Timeliste i Excel for alle ansatte.

Timeliste prosjekter i Excel

Ønsker du en timeliste i Excel for alle ansatte, som beregner både lønn og timer på prosjektene? Les mer om løsningen her.

Timeliste i Excel for alle ansatte

Timeliste ansatte og prosjekter
Timeliste ansatte og prosjekter

Timelisten for ansatte er fleksibel og dynamisk: Velg ønket utvalg fra rullegardinmenyer.

  • Prosjekt
  • Kunde
  • Medarbeider
  • Lønn/Timeliste

Velger du lønn, brukes parameterne for lønn, overtid, timelønn, med eller uten betalt lunsj. Velger du timeliste benyttes timeprisen du har på prosjektet. For alle prosjektdeltagerne eller den medarbeideren du velger.


Timeregistrering i Excel.

Timeregistrering i Excel

Dette er arbeidsarket ditt. Her fører du timer for hvert prosjekt, for hver medarbeider. Tid som ikke skal faktureres merker du med en prosjektkode som ikke skal faktureres, for eksempel internt. Da kommer timene på lønnsrapporten.


Datalisten.

Dataliste timer

I datalisten oppdaterer du medarbeidere, kunder, og prosjekter. Prosjekter får en timepris, og den timeprisen benyttes i rapporten.


Kjøp timeliste for alle ansatte, og prosjekter.

Bestill, last ned, og bruk din nye timeliste nå.

Har du spørsmål? Telefon 920 10 803 eller e-post: post@365norge.no


Om Hogstad Rådgivning

Geir Hogstad - Excel ekspert

Hogstad Rådgivning drives av Geir Hogstad. Excel entusiast som bygger løsninger, hjelper bedrifter med Excel, og holder kurs. Les mer her:

Alle løsningene bruker Office 365 versjonen av Excel. Også denne.