Mini Images: Right Sidebar

 • 2. januar 2021

  Ukekalender med ukenummer i Excel

  Last ned gratis ukekalender med ukenummer i Excel. For deg som trenger rask oversikt over ukenummer og røde dager. Ukekalender med helligdagene for året.


  Kalender med ukenummer.

  En enkel kalender som viser hver uke med dato gjennom året. Kalenderen er dynamisk, og kan enkelt endres til det året du ønsker. Kalendermalen i Excel er standard for 2021. Med helligdagene for året markert i rødt.

  Ukekalender Excel
  Ukekalender Excel

  Ukekalender 2021 Excel

  Gratis kalenderen for 2021 i Excel er ferdig, og klar til bruk. Bare last den ned. For å lage denne kalenderen ble det benyttet følgende Excel-funksjoner og teknikker:

  • Hvis, for å sjekke lengden på teksten for Ukenummer. Var lengden 7 (Ukenr 1) er ukenummeret det siste tegnet. Hvis ikke er ukenummeret i de to siste tegnene (Ukenr 12)
  • Lengde, finne lengden av teksten i overskriften
  • Høyre, henter ukenummer fra overskriften
  • Tallverdi, konverter resultatet fra Høyre til en tallverdi. Siden Høyre i Excel lager en tekstverdi.
  • Filtrer, filtrere ut riktig dato basert på dagens ukenummer
  • Isoukenummer, henter riktig ukenummer basert på dato. Etter ISO-standarden, som vi benytter i Norge.
  • IDAG(); henter dagens dato
  • Bryter, for å oppgi ukedag (Mandag; tirsdag,,) basert på Ukedag av dato.

  Fremheve helligdager i kalenderen.

  Kalender i Excel med helligdager
  Betinget formatering i Excel

  Ukekalendere inneholder to regler for å farge cellene.

  • Formater bare celler som inneholder, i dette tilfelle inneholder dagens dato. For å markere dagen i dag.
  • Bruke en celle for å bestemme hvilke celler som skal fargelegges. Helligdager fargelegges.

  Laste ned gratis kalender for Excel

  Last ned kalender med ukenummer her: (PS. Forsøk en annen nettleser om Chrome ikke virker)


  Andre liker:

  By geir Excel
 • 25. november 2020

  Filtrere lister i Excel

  Det er mange måter å filtrere lister i Excel. Den måten som gjør det enklest for brukere å filtrere kolonner i en tabell på, er å bruke Slicer. Med Slicer får du «knapper» som filtrerer tabellen på en eller flere kolonner.


  Sett inn slicer, for å filtrere med «knapper».

  Sett inn Slicer for å filtrere i Excel
  Sett inn Slicer for å filtrere i Excel

  For å bruke slicer til å filtrere lister, må listen gjøres om til en tabell, eller pivot tabell. PS. Trykk Ctrl T for å lage en vanlig tabell. Stille markøren inne i tabellen, velg sett inn, og Slicer. Velg en, eller flere kolonner du ønsker å filtrere med slicer. Her skal vi filtrere lister i Excel på Ukenummer.


  Tilpass Slicer.

  Tilpass slicer
  Tilpass slicer

  Når du har satt inn filtreringsmulighten slicer i regnearket ditt, kan du tilpasse utseende for å gjøre den mer brukervennlig:

  • Endre farge (kosmetikk)
  • Endre antall kolonner
  • Justere høyde, bredde og plassering med mus

  Filtrere lister i Excel med Slicer

  Filtrere tabell i Excel
  Filtrere tabell i Excel

  Når du har dimensjonert Slicer til ønsker størrelse og plassert den riktig i regnearket, kan du begynne å filtrere tabellen i Excel ved å trykke på ønsket verdi. Velg fjern filter, for å nullstille filtreringen.


  Filtrere tabell i Excel med Slicer

  Oppsummering.

  Det er som nevnt flere måter å filtrere lister og tabeller i Excel på. Du kan velge å sette inn Filterknapper i lister og tabeller. Og du kan filtrere lister med Excel-funksjonen Filtrer.

  Du kan lese mer om Excel-funksjonen filtrer her.

  Eksempelet er fra en bemanningsplan jeg har laget i Excel. Den kan du laste ned her.


  Utvid kunnskapen, eller få hjelp.

  Jeg kan hjelpe deg med å løse Excel-problemene dine. Enten de er enkle, eller du ønsker å optimalisere listene dine. For å gjøre hverdagen enklere for deg og kollegene dine.

  Er du oppdatert på de siste muligheten i Excel. Det har skjedd store endringer i Excel de siste årene, og det lærer du på Excel-kurset for viderekommende.

  By geir Excel
 • 17. november 2020

  Søyle og stolpediagram i Excel.

  Søyle og stolpediagram er en måte å presentere data på visuelt i Excel. Men det finnes flere måte å gjøre det på. Skal du ha et liggende diagram, stående, stable eller gruppere? Svaret på det ligger i hvordan du ønsker publikum skal oppleve det du visualiserer med diagrammet ditt i Excel.


  Stående søyle- og stolpediagram.

  Et diagram leses fra venstre mot høyre. Så et stående diagram bruker vi ofte når vi skal presentere data for en tidsperiode.

  Stående stolpediagram i Excel

  Liggende stolpe- og stolpediagram

  Nå vi skal visualisere størrelser, kun vise forskjeller kan vi velge å bruke ett liggende diagram. Så unngår vi misforståelsen om at det har med tidslinje å gjøre. For en tidslinje bør du velge stående diagram. Andre tips i denne videoen:

  • Snu rekkefølgen på datalisten
  • Formatere dataetiketter i Excel
  • Starte søyleverdien på 0
  Liggende stolpediagram i Excel

  Gruppert søyle- og stolpediagram

  Du kan gruppere dataene i diagrammet ditt for å sammenligne for eksempel kvartal, eller avdelinger i en periode. Med ett tastetrykk endre du raskt måten du vil gruppere på. Ved å snu rad og kolonner i diagrammet.

