Søyle og stolpediagram er en måte å presentere data på visuelt i Excel. Men det finnes flere måte å gjøre det på. Skal du ha et liggende diagram, stående, stable eller gruppere? Svaret på det ligger i hvordan du ønsker publikum skal oppleve det du visualiserer med diagrammet ditt i Excel.


Stående søyle- og stolpediagram.

Et diagram leses fra venstre mot høyre. Så et stående diagram bruker vi ofte når vi skal presentere data for en tidsperiode.

Stående stolpediagram i Excel

Liggende stolpe- og stolpediagram

Nå vi skal visualisere størrelser, kun vise forskjeller kan vi velge å bruke ett liggende diagram. Så unngår vi misforståelsen om at det har med tidslinje å gjøre. For en tidslinje bør du velge stående diagram. Andre tips i denne videoen:

  • Snu rekkefølgen på datalisten
  • Formatere dataetiketter i Excel
  • Starte søyleverdien på 0
Liggende stolpediagram i Excel

Gruppert søyle- og stolpediagram

Du kan gruppere dataene i diagrammet ditt for å sammenligne for eksempel kvartal, eller avdelinger i en periode. Med ett tastetrykk endre du raskt måten du vil gruppere på. Ved å snu rad og kolonner i diagrammet.

Gruppert søylediagram i Excel

Stablet stolpe- og søylediagram

Å stable ulike data gir deg mulighet til å sammenligne summen av dele datasett. Endre fokus ved å bytte om på rad og kolonne i diagrammet.

Stablet søylediagram i Excel

Lær mer om bruk av diagram.

Diagram og grafer er en effektiv måte og presentere data på. Det forsterker budskapet, og det gjør det lettere å identifisere fokusområder for å ta beslutninger. I tillegg imponerer du sjefen, kollegene og kundene.

Oppdag mulighetene og lær mer på nettkurs.