Tjenester og løsninger

Hogstad rådgivning

Geir Hogstad

Excel tjenester

I Prosjekter og ved behov

Jeg hjelper deg med å forbedre, eller lage gode løsninger i Excel. Et Excel regneark, som er riktig utformet er et godt verktøy. Enkelt å bruke. Et verktøy å stole på. Som gjør at man kan fokusere mer på egne oppgaver, og ta bedre beslutninger.

Excel hjelp

Hjelp ved behov.

Timebank ved behov

Med en timebank ved behov får du og dine kolleger tilgang til kunnskap når dere trenger det. Det er mange muligheter med løsningene du har kjøpt. Få løst hverdagsproblemer og utfordringer. Jobb smartere og raskere og utnytt mulighetene.

Kontakt