  Gruppert søylediagram i Excel

  Stablet stolpe- og søylediagram

  Å stable ulike data gir deg mulighet til å sammenligne summen av dele datasett. Endre fokus ved å bytte om på rad og kolonne i diagrammet.

  Stablet søylediagram i Excel

  Lær mer om bruk av diagram.

  Diagram og grafer er en effektiv måte og presentere data på. Det forsterker budskapet, og det gjør det lettere å identifisere fokusområder for å ta beslutninger.

  Å lage et dashboard som gjør akkurat det er både morsomt og effektivt. Vil du lære hvordan du får bedre diagram, og sparer tid?

  By geir Excel
 • 23. oktober 2020

  Gjøremålsliste app – hva skal du bruke.

  En gjøremålsliste app skal hjelpe oss å huske, gjerne være i forkant. Unngå ubehagelige påminnelser. Men hva skal du bruke? Her er 6 forslag til hva du kan bruke. Antagelig har du allerede apper som du kan bruke. Bruke til å organisere oppgaver, og følge.


  Gjøremålsliste i OneNote

  Først det finnes 2 utgaver av OneNote når du har Office 365. OneNote for Windows 10, som er installert på Windows 10. Den skal du ikke bruke. Bruk OneNote appen.

  I OneNote appen kan du organisere gjøremålene dine etter sider, så hver side blir en slags liste. Skriv inn en tekst, flagg det. Og du får oppgaven i Outlook. Et godt alternativ om du bruker OneNote mye, og skal flagge ideer for oppfølging. Så du ikke glemmer dem.


  Oppgaveliste i Excel

  En oppgaveliste eller gjøremålsliste i Excel blir mer en huskeliste, enn ett hjelpeverktøy. Kanskje bedre for å planlegge aktiviteter i familien eller profesjonelt i bedriften. Det finnes ferdige maler for oppgaveplaner i Excel. Søk etter gjøremål, eller oppgaveplan når du oppretter ett nytt Excel-dokument.

  Jeg har laget en oppgaveliste med kalender som du kan bruke til egen oppgaver. Eller for å dele oppgavelisten med andre på Teams. Les mer, og last ned her.


  Oppgaver og flagg i Outlook

  For veldig mange av oss kommer de fleste oppgavene på e-post. I tillegg sender vi e-post til andre for å få hjelp til egne oppgaver. Det er 3 ting du bør kunne for å få en god gjøremålsliste i Outlool:

  • Flagge e-post
  • Legge til oppgaver i Outlook
  • Organisere gjøremålslister med farger/kategorier.

  Får du de fleste oppgavene på e-post. Er Outlook det beste stedet for å lage gjøremålsliste. En av fordelene er at det også er kalenderen vår. Så du kan sette av tid til egne oppgaver.


  Gjøremålsliste i Teams

  Mer og mer av tiden vår tilbringes i Teams. Teams har innebygget app for gjøremålsliste og oppgave oppfølging. Det finnes 2. Planner, oppgaver du gjør med andre. To Do for å følge opp å huske dine egne oppgaver. Oppgavelisten i Teams oppdateres til/fra Outlook og To do. Så du slipper å oppdatere flere lister. Løsningene gjør det for deg.


  Gjøremålsappen To Do

  To Do er Microsoft sin app for å følge oppgaver. Lag dine egne lister, i tillegg til de som er inkludert. De som er inkludert sørger for at du får oversikt over oppgavene dine enten de lagt inn i To Do, Outlook eller Teams. Tilgjengelig på mobil så du kan legge inn oppgaver du kommer på, og sortere gjøremålslistene dine.


  Dele oppgaver med Planner.

  Når du jobber sammen med andre, kan du legge til Planner i de teamene og kanalene oppgaver generes og blir utført. Tilordne oppgaver til ansatte, se status og følge opp. Oppgaver fra Planner vises i dine personlige gjøremålsapper. Outlook, Teams, To Do.


  Hvilke app skal du velge til gjøremål?

  Med så mange muligheter, i tillegg finnes det andre verktøy. Hvilken app skal du velge for å følge opp oppgaver og til gjøremålsliste?

  Sannheten? Det spiller ingen rolle. Hvilken app du velger gjør ingen forskjell. Arbeidsvaner og bedriftskultur gjør. Når jeg holder kurs i hvordan du kan følge opp oppgaver. Spør jeg hva deltagerne gjør, og hvordan hverdagen er. Dette er tallene fra siste kurset:

  Må sende og mottar påminnelser for å følge opp

  2 observasjoner. Verktøy spiller ingen rolle. Og det er flere som må sende påminnelser for å følge opp. Enn mottar. Det er alltid det. Med tanke på at det meste skjer internt, så er jo det litt merkelig? Enten omgivelsene oppfatter oss annerledes enn det vi ser selv, eller noen få glipper for ofte. Er det rom for forbedring.

  Arbeidsvaner kan endres

  Vaner kan endres, og bedriftskultur kan forbedres. Det mangler ikke på apper for gjøremålslister. Lær noen knep i de du har. Få med kollegene og forsterk bedriftskulturen. Endre vaner litt, og få flyt i hverdagen.

  By geir Microsoft Teams
1 4 5 6 7 8 9 10 16
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no