Mini Images: Right Sidebar

 • 11. august 2021

  Beregne påslag i Excel.

  Påslag er det vi skal tjene på et tilbud. Med utgangspunkt i kostprisen kan du legge til prosent og beregne påslag i Excel.


  Prosentøkning formel i Excel.

  Prisen til kunden er kostpris pluss påslaget. Det enkleste er å gange kostprisen med et desimaltall, der desimalene = prosenten.

  Kostpris * 1,3 tilsvare en økning på 30 prosent, kostpris * 1,03 tilsvarer en økning på 3 prosent.

  Eksempel på formel for prosentøkning: =Kostpris*1,12


  Påslag i prosent ved tilbud.

  Påslag i prosent tilbud
  Påslag i prosent tilbud

  Vi skal øke kostprisen med verdien i en celle. Excel-funksjonen MMULT multipliserer en matrise med en annen matrise. Den første matrisen er listen med priser. Den andre matrisen er området (en celle her) med påslaget

  Formel:

  =MMULT(B16:B20;E14)

  Forklaring:

  MMULT ganger matrisen B16:B20 med matrisen E14. Du får like mange rader som den første matrisen, og like mange kolonner som den andre matrisen.


  Lage en prismatrise med påslag.

  Ofte har vi ulike priser til ulike kundetyper eller kampanjer. Da kan du enkelt lage prismatrise med påslag i Excel for de ulike priskategoriene.

  Formel:

  =MMULT(G3:G7;G11:I11)

  Forklaring:

  Kostprisene er i området G3:G7. De ganges med påslaget som er i området G11 til I11.

  Merk. Du må ha like mange rader i det andre området, som du ha kolonner i det første området. Vi har bare en kolonne G3:G7. Så påslaget for de ulike priskategoriene må stå på en rad.

  Lage prismatrise med påslag.

  Beregne påslag i Excel: Videoinstruksjon:

  I denne videoen viser jeg eksemplene.

  Legge til påslag i Excel

  Om Hogstad rådgivning

  Hogstad rådgivning er en erfaren konsulent og kursinstruktør med spisskompetanse på Excel. Bidrar med kompetanse til profesjonelle og bedrifter.

  Les mer om hva jeg kan hjelpe deg med, eller ta kontakt for en hyggelig samtale.

  By geir Excel
 • 4. august 2021

  Lage et Excel diagram med symboler og emojier.

  Bruk av diagrammer forsterker budskapet titt og engasjerer publikum, Et alternativ\v er å Lage et Excel diagram med symboler og emojier.


  Excel diagram med symboler og emojier.

  For mange er et Excel diagram bare et Excel diagram, for noen er det en mulighet til å forsterke budskapet, engasjere publikum og fortelle sin historie.

  Et klassis diagram i Excel tar ofte mye plass, Da kan det være et alternativ å lage Excel diagramm med symboler og emojier. Det er friskt, og antagelig noe som holder publikum engasjert.


  Excel diagram med symboler

  Når du skal lage et Excel diagram med symboler er knept å benytte en symbol font. Fonter som webdings eller wingdings.

  PS. Det lønner seg å endre fonten til slutt. Så vi kan se hva vi skriver i formellinjen.

  Sett inn symboler i Excel
  Sett inn symboler i Excel

  Slik gjør du:

  • Velg sett inn, og symboler
  • Sett inn symbolet du ønsker
  • Se hvilken bokstav symbolet erstatter.
  • Gjenta bokstaven med denne funksjonen: =gjenta(«g»;C4)
  • endre font il webdings, og farge til ønsket farge.

  I Eksempelet med «g» får du en firkant, som farges blå.


  Lag et diagram med emojier.

  Bruk av emojier i Excel kan gi en morsom effekt, og antagelig imponere publikum.

  I Windows kan du sette inn emojier med å holde Windows-tasten nede, og trykke punktum samtidig.

  Sette inn emojier i Excel
  Sette inn emojier i Excel

  Trykk escape når du har satt inn emojier.

  Igjen bruker du funksjonen gjenta med «». Eksempel:

  =GJENTA(«🏅»;C6)

  Den vil gjenta medaljen det antall ganger som står i cellen C6.


  Videoinstruksjon

  Lag diagram i Excel med emohier og symboler

  Om Hogstad rådgivning

  Hogstad rådgivning har spisskompetanse på Excel. Hjelper bedrifter og profesjonelle med kunnskap, rapport og løsninger. Les mer om tjenestene her:

  By geir Excel
 • 29. juli 2021

  Summer.Hvis.Sett med eller.

  Summer hvis sett summerer vanligvis når 1 eller flere betingelser stemmer. Hva gjør du når en av flere betingelser skal stemme, Summer.Hvis.Sett med eller.

  PS. Dette fungerer også med AntallHvis.sett og gjennomsnitt.hvis.sett


  Summer.hvis.sett
  Summer.hvis.sett

  Summer hvis sett med OG.

  Dette er den vanlige måten å bruker Summer Hvis sette på. Med OG. Det vil si alle betingelsene skal stemme når vi summerer. Selgeren og produktet. Fra dato skal være større enn datoen vi ønsker, OG Til dato mindre enn datoen i rapporten.

