Telle antall like celler i Excel

24. februar 2021

Telle antall like celler i Excel

Det er mange måter for å telle antall like celler i Excel. Skal vi telle når kriteriet er f.eks. måned. Må vi kombinere flere funksjoner. Slik som dette.


Telle antall like celler i Excel

Ofte trenger vi å telle celler i Excel. Telle antall verdier. Telle antall forekomster av tekst. Som å finne ut av hvor ofte noe skjer. Problemstillingen var å finne hvor mange som jobbet på samme prosjekt, på samme dag når jeg laget bemanningsingsplanlegger for prosjekter.

Det er flere måter å telle på i Excel. Det er naturlig å bruke Antall.Hvis eller Antall.Hvis.Sett når vi teller antall i excel. Men den haren svakhet, vi kan ikke bruke resultatet av en formel som betingelse. Ikke telle hvis Måned()=.


Telle celler i et datoområdet.

For å telle antall celle i et dato-området, eller når det er andre betingelser som gjør at vi ikke kan bruke Antall.Hvis.Sett, må vi kombinere flere funksjoner.


Løsningen.

Denne løsningen for å telle telle antall like celler i Excel, i en måned. Virker om du har Office 365 versjonen av Excel. Disse funksjonen blir benyttet:

Funksjonen: =SUMMER(ERTALL(SØK(I10;FILTRER(Tabell1[[Ansatt 1]:[Ansatt 4]];MÅNED(Tabell1[Måned])=1)))*1)

  • Filtrer, henter ut tekstene vi skal telle. I en dynamisk tabell. Basert på ønsker dato.
  • Måned, finner månedsverdien fra 1 til 12, basert på en dato
  • Søk. Søker etter teksten vi ønsker å telle.
  • Ertall. Bekrefter at teksten er funnet.
  • Summer, summerer hvor mange ganger teksten finnes.

Videoinstruksjon

Telle antall celler med samme tekst i Excel.

Trenger du hjelp med Excel?

Eller ønsker du å oppdatere kunnskapen din, og bruke de nye mulighetene?

By geir Excel Share:
Har du spørsmål?
Excel hjelp
Les mer
Excel maler og løsninger