Telle unike verdier i Excel kan vi gjøre ved å lage en unik liste. Unike lister gjør det enklere for oss å telle, og lage lister for innsikt.

Denne artikkelen handler om Excel funksjonen Unik, og hva du kan bruke den til. I birollen for å skape de resultatene vi ønsker finner vi disse funksjonene:

  • Transponer
  • Filtrer
  • Sorter
  • Rader
  • Antalla

Hva gjør Excel funksjonen Unik?

Excel funksjonen Unik lager en dynamisk liste fra en tabell eller liste. Den dynamiske listen kan vi bruke som andre lister. Men den er alltid riktig, og vi redusere tiden vi bruker på feilsøk, klipp og lim.


Lage en Unik liste i Excel

Lage en unik liste i Excel

Excel funksjonen Unik, er like enkel, som den er genial. De store fordele får du når du skal rydde i lister, og bruke den sammen med andre funksjoner. Slik bruker du den:

  • =UNIK(Område du skal finne unike verdier i)
  • =UNIK(Tabell1[Selger]), vil lage en unik liste fra en tabell. I dette tilfellet finne alle selgerne.

Telle unike verdier i Excel.

Den dynamiske listen UNIK lager, kan du bruke sammen med andre funksjoner. Brukt sammen med RADER i Excel kan du telle unike verdier i Excel lister.

  • =RADER(UNIK(Område du skal finne unike verdier i))
  • =RADER(UNIK(Tabell1[Selger])), teller hvor mange rader det er i den unike listen.

Bruk av unike lister sammen med andre funksjoner.

I tillegg til å lage den unike listen, og telle antall unike verdier kan du bruke den unike listen med andre funksjoner. På den måte jobber Excel for oss. Vi bruker mindre tid, og får bedre presisjon.


Video: Lage en Unik liste i Excel. Og telle antall.

Telle unike verdier og lag en unik liste i Excel

Excel hjelp og kurs.

Ønsker du å lære mer Excel eller få hjelp til å rydde i Excel lister du bruke for mye tid på? Velg et kurs eller kontakt meg for mer informasjon.