Mini Images: Right Sidebar

 • 6. oktober 2020

  Søke i flere kolonner – Excel

  Hente data fra en tabell og slå opp i flere kolonner for å finne en verdi i Excel. Bruk Xoppslag for å søke i flere kolonner. Et bedre og enklere alternativ enn både finn.rad og Indeks & sammenligne for oppslag i flere kolonner.


  Forberedelse når vi skal søke i flere kolonner.

  Når vi skal søke i flere kolonner, må vi slå sammen, eller kjede sammen det vi skal søke etter og de kolonnene vi skal søke i.

  Med en unik verdi kan vi gjøre oppslag i flere kolonner. Vi finner riktig rad og slår opp verdien i riktig kolonne. Tegnet for å kjede sammen celler i Excel er &.


  Finne en rad, med flere kriterier

  I dette eksempelet skal vi søke med flere verdier i datalisten. Finne en rad ved å slå opp i flere kolonner. Kriteriene er varenummer, og år. Hvor mye solgte vi av valgt vare, i valgt år

  Excel slå opp flere verdier
  Excel slå opp flere verdier

  Cellen J5 inneholder =G5&G6 for å illustrere hvordan det vi søker etter ser ut, og hva som skjer når vi kjeder sammen celler i Excel.

  Antall solgt finner vi med å slå opp en verdi med flere kriterier:

  Formel:

  =XOPPSLAG(G5&G6;t_antall[År]&t_antall[Varenummer];t_antall[Antall solgt])

  Forklaring:

  Hva skal vi søke etter: G5&G6; = «20191004», en kjedet streng med verdiene i G5 og G6.

  Hvor finner vi det vi søker etter: t_antall[År]&t_antall[Varenummer] = et kjedet resultat av kolonnene i tabellen t_antall. PS. rekkefølge for kolonnene må være det samme som du søker etter. Vi søker etter år&antall. Og må velge kolonner i samme rekkefølge

  Hvor finnes resultatet av søket: t_antall[Antall solgt] = verdien vi skal returnere når vi slår opp med flere verdier i Excel.


  Glem finn.rad og indeks og sammenligne.

  Har du en moderne Excel, med Office 365 så kan du glemme Indeks og sammenligne når du skal finne verdier med flere kriterier. Xoppslag gjør det samme som Indeks og Sammenligne, og finn rad. Er enklere å bruk, med flere muligheter.

  Excel slå opp med flere verdier

  Slik slår du opp med flere verdier i Excel, uten å bruke Indeks og sammenligne eller Finn.rad. Bruk Xoppslag for å finne verdi med flere kriterier.

  Xoppslag for å finne verdier med flere kriterier.

  Er du oppdatert på Excel?

  Eller trenger du bare hjelp til å få løst et problem nå? Det har kommet mange nye muligheter i Excel. Har du noen datalister som burde vært enklere å bruke.

  Få hjelp nå eller bli oppdatert på kurs.


  Last ned eksempel, slå opp på flere kolonner

  .

  By geir Excel
 • 24. september 2020

  Regne rabatt i Excel

  Slik kan du regne rabatt i Excel, med en fast rabatt i prosent, og ved bruk av en rabattmatrise. Bruker du rabattmatrise kan du gi forskjellig rabatt til ulike varegrupper, basert på en egen matrise. Finn rabatten, og finn den nye prisen i Excel.


  Beregne rabatt i Excel

  Bruk av fast rabatt i Excel

  Å beregne rabatt basert på en fast prosentsats er egentlig ganske enkelt. Ta prise, og gang den med prosenten. 2 ting som er viktig å huske

  • Lås cellen der du har rabattsatsen med dollartegn (Trykk F4)
  • Formater cellen med rabattsats med prosentformat.

  I eksempelet blir formelen: =D8*$J$7 – Der D8 er cellen med pris og $J$7 er cellen med prosentsats. Ta den gamle prisen minus rabatt, så finner du den nye prisen.


  Rabattmatrise i Excel.

  Ved å bruke en rabattmatrise i Excel kan du gi ulik rabatt baser på de kategoriene du ønsker. En varegruppe, kampanjekode, eller som i eksempelet basert på hvor mye varen koster.

  I tillegg til varelisten din, vil du trenge en en liste der du spesifiserer rabattstrukturen. En rabattmatrise som inneholder to kolonner. En for utvalget, og en for rabattprosenten.

  I eksempelet brukes formelen =XOPPSLAG(D8;$I$10:$I$12;$J$10:$J$12;0;-1)

  • D8 = celle for pris
  • $I$10:$I$12 =området du søker i, i rabattmatrisen
  • $J$10:$J$12 = området for rabatten vi skal finne, og returnere
  • 0 = verdien om ingen priser matcher på testen
  • -1 = finn den nærmeste mindre verdien av det du søker på i D8

  Lære mer Excel eller få hjelp.

  Ønsker du å lære mer Excel eller konsulent-hjelp? Kontakt meg for en uforpliktende samtale.


