Skriv timeliste, og la Excel beregne timeliste per måned automatisk. Gjør det selv, eller last ned gratis timeliste i Excel.

Ps, du kan laste ned malen for timelistel itt lenger ned i artikkelen.

Timeliste per måned i Excel

Rapporten for timer består av 2 deler:

  • Timeliste
  • En rapport for ønsket måned

Skriv timeliste.

Skriv timeliste i Excel
Skriv timeliste i Excel

I timelisten fører du hva du gjør. Hvilken dag, klokkeslett for starttidspunktet og sluttidspunktet. Det er alt du skal gjøre. Resten, det skal Excel gjøre. Formatet for dato (med punktum 12.02) og klokkeslett (med kolon 08:00)


Timeliste per måned.


Timeliste per måned.
Timeliste per måned.

Se video:

Last ned gratis timeliste mal

Ps, får du ikke lastet ned med Chrome? Forsøk en annen nettleser, f.eks Edge.

Alternativet:

Lever du og bedriften din av å selge timer? Mange velger denne versjonen for bedre kontroll og oppfølging av timer.


Lage timeliste i Excel.

Det tar litt tid å lage en timeliste i Excel, fordi det er mange parametere: Hva er timeprisen, jobber vi natt, er det inkludert lunsj, hvordan behandles overtid.

Nå som vi har registrert timer i listen, kan vi lage kan du lage en timeliste i Excel per måned.

Steg 1: Filtrer riktig måned

=FILTRER(t_timeliste;MÅNED(t_timeliste[Dato])=H8;»Ingen timer»)

Hva skjer her:

Filtrer henter radene fra timelisten (t_timeliste) når måneden i datokolonnen = måneden vi velger fra 1 til 12

Steg 2: har vi jobbet natt?

Det er ulik beregning på nattvakter. Men slik kan du beregne timer for nattskift i Excel. Starter du klokken 9 og slutter 6 dagen etter, har du jobbet 3 timer før midnatt og 6 timer etter. Jobber du dag. Starter 0800 og slutte 1600 kan vi ta 16-8,

Da kan vi bruke følgende formel:

=HVIS(H5=»Ja»;HVIS((INDEKS(G11#;;4)-INDEKS(G11#;;3))<0;((24-(INDEKS(G11#;;3)*24))+INDEKS(G11#;;4)24);(INDEKS(G11#;;4)*24)-(INDEKS(G11#;;3))*24);HVIS((INDEKS(G11#;;4)-INDEKS(G11#;;3))<0;((24-(INDEKS(G11#;;3)24))+INDEKS(G11#;;4)*24);(INDEKS(G11#;;4)*24)-(INDEKS(G11#;;3))24)-0,5)

Sjekk om du jobber natt:

HVIS((INDEKS(G11#;;4)-INDEKS(G11#;;3))<0

Er sluttidspunktet – starttidspunktet mindre (>) enn 0

Regne ute timer før midnatt ( midnatt – start)

(24-(INDEKS(G11#;;3)*24))+INDEKS(G11#;;4)*24)

Om ikke trekk starttidspunktet fra slutt tidspunktet

(INDEKS(G11#;;4)*24)-(INDEKS(G11#;;3)*24

Betalt lunsj

=HVIS(H5=»Ja»

Utfør beregningen for å finne timer

Hvis ikke: utfør beregningen, trekk fra (-) 0,5

Beregne timer i Excel.

Excel bruker et bestemt format på timer, 06:00 er det samme som 025. 6/24 av døgnet. Det må vi ta hensyn til når vi beregner timer i Excel.

Jobbet ovetid?

Har vi jobbet flere timer enn definert normaltid? Da har vi jobbet overtid.

=HVIS(K11#>$H$2;K11#-$H$2;0)

Vi trekker normaltiden fra timene vi har jobbet. Om ikke skriver vi 0.

Beregning av lønn:

Lønn er lik timeprisen ganger med timene vi gar jobbet, pluss overtidstillegg på timene som er overtid.

=(K11#$H$4)+(L11#(H4*H3))

Summer timelisten for måneden.

Summer kolonnene der du har:

  • Timer; =SUMMER(K11#)
  • Overtid: =SUMMER(L11#)
  • Lønn: =SUMMER(M11#)