Hva er Sainte-Laguës metode, og hvordan brukes den for å avgjøre hvem som skal bestemme etter ett valg. Metoden brukes ved alle valg i Norge. Les mer, og last ned malen for metoden her.

Når alle stemmene ved et valg er talt opp, må vi beregne hvor mange representanter hver parti får og finne ut hvem som skal bestemme. For å regne ut det, benytter vi en modifisert versjon av Sainte-Laguës metode i Norge. Den metoden brukes ved kommunevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg i Norge.

Les mer her.


Excel mal for å beregne mandater ved valg.

Fordeling etter Sainte-Laguës metode.
Fordeling etter Sainte-Laguës metode.

Last ned malen for hvordan mandatene vil fordele seg etter valget. Slik bruker du den:

  • Velg kommune
  • Skriv inn valgdeltagelsen
  • Skriv inn forkortelsen for hvert parti
  • Skriv inn prosenten partiet fikk.
  • Skriv inn antall representanter som skal velges.

Så regner malen ut resten. De mørke feltene viser mandater for den kvotienten. Linjen for «Første representant» viser hvor tidlig i rekken den første representanten er. Er tallet lavt, er det temmelig sikkert at partiet får minst en representant.

Du kan være din egen «valganalytiker». Bruk de 3 radene for «ekstra stemmer», og se hvor mye som skal til for at de får flere mandater.


Blokker ved valg.

Parti blokker.
Parti blokker.

Det er sjeldent ett parti får flertall alene ved valg. Da må de samarbeide, i det som kalles blokker.

I dette regnearket kan du fordele partiene, og se hvilken blokk som får flertall. Velg en blokk (Blokk 1, Blokk 2), eller la det stå tomt. Ofte havner små partier på det vi kaller «vippen». Den siden de velger kan få flertallet.


Last ned Excel mal for Sainte-Laguës metode

Last ned malen, og vær din egen valg analytiker. Gratis for alle. Men bruker du den profesjonelt, for eksempel presse, så er det hyggelig og god moral å oppgi kilde.