  Last ned eksempel på rabatt, og rabattmatrise.

  By geir Excel
 • 18. september 2020

  Budsjett i Excel, med gratis mal

  Se hvordan du lager et enkelt budsjett per måned i Excel og last ned gratis mal. Budsjettmalen er laget for bedrifter, men kan også brukes for å lage privat budsjett for husholdningen. Eller for organisasjoner og foreninger.


  Hva er et budsjett?

  Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en gitt periode, normalt et kalenderår. Budsjettet sier også noe om virksomhetens planer.


  Budsjett i Excel

  Med budsjettet i Excel kan vi summere forventede inntekter og utgifter per måned. Beregne om det blir noe til overs, som skal føres over til neste måned. Har vi planer om investeringer, kan vi se om det ligger høyde for investeringene i budsjettet.


  Bruk av budsjettmalen

  Budsjettmalen beregner inntekter, og utgifter per måned. Og summerer automatisk differansen.

  • Sett inn en ny linje i regnearket for utgifter eller inntekter. Ps over linjen med summeringene
  • Starter året med kan du bruke til å føre inn hvor mye penger det var på kontor når året (perioden) startet.
  • Likviditet er hvor mye penger det bør igjen på konto etter hver måned, akkumulert.
  Slike lager du budsjett i Excel

  Last ned budsjettmal for Excel.

  Last ned den gratis budsjettmalen her,

  PS, får du ikke lastet ned med Chrome, forsøk en annen nettleser. F.eks. Edge.


  Excel opplæring og hjelp.

  Lære mer Excel.

  Trenger du hjelp med Excel?

  Flere Excel maler du kan bruke,

  By geir Excel
 • 15. september 2020

  Sende, lese og huske meldinger i Teams

  Det er lett å komme i gang med Teams. Nesten for lett. Lett å sende meldinger, lett å lese. Men huske meldinger i Teams, ting vi skal gjøre. Hvordan gjør vi det?


  Bedriftskultur og arbeidskultur

  Meldinger i Teams er ofte det første folk leser. De leser Teams-meldinger før de leser e-post, og før det tar fatt på egne oppgaver. Men hvordan er kulturen i bedriften? Hvor lenge er det aksept for, eller kultur for å vente på svar? Er det kultur for å gjøre hverandre gode, hjelpe og drive ting fremover? Hvordan er hver enkelts arbeidskultur. Med hensyn til hva som prioriteres? Forskjellig antagelig, og det må det nesten være. Bare vi har en kultur i bedriften der vi bruker løsninger som Teams for å jobbe sammen. Unngår frustrasjon og misforståelser. Samsvarer forventningene med handlingene?

  • Skal man agere ulikt når det benytter @navn for å adressere en person i meldingen?
  • Er man med i et Team for å bli informert eller delta?
  • Hvilke forventninger har kollegene i teamet?
  • Når bør man besvare en chat?
  • Er riktige personer med i teamet, eller chatten?

  Glemme meldinger

  Vi glemmer, også meldinger i Teams når det blir mange av dem. Meldinger som ofte er ting vi skal gjøre. Oppgavene våre, eller meldinger som skal hjelpe kollegene å gjøre sine oppgaver. Så, hvordan kan vi bruke Teams til å huske meldinger for oss? Så vi slipper ubehagelige påminnelser.


  Svar på meldingen med en gang.

  En gyllen regel er å svare med en gang, om ting tar mindre enn 2 minutter å gjøre.


  Lagre meldingen i Teams

  Lagre meldingen i Teams
  Lagre meldingen i Teams

  Teams har ikke noen funksjon for å markere en melding som oppgave, som noe du skal gjøre. Men du kan lagre meldingen. Lagre, så du får hjelp til å huske meldinger i Teams. En liste over ting du skal huske, og gjøre.

  Du kan lagre meldinger i Teams på mobil, sjekk oppskriften fra Microsoft her.

  Trykk på bildet ditt i Teams og sjekk lagrede meldinger. Og svar. Er det noe du bør huske videre, gjøre noe med, så bør du vurdere å legge den i Planner, eller gjøremålsappen To-Do


  Filtrer aktivitetsfeeden din

  Aktivitetsfeeden er oversikten over hva son skjer rundt deg på Teams. Du kan filtrere aktiviteter. Blant annet kan du se når noen har nevnt deg. Da er vi tilbake til kultur. Forventes det svar når noen skriver en melding, eller forventes det svar når noen er adressert spesifikt med @navn?


  Skap en god samarbeidskultur på Teams.

  Avtal en workshop der arbeidskultur og samarbeidskultur kommer i fokus. Hvilke forventninger skal vi ha til hverandre for å nå målene våre. Og hvordan bruker du verktøyene alle har, i Teams og Office 365 for å nå dem. Kontakt meg for mer mer informasjon og komme i gang.

  By geir Microsoft Teams
1 6 7 8 9 10 11 12 16
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no