Slik kan du summere måned fra en dataliste med datoer i Excel. Omsetningen skal summeres per måned. Vi må gjøre noen knep i Excel for å få det til. Bruk av funksjonene Måned, Filtrer og Summer løser oppgaven for oss.


Excel funksjonen måned.

Excel funksjonen måned returnerer månedsnummer fra 1 til 12, basert på en dato. Januar er en tekstverdi i Excel. Januar1 derimot, tolker Excel som en dato. Gyldige beregningsdatoer:

  • =MÅNED(«Januar»&1) – Tolkes som dato av Excel, fordi vi kjeder sammen månedsnavnet med 1.
  • Denne virker ikke =MÅNED(12.02.2020), fordi verdien må være et serienummer for datoen.
  • =MÅNED(G18), virker når vi har en datoverdi i celle G18. F.eks 12.02.2020.

Filtrere måneden fra en datoliste.

Filtrer måned i Excel

Excel funksjonen Filtrer er en matriseformel som lager en dynamisk liste basert på det kriteriet vi ønsker.

  • FILTRER(t_ordre[Omsetning];MÅNED(t_ordre[Dato])=MÅNED(F4&1))
  • t_ordre[Omsetning] er i denne øvelsen tallene vi skal summere i datalisten
  • MÅNED(t_ordre[Dato])=MÅNED(F4&1)), er kriteriet. List omsetningen, når kolonnen for dato = måneden vi skal summere.

Summere måned i Excel.

Summere måned Excel
Summere måned Excel

Det er fristende å bruke Summer.Hvis eller Summer.Hvis.Sett her. Men de virker ikke sammen med andre funksjoner.

Løsningen er å summere listen vi fikk med Filtrer-funksjonen. Smart?

  • =SUMMER(FILTRER(t_ordre[Omsetning];MÅNED(t_ordre[Dato])=MÅNED(F4&1)))

Video – Slik summerer du en måned i Excel.

Summere måned fra en datoliste i Excel

Lære mer Excel – eller få hjelp.

Kontakt meg om du trenger hjelp med Excel og regnearkene dine. Ønsker du å lære mer Excel anbefaler jeg en av disse.

Excel kurs for viderekommende. Når du kan litt Excel og vil bli flinkere. Jobb raskere og mer presist i Excel enn noen gang.

Lær de nye matriseformlene. Lær det grunnleggende med de ny matriseformlene i Excel, inkludert Excel funksjonen filtrer.


Last ned eksempelet