Mini Images: Right Sidebar

 • 19. juni 2020

  7 ting du kan bruke Teams til.

  Microsoft Teams er mer enn en løsning for møter på nett, chat og samarbeid. Her er 7 ting du kan bruke Microsoft Teams til. 7 tips som du bør kjenne til når du bruker Teams.


  Chat med Teams

  Du kan chatte med kolleger og eksterne. En chat på Teams avtaler du med en eller flere personer i og utenfor organisasjonen. Du kan ha videomøte, og dele dokumenter med de andre som deltaer i samme chat.


  Møter med Teams

  Det Teams kanskje er mest kjent for, møter. Møter er noe du avtaler med medlemmer av et Team. Som med chat kan du dele dokumenter og ha vidoemøter der du deler skjermen. Her blir dokumenter delt med medlemmene i Teamet.


  Dele dokumenter i Teams

  ferieliste på Teams
  Dele dokumenter og samarbeid på Teams

  Dokumenter er det vi deler mest med andre. Du kan dele dokumenter med kollegene din i Teamets grupper og som nevnt når du har møter og chat. Alle som har tilgang til de samme teamene, chattene har tilgang til samme dokumentene. Trenger du noen gode dokumenter å dele i Teams? Ferieplan, vaktliste/bemanningsplan eller CRM for Teams. Du finner maler her.


  Oppgaver på Teams

  Få oversikt dine egne og teamets oppgaver. Med å bruke tillegget Planner. For å holde oversikten over oppgaver og fremdrift. Planner jobber sammen med To-Do og Outlook. Så du får dine egen oppgaver der du er vant til å få dem. Selv om de ligger i Planner på Teams. Les mer om bruk av oppgaver i Teams.


  Bruke produktene du allerede kjenner

  Bruk de produktene du kan og kjenner med Teams. Teams er en del av Office 365, og du bruker Word, Excel, PowerPoint OneNote og Outlook. Når dokumenter e lagret på Teams, kan flere jobbe på dem samtidig. Du sender og lagre dokumenter fra Teams når du bruker Outlook. Avtale møter og Chat på Teams med Outlook.


  Jobbe sammen på lister og skjemaer

  Teams er en samarbeidplattform. Og inneholder ekstraløsninger som gjør hverdagene enklere for mange roller. Prosjekter. HR og HMS. Markedsavdelingen og arrangementer. Dele listene og lag de skjemaene du ønsker på Teams. Oppdag mulighetene og se hvordan du kan få et årshjul på Teams


  Sosialt på Teams

  Sosialt på Teams skaper engasjement, dessuten kan det bidra til økt bruk, og økt kunnskap om mulighetene i Teams. Her er noen forslag til sosiale aktiviteter på Teams.


  Lær mer om bruk av Teams

  Jobb smartere når du bruker Teams. Øk kunnskapen og bruken av Teams. Hogstad Rådgivning tilbyr 2 kurs på Teams, eller hjelp ved behov. Om du har spørsmål om hvordan du skal bruke Teams.

  By geir Microsoft Teams
 • 15. juni 2020

  Ikke slett Wiki, bruk den

  Når du bruker Microsoft Teams, dukker det alltid opp 3 ting på fanen. Innlegg, Filer og Wiki. Wiki? Her skal du få to tips på hva du kan bruke Wiki til. For å gjøre Teams enklere å bruke.  Bruk Wiki til å fortelle hva kanalen brukes til.

  wiki kanalen handler om
  Hva brukes Teams-kanalen til.

  Skjer det at du og kollegene dine lurer på om de er i riktig kanal når de bruker Teams? Endre navnet på Wiki til noe som fanger interessen og er selvforklarende. Fortell formålet med kanalen i Teams. Hva som skal lagres og hva man finne i kanalen.


  Bruke Wiki til informasjon om prosjekter.

  Teams prosjekter og kanaler.
  Del prosjektinformasjon på Teams med Wiki

  Lær mer om god bruk av Teams.

  Det er mange muligheter på Teams. Lær mer på et Teams-kurs eller ta kontakt for spørsmål, mer informasjon.

  By geir Microsoft Teams
 • 15. juni 2020

  Sette på fraværsmelding i Teams.

  Når du er på ferie, eller ute av kontoret kan du sette på en fraværsmelding i Teams. En automatisk melding til de som prøver å kontakt deg på Teams. Se hvordan du bruker «Statusmelding» for å sette på autosvare i Teams, og varsle om når du er ute av kontoret.


  Sette på en fraværsmelding i Teams.

  feriemelding teams
  Sett inn «ute av kontoret på Teams»

  Når du skal sette inn en fraværs- og feriemelding i Teams, bruker du funksjonen for Statusmelding. Med Statusmelding kan du gi beskjed til de som kontakter deg på Teams, at du er på ferie. Slik setter du inn enn automatisk fraværmelding når du er borte fra kontoret:

  • Klikk på bildet ditt i Teams
  • Velg «Angi Statusmelding»
  • Skriv inn teksten du vil skal komme i fraværsmeldingen for de som bruker Team
  • Huk av for «Vis når personer sender en melding til meg». Da vil de som kontakt deg på melding, eller omtaler deg med @navn få fraværsmelding
  • Velg dato for når meldingen om ferie i Teams skal opphøre.


  Feriemelding i Teams, spørsmål og svar.

  • Endrer fargestatusen seg i Teams seg når jeg setter på «ute av kontoret»?
  • Svar: Nei, en statusmelding i Teams brukes ofte til å informere om andre ting. Som for eksempel «Er på hjemmekontor». Er i Bergen. Og da er man fortsatt tilgjengelig. Så du må endre fargen status til borte, eller opptatt manuelt. Eventuelt legge inn avtale i Outlook
  • Jeg har satt på «ute av kontoret» og fraværsmelding i Outlook. Påvirker det Teams?
  • Svar: Nei. Du må sette inn fraværsmelding og aktivisere «ute av kontoret» i både Teams og Outlook. Du kan lage en avtale med deg selv i Outlook-kalenderen når du har ferie. For å få riktig status-farge i Teams

  Lær mer om bruk av Teams.

  Lyst til å få mer ut av Team? Hogstad rådgivning arrangerer kurs på Teams for profesjonelle bedrifter som ønsker å bruke Teams for å jobbe bedre sammen og bli mer effektive i en travel hverdag. Les mer her.


  Teams kurs.

  Oppdag mulighetene, bruk Teams mer effektivt når du skal nå målene med kollegene dine.

  Hjelp ved behov.

  Kanskje den beste måten å lære på. Spør og få hjelp ved behov.


  Fraværsmelding Outlook.

  Du må sette egen fraværmelding med autosvar i Outlook selv om du legger inn en Teams.

  Slå på «ute av kontoret» og legg inn fraværsmelding i Outlook.

  By geir Microsoft Teams
 • 10. juni 2020

  Lag en ordsky med PowerPoint eller Word

  Lag en gratis ordsky med Word eller PowerPoint når du bruker Office 365. Du kan lagre ordskyen som et bilde. Og Bruke den som du ønsker.


  Sett inn appen for ordsky

  Du bruker den samme appen når du skal lage ordsky i Word eller PowerPint. Appen heter «Pro Word Cloud». Velg «Sett inn» på fanen, og «Skaff deg tillegg».


  Se videoen for hvordan du lager ordsky.

  Lag en ordsky med Word eller PowerPoint

1 11 12 13 14 15 16
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no