Turnus og vaktplan i Excel.

Turnus og vaktplan i Excel
Turnus og vaktplan.

Bruk mindre tid på planlegging med turnus og vaktplan i Excel. En vaktliste mal som er enkel å bruke. Få kontroll, og oversikt. Se hvor mange timer det planlegges for. Få individuelle rapporter med vaktliste for hver ansatt.


Datalisten

Her legger du inn dine egne vakter, oppdrag og skift. Systemet beregner timer basert på klokkeslettet for start og slutt. Også for nattskift. Du kan legge inn ekstra timer for vakter som har tillegg. For overtid eller avspasering.

Turnuser og vakter i Excel
Turnuser og vakter i Excel

Vakt- turnus planleggeren.

En kolonne for hver ansatt, med navn.

Under navnene velger du hva den ansatte skal gjøre den aktuelle dagen. Det kan være ulik skift. Eller det kan være annet som ferie eller avspasering. Du bygger din skiftplan.

Turnus og vaktplan i Excel.
Turnus og vaktplan i Excel.

Gratis turnus og vakt planlegger med måneds kalender.

Last ned turnus og vakt planleggeren i Excel gratis. få med måneds kalender.


Turnus og vaktplan Premium.

For deg som. Som vil h oversikt over ukeplan, og se kalenderen. Hvem gjør hva i ønsket måned. Raskt oversikt etter at du har satt opp turnus og skiftplan i Excel. Se hvem som gjør hva. Og se hvem som er ledig.


Skiftplan i Excel.

Skiftplan for 13 uker. Med dine egne valg.

Arbeidsuke med skiftplan.
Arbeidsuke med skiftplan.

Hvem gjør hva:

Hvem gjør hva i valgt uke.

Hvem gjør hva i arbeidsuken
Ukeplan, hvem gjør hva

Måned kalender med aktiviteter.

Få oversikt over hvem som gjør hva eller har f.eks. ferie i valgt måned.

Kalender turnus og vakt

De ansattes arbeidsplan i Excel.

Arbeidsplan som viser vakter/skift for den ansatte

Excel aarbeidsplan
Vaktliste i Excel

Ukeplan

Oversikt over uken.

Ukeplan i Excel
Ukeplan for ansatte/aktiviteter

Planlagte arbeidstimer.

Få oversikt over planlagte arbeidstimer per måned.

arbeidstimer per uke.
Arbeidstimer per uke.

Statistikk per måned.

På alt. På enkelt skift. Eller på andre ting, som egenmeldinger, avspaseringer.

Statistikk over skift.
Statistikk over skift.

Kalenderen viser oversikt over aktiviteter hver ansatt gjør i løpet av valgt måned. Visualiser ønsket aktivitet i diagram.

Månedsoversikt ansatt.

Måneds oversikt per ansatt.
Måneds oversikt per ansatt.

Tall og statistikk over ansattes skift og vakter.

Timesjekk.

Er du innenfor arbeidsmiljø loven når du planlegger? La Excel beregne timene. Unngå for mange timer i timelisten. .

Timesjekk turnus og vaktplan i Excel
Timesjekk i Excel.

Vaktliste viser planlagt oversikt og timer for ønsket medarbeider i valgt måned. Sjekk om du planlegger med for mange timer.

Turnusplan.

kvartals turnus i Excel
Kvartals turnus ansatt.

Oversikt over den enkelte medarbeiderens vakter og timer per kvartal. Delt opp i måneder.

Det er enkelt å komme i gang. Trykk på kjøp knappen. Last ned, så er du i gang nå.

Om du ønsker å få en løsning du kan bruke i flere år. Med egen logo. Så send det du laster ned til meg, og be tilpasset løsning til fast pris.

Kjøp Turnus og vaktplan Premium


En løsning som gjør jobben din enklere.

Med en arbeidsplan i Excel får du er en skriftlig oversikt over når arbeidstaker skal arbeide. Når bemanningsplanen er klar, lager Excel løsningen vaktliste, turnus, skift- og turnusplan.

Ps. løsningen krever Office 365/Microsoft 365 versjonen av Excel


Sett sammen din egen arbeidsplan.

En arbeidsdag kan bestå av flere oppdrag, vakter. Medarbeiderne kan også ha flere roller på samme vakt. Være vaktleder, sjåfør. Sett sammen din egen arbeidsplan i Pluss versjonen. Du kan ha inntil 4 ulike oppdrag/vakter per medarbeider per dag.

En vakt eller et skifte kan ofte bestå av flere deler, der betalingen er ulik. Du kan bygge f.eks ett nattskift ved dele det opp i planleggeren:

Del opp nattskiftet i dataisten
Sett inn flere rader for ønsket dag (inntil 4)
Natten er delt i 3
I listen over planlagte timer får du oversikten.

Arbeidsplan, vaktliste, skift og turnus.

Ulike navn for de samme utfordringene. Arbeidstilsynet setter krav til hvordan disse planene utformes. I tillegg til en enklere arbeidshverdag får du dokumentasjon som kan benyttes ved kontroll. Alt kan bli bedre, har du ønsker så spør meg gjerne. Kontakt.


Om

Vakt og turnusplanleggeren krever Office 365 versjonen av Excel.

Rettighetene tilhører Hogstad Rådgivning. Du kan laste ned og bruke til eget formål, ikke videreselge eller dele planleggeren uten etter avtale med Hogstad Rådgivning.

Når du laste ned planleggeren aksepterer du samtidig rettighetene ovenfor.


Om Hogstad Rådgivning.

Hogstad rådgivning løsninger

Hogstad Rådgivning org. nummer: 921 823 800. Kompetanse, kurs, og maler i Excel. Alt for at du skal gjøre dine jobb enklere.