Ukekalender med ukenummer i Excel

2. januar 2021

Ukekalender med ukenummer i Excel

Få en gratis ukekalender med ukenummer i Excel. For det som trenger rask oversikt over ukenummer og røde dager. Ukekalenderen markerer automatisk helligdagene for året.


Ukekalender med ukenummer.

En enkel kalender som viser hver uke med dato gjennom året. Kalenderen er dynamisk, og kan enkelt endres til det året du ønsker. Kalendermalen i Excel er standard for 2021. Med helligdagene for året markert i rødt.

Ukekalender Excel
Ukekalender Excel

Funksjoner i Excel kalenderen

For å lage denne kalenderen ble det benyttet følgende Excel-funksjoner og teknikker:

  • Hvis, for å sjekke lengden på teksten for Ukenummer. Var lengden 7 (Ukenr 1) er ukenummeret det siste tegnet. Hvis ikke er ukenummeret i de to siste tegnene (Ukenr 12)
  • Lengde, finne lengden av teksten i overskriften
  • Høyre, henter ukenummer fra overskriften
  • Tallverdi, konverter resultatet fra Høyre til en tallverdi. Siden Høyre i Excel lager en tekstverdi.
  • Filtrer, filtrere ut riktig dato basert på dagens ukenummer
  • Ukenummer, henter riktig ukenummer basert på dato, og med 2 som input. Fordi uken starter på mandag.
  • IDAG(); henter dagens dato
  • Bryter, for å oppgi ukedag (Mandag; tirsdag,,) basert på Ukedag av dato.

Betinget formatering i Excel

Betinget formatering i Excel
Betinget formatering i Excel

Ukekalendere inneholder to regler for å farge cellene.

  • Formater bare celler som inneholder, i dette tilfelle inneholder dagens dato. For å markere dagen i dag.
  • Bruke en celle for å bestemme hvilke celler som skal fargelegges. Helligdager fargelegges.

Laste ned kalender for Excel

Last ned kalenderen her: (PS. Forsøk en annen nettleser om Chrome ikke virker)


Her finner du flere maler for Excel.

By geir Excel Share:
Jeg løser Excel problemer
Excel hjelp
Teams kurs