 2 også videre til navnene du ønsker. (ps. navn må være unike)

Sett inn, eller slett navn ved å høyreklikke i i ukeplanleggeren.

Planlegg arbeidsukene.

Filtrer bort rader. Jobber dere f.eks aldri lørdag eller søndag kan du filtrere på Dag, og huke bort lørdag og søndag.

Velg ønsket vakt, rolle eller oppdrag for hver medarbeider.


Datalisten for ukeplanlegger.

Dataliste ukeplanlegger.
Dataliste ukeplanlegger.

I datalisten definerer du hvilke vakter, roller du ønsker i din ukeplan. Angir du minimumsbemanning for de ulike vaktene, benyttes det i kalenderen.

Dette er også listen du velger fra, når du planlegger medarbeidernes ukeplan, Og når du velger hvordan kalenderen skal se ut.

Fleksibelt og dynamisk, gjør det enkelt å bruke.


Flere roller/vakter per dag.

Har du behov for å ha flere roller/vakter per dag for en eller flere kolleger. Som f.eks. vaktleder, sjåfør. Eller om de skal være flere steder samme dag, setter du inn en ny rad.

Skriv datoen (husk at Excel benytter punktum for datoer. Så skriv f.eks 09.01 for 9 januar.)

Kopier fra celle med dag over (Ctrl C), lim inn i den grønne cellen. (Ctrl V)


Neste steg.

Bestill, last ned, og ta i bruk din nye ukeplanlegger nå. Prisen er en engangssum.


Andre liker:

Har du behov for mer enn bare ukeplanlegger, kan disse løsningen være interessante for deg:


Om ukeplanleggeren.

Geir Hogstad - Excel ekspert

Ukeplanleggeren er utviklet av Hogstad Rådgivning. Min jobb er å skape gode ting i Excel og dele kunnskap. Skape ferdige ferdige løsninger som forenkler din hverdag.

I tillegg jobber jeg som konsulent på Excel og er kursinstruktør.

Løsningen krever Office3 365 av versjonen av Excel. Kan ikke deles ut av egen organisasjon eller videreselges uten etter avtale.