Når du er på ferie, eller ute av kontoret kan du sette på en fraværsmelding i Teams. En automatisk melding til de som prøver å kontakt deg på Teams. Se hvordan du bruker «Statusmelding» for å sette på autosvare i Teams, og varsle om når du er ute av kontoret.


Sette på en fraværsmelding i Teams.

feriemelding teams
Sett inn «ute av kontoret på Teams»

Når du skal sette inn en fraværs- og feriemelding i Teams, bruker du funksjonen for Statusmelding. Med Statusmelding kan du gi beskjed til de som kontakter deg på Teams, at du er på ferie. Slik setter du inn enn automatisk fraværmelding når du er borte fra kontoret:

  • Klikk på bildet ditt i Teams
  • Velg «Angi Statusmelding»
  • Skriv inn teksten du vil skal komme i fraværsmeldingen for de som bruker Team
  • Huk av for «Vis når personer sender en melding til meg». Da vil de som kontakt deg på melding, eller omtaler deg med @navn få fraværsmelding
  • Velg dato for når meldingen om ferie i Teams skal opphøre.


Feriemelding i Teams, spørsmål og svar.

  • Endrer fargestatusen seg i Teams seg når jeg setter på «ute av kontoret»?
  • Svar: Nei, en statusmelding i Teams brukes ofte til å informere om andre ting. Som for eksempel «Er på hjemmekontor». Er i Bergen. Og da er man fortsatt tilgjengelig. Så du må endre fargen status til borte, eller opptatt manuelt. Eventuelt legge inn avtale i Outlook
  • Jeg har satt på «ute av kontoret» og fraværsmelding i Outlook. Påvirker det Teams?
  • Svar: Nei. Du må sette inn fraværsmelding og aktivisere «ute av kontoret» i både Teams og Outlook. Du kan lage en avtale med deg selv i Outlook-kalenderen når du har ferie. For å få riktig status-farge i Teams

Lær mer om bruk av Teams.

Lyst til å få mer ut av Team? Hogstad rådgivning arrangerer kurs på Teams for profesjonelle bedrifter som ønsker å bruke Teams for å jobbe bedre sammen og bli mer effektive i en travel hverdag. Les mer her.


Teams kurs.

Oppdag mulighetene, bruk Teams mer effektivt når du skal nå målene med kollegene dine.

Hjelp ved behov.

Kanskje den beste måten å lære på. Spør og få hjelp ved behov.


Fraværsmelding Outlook.

Du må sette egen fraværmelding med autosvar i Outlook selv om du legger inn en Teams.

Slå på «ute av kontoret» og legg inn fraværsmelding i Outlook.