Mini Images: Right Sidebar

 • 12. september 2020

  Årshjul i Excel

  Med en aktivitetsliste og riktig diagram kan du lage årshjul i Excel. Du har 2 valg. Følg oppskriften og lag det selv. Eller kjøp det ferdig og last ned.


  Slik lager du et årshjul i Excel

  Lage årshjul i Excel

  For å lage et årshjul i Excel trenger du en dataliste.

  Datalisten bør inneholde:

  • 2 eller 3 kolonner til egne data. Kolonnene blir sirklene i årshjulet. Flere enn 3 ringer vil gjøre teksten vanskelig å lese.
  • I tillegg må du ha en kolonne for verdien, verdien som beregner hvor store «kakestykkene» i årshjulet skal være. Verdien brukes også for å sortere aktivitetene, se sortering av årshjul for mer informasjon

  Dataliste årshjulet.

  Aktivitetsliste årshjul Excel
  Aktivitetsliste årshjul Excel

  I eksempelet blir Måned den innerste ringen, Aktivitet den midterste, kolonne 1 den ytterste ringen. Ps, du kan gi det navnet du ønsker til hver ring. Størrelse, det er størrelsen på kakestykkene. Her er det 2 aktiviteter per måned, med samme verdi. Så hvert kakestykke for måned blir like store

  Diagram for årshjulet

  Årshjul Excel mal

  Nå er datasettet klart, og vil skal sette inn diagram for å lage årshjulet i Excel. Marker listen eller tabellen.

  Sett inn rosediagram:

  • Sett inn fra båndet
  • Start med anbefalte diagrammer
  • Velg Alle diagrammer
  • Velg rosediagram fra listen, og sett inn
  • PS. Vises ikke tekstene i diagrammet må du justere størrelsen.

  Nå skal diagrammer og årshjulet se ut som i illustrasjonen over.

  Sortering av diagrammet.

  Et rosediagram ser bra ut, men du må være oppmerksom når du sortere rekkefølgen.

  Det vil sortere:

  • På summen av like verdier for den innerste ringen, i størrelse, synkende i verdi
  • Deretter på rekkefølgen i de ulike kolonnene, mot klokka.

  Les mer om sortering i brukerveiledningen.


  Årshjul for skole.

  Skal du bruke årshjulet på skolen, kan du la årshjulet følge skoleåret. Starte med August, avslutte med juli.

  Årshjul for skoleåret.

  Ferdig Excel mal for årshjulet.

  Jeg har laget Årshjulet ferdig for deg. Så du slipper å bruke tid på det. Dette er en utvidet variant, den ferdige malen for årshjul gir deg deg muligheten til å filtrere og lage mer presise årshjul for:

  • Perioder: Måned, kvartal, halvår
  • Ansvarlig
  • Aktiviteter

  Se eksempler og muligheter i brukerveiledningen.


  Last ned brukerveiledning til årshjulet.

  Enten du velger å kjøpe og laste ned det ferdige årshjulet i Excel, eller om du vil lage det selv så anbefaler jeg å laste ned brukerveiledningen. For å lære, og få inspirasjon.

  Spesielt om de har behov for å lære eller få en innføring i bruk av tabeller i Excel.

  PS. Får du ikke lastet ned med Chrome, forsøk en annen nettleser. Som Edge.


  Et bedre alternativ

  Årshjul på Teams
  Årshjul på Teams

  Men helt ærlig, er Excel riktig verktøy for årshjul? Har du Office 365 med Teams, og det er viktig for deg å få

  • Oversikt, med mange aktiviteter
  • Tilordne ansvar
  • Følge opp aktiviteter
  • Samarbeide, når flere bruke samme årshjul

  Årshjul på Teams. Les mer.

  By geir Excel
 • 4. september 2020

  10 Excel funksjoner du bør kunne.

  Excel gir deg et hav av muligheter og detter er 10 Excel funksjoner du bør kunne. Klassiske funksjoner og nye matriseformler du kanskje ikke har sett før. Noen av matrisefunksjonene vil endre måten du bruker Excel på, for alltid.

