Sammenligne 2 kolonner i Excel. For å finne duplikater. Med en enkel formel kan finne hva som er i både kolonne 1 og kolonne 2.


Formelen for å sammenligne 2 kolonner i Excel.

Duplikater i 2 lister

=FILTRER(Tabell2[Navn];ERTALL(XSAMSVAR(Tabell2[Navn];Tabell1[Navn])))

Formelen for å sammenligne 2 lister eller kolonner i Excel består av 3 steg:

Steg 1:

XSAMSVAR(Tabell2[Navn];Tabell1[Navn])

Forklaring.

Xsamvar slår opp verdiene i liste 2, og sammenligner med innholdet i liste 1. Reultatet er en lang list, som enten er en feilmelding, eller en tallverdi. Er det en tallverdi, så er innholdet i listene duplikater.

Steg 2:

ERTALL(XSAMSVAR(Tabell2[Navn];Tabell1[Navn]))

Funksjonen Ertall sjekker om resultatet av Xsamsvar er tall. Er det tall, får vi SANN (navnet er i begge listene). Får vi USANN er ikke navnet i begge listene.

Steg 3:

=FILTRER(Tabell2[Navn];ERTALL(XSAMSVAR(Tabell2[Navn];Tabell1[Navn])))

Filtrer viser verdiene i Tabell2 når resultatet av Ertall er SANN.


Video: Slik finner du duplikater i 2 lister.

Finne duplikater i lister

Se videoen der du får se det fra steg til steg.


Geir Hogstad - Excel ekspert
Geir Hogstad Excel

Velkommen til siden min, mitt navn er Geir Hogstad, min jobb er å gjøre din enklere. Bruke tiden bedre i Excel, for å finne det du trenger raskt og presist.

Tjenester og løsninger:

.