  Formel:

  =SUMMER.HVIS.SETT(Tabell1[Omsetning];Tabell1[Selger];H5;Tabell1[Produkt];H6)

  Forklaring:

  Summere tallene i kolonnen for Omsetning, når Kolonne Selger = H5 OG kolonne Vare = H6


  Summer Hvis Sett med ELLER.

  Det er 2 muligheter for eller. Det kan være ELLER i samme kolonne, eller i 2 kolonner.

  Her skal vi summere når det er ELLER i samme kolonner. Selger = kriterium 1 eller Selger = Kriterium 2.

  Formell:

  =SUMMER(SUMMER.HVIS.SETT(Tabell1[Omsetning];Tabell1[Selger];H15:I15))

  Forklaring:

  Summer hvis sett lager en dynamisk matriser der det summerer når kolonne Selger = verdiene i H15 eller I15.

  Summer summere resultatet av matrisen.

  PS. Om du ønsker å se resultatet av hver betingelse, utelater du Summer:

  =SUMMER.HVIS.SETT(Tabell1[Omsetning];Tabell1[Selger];H15:I15)


  Summer hvis sett med Eller i flere kolonner.

  Om du ønsker å summere når noe er i en kolonne eller i en annen kolonne, f.eks. Selger = kriterium ELLER Produkt = kriterium, så er det enklest å plusse to Summer Hvis Sett.

  Formel:

  =SUMMER.HVIS.SETT(Tabell1[Omsetning];Tabell1[Selger];H22) + SUMMER.HVIS.SETT(Tabell1[Omsetning];Tabell1[Produkt];H23)

  Forklaring:

  Vi summerer først resultatet av den første betingelsen, deretter resultatet av den andre betingelsen. Når vi legger dem sammen med + får vi summert når det er betingelse A eller betingelse B.


  Videoeksempel


  Neste steg.

  Hogstad rådgivning har spisskompetanse på Excel, og tilbyr følgende tjenester på Excel.

  By geir Excel
 • 25. juli 2021

  3 måter å bruke forskyvning på.

  3 måter å bruke forskyvning på. som vil imponere deg selv og kollegene dine.. Finn største tallet, gjennomsnittet og summer de 3 siste månedene.


  Forskyvning, dronningen av Excel Funksjoner.

  Om Excel funksjoner var sjakkbrikker, ville Forskyvning vært dronningen, den kan gå i alle retninger, når du skal beskrive området i regnearket du skal beregne fra.

  Eksempel forskyvning: Finn de 3 siste månedene.

  Excel funksjonen forskyvning.
  Gjennomsnitt måneder i Excel

  Excel funksjonen Forskyvning

  En kolonne for hver måned, med Forskyvning, og litt hjelp finner vi kolonnene som inkluderer de 3 siste månedene.

  Excel funksjonen har et startpunkt. Fra det oppgitte startpunktet teller vi oss frem hvor våre data starter. Med å oppgi rader og kolonner. Så kan du oppgi hvor stort områder er. Antall rader, (høyde) og antall kolonner (bredde). Du kan bruke både positive tall og negative tall for å oppgi området.

  Formel:

  =FORSKYVNING(A11;1;ANTALL(B12:M12);8;-3)

  Forklaring:

  • A11, er startpunktet hvor vi skal telle fra.
  • 1 er antall rader ned hvor tallene våre starter
  • Antall(B12:M12) teller hvor mange kolonner som har tall, det er det samme som antallet vi skal bevege oss til høyre.
  • 8 er antall rader ned med tall
  • -3 er antall kolonner vi skal telle tilbake. (for å få siste 3 måneder)

  Nå har vi en dynamisk matrise med tall. Den matrisen kan vi bruke til det vi ønsker.

  Finn gjennomsnittet av de 3 siste månedene.

  Bruk resultatet fra forskyvning, og legg til funksjonen Gjennomsnitt.

  =GJENNOMSNITT(FORSKYVNING(A11;1;ANTALL(B12:M12);8;-3))

  Finn det største tallet de 3 siste månedene.

  Ofte er vi på jakt etter det største talle, funksjonen for å finne det største tallet er Størst.

  =Størst(FORSKYVNING(A11;1;ANTALL(B12:M12);8;-3))

  Summer de 3 siste månedene.

  Summer summerer det området vi ønsker, og du kan bruk Summer på dynamiske matriser.

  =Summer(FORSKYVNING(A11;1;ANTALL(B12:M12);8;-3))


  Videoforklaring.

  Excel funksjonen forskyvning

  Lær mer og forskyvning og dynamiske matriser.

  En av hemmelighetene med å lage gode analyser og rapport i Excel, er å kunne identifisere det området vi skal analysere.

  Dette eksemplet er fra kurset «Analyse i Excel», les mer her.


  Om Hogstad Rådgivning.

  Hogstad Rådgivning har spisskompetanse på Excel, og tilbyr:

  By geir Excel
1 2 3 4 5 16
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no