Når bedrifter skal i gang med Teams, er det viktig å skape Team som engasjerer, og kolleger tar i bruk. Men hva er et Team? Gode Team er Team med kanaler som engasjerer medarbeiderne.

Team som engasjerer

For at Team skal engasjere må målgruppen finne Teamet nyttig og skape engasjement. To Team de fleste vil ha nytte av, er et for å diskutere det vi skal være gode på. Og et for å ivareta det sosiale engasjementet.

To gode Team

https://youtu.be/meTIrp6C90o

Lær mer om hva et Team er, og hvordan du bruker det sammen med andre. Se Online kurs på Teams her.