Timeliste i Excel for alle ansatte.

 medarbeidere

Ønsker du en timeliste i Excel for alle ansatte, som beregner både lønn, overtid og tillegg for spesielle vakter?

Timeliste i Excel for alle ansatte

Timeliste for ansatte.

Timelisten for ansatte er fleksibel og dynamisk: Velg ønket utvalg fra rullegardinmenyer.

  • Fra Dato
  • Til Dato
  • Medarbeider

Velger du fra dato må du oppgi til dato. Står begge datofeltene tomme får du alle timene som er registrert for året.

Timelisten beregner automatisk totalt antall timer per dag/skift. normal timelønn, overtid. Tillegg for natt eller helg.


Timeregistrering i Excel.

Timeregistrering ansatte.
Timeregistrering ansatte.

Dette er arbeidsarket ditt. Her fører du timer for hver medarbeider. Timer arbeidet beregnes automatisk. Med eller uten lunsj..


Datalisten.

Datalisten for timeregistrering
Datalisten for timeregistrering

I datalisten oppdaterer du medarbeidere, og de ulike vaktene, skiftene.

  • Er lunsj/spisepause inkludert i vakten.
  • Timelønn
  • Tillegget for overtid
  • Tillegget for natt, helg

Sett sammen din egen timeplan. Jobbes det lørdag, og det er tillegg fra klokken 15:00 registrerer du 2 økter på medarbeideren:

Lørdag dag: fra 08:00 til 15:00 uten tillegg. Lørdag kveld fra 15:00 til 17:00 med tillegg. eller høyere timelønn.


Kjøp timeliste for dine ansatte.

Bestill, last ned, og bruk din nye timeliste for 2021 nå.

Har du spørsmål? Telefon 920 10 803 eller e-post: post@365norge.no


Alternativet.

For profesjonelle som lever av å selger timer eller prosjekter. Les mer her.


Om Hogstad Rådgivning

Geir Hogstad - Excel ekspert

Hogstad Rådgivning drives av Geir Hogstad. Excel entusiast som bygger løsninger, hjelper bedrifter med Excel, og holder kurs. Les mer her:

Alle løsningene bruker Office 365 versjonen av Excel. Også denne.