Det er mange måter for å telle antall like celler i Excel. Skal vi telle når kriteriet er f.eks. måned. Må vi kombinere flere funksjoner. Slik som dette.


Telle antall like celler i Excel

Ofte trenger vi å telle celler i Excel. Telle antall verdier. Telle antall forekomster av tekst. Som å finne ut av hvor ofte noe skjer. Problemstillingen var å finne hvor mange som jobbet på samme prosjekt, på samme dag når jeg laget bemanningsingsplanlegger for prosjekter.

Det er flere måter å telle på i Excel. Det er naturlig å bruke Antall.Hvis eller Antall.Hvis.Sett når vi teller antall i Excel. Men den har en svakhet, vi kan ikke bruke resultatet av en formel som betingelse. Ikke telle hvis Måned()=.


Telle celler i et datoområdet.

For å telle antall celle i et dato-området, eller når det er andre betingelser som gjør at vi ikke kan bruke Antall.Hvis.Sett, må vi kombinere flere funksjoner.


Løsningen.

Har du Office 365 versjonen av Excel kan du bruke denne løsningen for å telle telle antall like celler i Excel, i en måned. Disse funksjonen blir benyttet:

Formelen:

=SUMMER(ERTALL(SØK(I10;FILTRER(Tabell1[[Ansatt 1]:[Ansatt 4]];MÅNED(Tabell1[Måned])=1)))*1)

  • Filtrer, henter ut tekstene vi skal telle. I en dynamisk tabell. Basert på ønsker dato.
  • Måned, finner månedsverdien fra 1 til 12, basert på en dato
  • Søk. Søker etter teksten vi ønsker å telle.
  • Ertall. Bekrefter at teksten er funnet.
  • Summer, summerer hvor mange ganger teksten finnes.

Videoinstruksjon

Telle antall celler med samme tekst i Excel.

Trenger du hjelp med Excel?

Eller ønsker du å oppdatere kunnskapen din, og bruke de nye mulighetene?