Hente data fra en tabell og slå opp i flere kolonner for å finne en verdi i Excel. Bruk Xoppslag for å søke i flere kolonner. Et bedre og enklere alternativ enn både finn.rad og Indeks & sammenligne for oppslag i flere kolonner.


Forberedelse når vi skal søke i flere kolonner.

Når vi skal søke i flere kolonner, må vi slå sammen, eller kjede sammen det vi skal søke etter og de kolonnene vi skal søke i.

Med en unik verdi kan vi gjøre oppslag i flere kolonner. Vi finner riktig rad og slår opp verdien i riktig kolonne. Tegnet for å kjede sammen celler i Excel er &.


Finne en rad, med flere kriterier

I dette eksempelet skal vi søke med flere verdier i datalisten. Finne en rad ved å slå opp i flere kolonner. Kriteriene er varenummer, og år. Hvor mye solgte vi av valgt vare, i valgt år

Excel slå opp flere verdier
Excel slå opp flere verdier

Cellen J5 inneholder =G5&G6 for å illustrere hvordan det vi søker etter ser ut, og hva som skjer når vi kjeder sammen celler i Excel.

Antall solgt finner vi med å slå opp en verdi med flere kriterier:

Formel:

=XOPPSLAG(G5&G6;t_antall[År]&t_antall[Varenummer];t_antall[Antall solgt])

Forklaring:

Hva skal vi søke etter: G5&G6; = «20191004», en kjedet streng med verdiene i G5 og G6.

Hvor finner vi det vi søker etter: t_antall[År]&t_antall[Varenummer] = et kjedet resultat av kolonnene i tabellen t_antall. PS. rekkefølge for kolonnene må være det samme som du søker etter. Vi søker etter år&antall. Og må velge kolonner i samme rekkefølge

Hvor finnes resultatet av søket: t_antall[Antall solgt] = verdien vi skal returnere når vi slår opp med flere verdier i Excel.


Glem finn.rad og indeks og sammenligne.

Har du en moderne Excel, med Office 365 så kan du glemme Indeks og sammenligne når du skal finne verdier med flere kriterier. Xoppslag gjør det samme som Indeks og Sammenligne, og finn rad. Er enklere å bruk, med flere muligheter.

Excel slå opp med flere verdier

Slik slår du opp med flere verdier i Excel, uten å bruke Indeks og sammenligne eller Finn.rad. Bruk Xoppslag for å finne verdi med flere kriterier.

Xoppslag for å finne verdier med flere kriterier.

Er du oppdatert på Excel?

Eller trenger du bare hjelp til å få løst et problem nå? Det har kommet mange nye muligheter i Excel. Har du noen datalister som burde vært enklere å bruke.

Få hjelp nå eller bli oppdatert på kurs.


Last ned eksempel, slå opp på flere kolonner

.