Hvordan regne prosent i Excel? Her har du 4 eksempler på hvordan du regner prosent i Excel. Inkludert en video som viser hva prosent er, og hvordan Excel oppfører seg når du bruker prosenttegnet. Nederst finner du regnearket med eksempler på prosentregning som du kan laste ned.


Hvordan regne prosent i Excel

Prosent betyr andel av 100. Når du regner ut prosent i Excel til å finne hvor stor andel av 100 en verdi er. Her skal vi finne prosenten, og regne tilbake. Hva er verdien når vi vet prosenten. Forstå prosentfunksjonen i Excel:

Beregne prosent i Excel

Hvordan finne rabatt i Excel

I denne videoen skal du få se hvor mye rabatten blir, og hva den nye prisen blir, når du skal finne rabatt i Excel. Vi bruker prosentfunksjonen for å regne rabatt.

Beregne rabatt i Excel

Beregne prosent av totalen

Når du vet to verdier. Kan vi beregne hvor stor prosent et tall er av et annet. For eksempel hvor stor prosent salget av en vare utgjør av totalen. Eller hvor stort overskuddet er av omsetningen.

Beregne prosent av totalen

Eksempel på prosentregning i Excel

I dette eksempelet på prosentregning skal vi se hvordan du beregner hvor hvor prosent-andel hvert kvartal utgjør av totalen. Du kan bruke det samme eksempelet for å sammenligne prosentandelen på ulike inntekter, og utgifter.

Eksempel på prosentregning i Excel

Trenger du hjelp med Excel?

Jeg hjelper deg med å løse problemet ditt. Eller vil du lære mer?


Last ned eksempler på prosentregning i Excel