Turnus og vaktplan i Excel.

Turnus og vaktplan i Excel
Turnus og vaktplan.

Bruk mindre tid på planlegging med turnus og vaktplan i Excel. En vaktliste mal som er enkel å bruke. Få kontroll, og oversikt. Se hvor mange timer det planlegges for. Få individuelle rapporter med vaktliste for hver ansatt.


Datalisten

Her legger du inn dine egne vakter, oppdrag og skift. Systemet beregner timer basert på klokkeslettet for start og slutt. Også for nattskift. Du kan legge inn ekstra timer for vakter som har tillegg. For overtid eller avspasering.

Turnuser og vakter i Excel
Turnuser og vakter i Excel

Vakt- turnus planleggeren.

En kolonne for hver ansatt, med navn.

Under navnene velger du hva den ansatte skal gjøre den aktuelle dagen. Det kan være ulik skift. Eller det kan være annet som ferie eller avspasering. Du bygger din skiftplan.

Turnus og vaktplan i Excel.
Turnus og vaktplan i Excel.

Nå har du 3 valg.

  • Gratis turnus og vaktplan med 2 rapporter.
  • Pluss versjon for mer detaljerte rapporter og vaktliste til de ansatte.
  • Premium versjonen med tall og statistikk.

Gratis turnus og vaktplan i Excel.

Ukeplan.

Ukeplan i Excel
Ukeplan i Excel

Skift kalender i Excel

Skiftkalender i Excel
Skiftkalender i Excel

Last ned turnus- og vaktplan.

Last ned mal for turnus og vaktplan

Jeg anbefaler at du også laster ned brukerveiledning.

Ps får du ikke lastet ned med Chrome? Forsøk en annen nettleser. F.eks. Edge.


Turnus og vaktplan Pluss

For deg som. Som vil h oversikt over ukeplan, og se kalenderen. Hvem gjør hva i ønsket måned. Raskt oversikt etter at du har satt opp turnus og skiftplan i Excel. Se hvem som gjør hva. Og se hvem som er ledig.

Skiftplan i Excel.

Arbeidsuke med skiftplan.
Arbeidsuke med skiftplan.

De ansattes vaktliste i Excel.

Vaktliste i Excel
Vaktliste i Excel

Hvem gjør hva?

Og hvem er ledig i valgt uke

Hvem gjør hva
Hvem gjør hva

Kjøp Turnus og vaktplan Pluss


Turnus og vaktplan Premium.

For deg. Som vil ha kontroll på tallene i tillegg til de oversiktene du får i Pluss versjonen. Rapporter med tall du og lederne kan analysere. Og kontroll underveis. Så du ikke planlegger for trøbbel, om det blir kontroll fra arbeidstilsynet.

Statistikk per måned.

På alt. På enkelt skift. Eller på andre ting, som egenmeldinger, avspaseringer.

Statistikk over skift.
Statistikk over skift.

Kalenderen viser oversikt over aktiviteter hver ansatt gjør i løpet av valgt måned. Visualiser ønsket aktivitet i diagram.

Månedsoversikt ansatt.

Måneds oversikt per ansatt.
Måneds oversikt per ansatt.

Tall og statistikk over ansattes skift og vakter.

Timesjekk.

Er du innenfor arbeidsmiljø loven når du planlegger? La Excel beregne timene. Unngå for mange timer i timelisten. .

Sjekk timelisten i Excel
Timesjekk i Excel.

Vaktliste viser planlagt oversikt og timer for ønsket medarbeider i valgt måned. Sjekk om du planlegger med for mange timer.

Turnusplan

kvartals turnus i Excel
Kvartals turnus ansatt.

Oversikt over den enkelte medarbeiderens vakter og timer per kvartal. Delt opp i måneder.


Når du virkelig vil spare tid, og få oversikt er det Premium versjonen som vil begeistre deg og kollegene dine. La Excel jobbe, så du slipper. Unngå klipp og lim. Få kontroll.

Kom i gang nå.

Kjøp plussversjonen av turnus og vaktplanleggeren for Excel på nett. Last ned og start planleggingen

Kjøp turnus og vaktplan Premium


En løsning som gjør jobben din enklere.

Med en arbeidsplan i Excel får du er en skriftlig oversikt over når arbeidstaker skal arbeide. Når bemanningsplanen er klar, lager Excel løsningen vaktliste, turnus, skift- og turnusplan.

Ps. løsningen krever Office 365/Microsoft 365 versjonen av Excel


Sett sammen din egen arbeidsplan.

En arbeidsdag kan bestå av flere oppdrag, vakter. Medarbeiderne kan også ha flere roller på samme vakt. Være vaktleder, sjåfør. Sett sammen din egen arbeidsplan i Pluss versjonen. Du kan ha inntil 4 ulike oppdrag/vakter per medarbeider per dag.

En vakt eller et skifte kan ofte bestå av flere deler, der betalingen er ulik. Du kan bygge f.eks ett nattskift ved dele det opp i planleggeren:

Del opp nattskiftet i dataisten
Sett inn flere rader for ønsket dag (inntil 4)
Natten er delt i 3
I listen over planlagte timer får du oversikten.

Arbeidsplan, vaktliste, skift og turnus.

Ulike navn for de samme utfordringene. Arbeidstilsynet setter krav til hvordan disse planene utformes. I tillegg til en enklere arbeidshverdag får du dokumentasjon som kan benyttes ved kontroll. Alt kan bli bedre, har du ønsker så spør meg gjerne. Kontakt.


Om

Vakt og turnusplanleggeren krever Office 365 versjonen av Excel.

Rettighetene tilhører Hogstad Rådgivning. Du kan laste ned og bruke til eget formål, ikke videreselge eller dele planleggeren uten etter avtale med Hogstad Rådgivning.

Når du laste ned planleggeren aksepterer du samtidig rettighetene ovenfor.


Om Hogstad Rådgivning.

Hogstad rådgivning løsninger

Hogstad Rådgivning org. nummer: 921 823 800. Kompetanse, kurs, og maler i Excel. Alt for at du skal gjøre dine jobb enklere.