  Du kan laste ned eksemplene på disse Excel-funksjonene nederst i artikkelen.


  10 nyttige formler i Excel.

  Hva som er nyttige formler i Excel vil variere. Noen bruker Excel til å knuse tall og lage analyser. Noen jobber med store datalister og vil ha oversikt. Her er 10 nyttige formler i Excel som du bør kunne.


  Excel funksjonen Hvis

  Excel funksjonen Hvis
  Excel funksjonen Hvis

  Excel funksjonen Hvis bruker du for å utføre en ønsket handling i Excel når noe stemmer, eller ikke stemmer. Er vi over budsjett så, hvis ikke så.

  Formel:

  =HVIS(D5>C5;»Over budsjett»;»Under budsjett»)

  Forklaring:

  Vi sjekker om Salget (celle D5) er større (>) enn Budsjett (C5) og utfører handlingen «Over Budsjett» om det stemmer, «Under Budsjett» om det ikke stemmer.

  Les mer om og se flere eksempler på Hvis her.


  Excel funksjonen Unik – Matriseformel

  Excel funksjonen Unik
  Excel funksjonen Unik

  Unik er matrisefunksjon. Og gir oss en oversikt over unike verdier i en liste, eller kolonne.

  Formel:

  =UNIK(B4:B22)

  Forklaring:

  Gir oss en unik oversikt over alle selgerne i området (B4:B22)


  Excel funksjonen Filtrer – Matriseformel

  Excel funksjonen Filtrer
  Excel funksjonen Filtrer

  Filtrer er en matrisefunksjon, og gir oss en ny liste basert på ett eller flere kriterier. Hvilke kolonner du skal vise i den dynamiske listen Filtrer generer velger du selv.

  Formel:

  =FILTRER(B3:C22;C3:C22>4000),

  Forklaring:

  Viser radene i området (B3:C22) der verdiene i (C3:C22) er større (>) enn 4000.


  Excel funksjonen Hvis.feil

  Excel funksjonen Hvis.feil
  Excel funksjonen Hvis.feil

  Når vi bruker Excel er det ikke til å unngå at vi noen ganger opplever feilmeldinger. Noen ganger er det feil i funksjonen andre ganger stemmer ikke resultatet. Som når vi forsøker å dele noe på 0. Det går ikke opp, i stedet for feilmeldingen #Div/0!, som ser rotet ut, kan vi gi en beskjes om hva som er feil.

  Formel:

  =HVISFEIL(B10/A10;»Mangler antall»)

  Forklaring:

  Deler B1= med verdien i A10. Hvis det er feil (#Div/0!) så skriver Excel «Mangler antall».


  Excel funksjonen Sorter – Matriseformel

  Sorter er en ny matriseformel i Excel. Det gir en ny dynamisk liste sortert på det vi ønsker. Du kan sortere alfabetisk, numerisk. Stigende eller synkende. Og du sortere på den kolonnen du selv ønsker.

  Excel funksjonen Sorter
  Excel funksjonen Sorter

  Formel:

  =SORTER(A4:C13;3;-1)

  Forklaring:

  Sorterer området (A3:C13) på kolonne (3) synkende (-1). Bruker vi (1) vil den sortere stigende.


  Excel funksjonen Xoppslag

  Excel funksjonen Xoppslag
  Excel funksjonen Xoppslag

  Xoppslag slår opp verdier i en dataliste. I motsetning til Finn.Rad, Indeks og Sammenligne kan Xoppslag finne verdier i en celle bød når du spesifiser søkeverdi i rader, og kolonner. I tillegg er den mye enklere å bruke.

  Formel:

  =XOPPSLAG(F7;A5:A9;D5:D9)

  Forklaring:

  Søker etter navn på selger (F7), i området (A5:A9) og returnerer verdien fra raden som er i området (D5:D9)

  Formel:

  =XOPPSLAG(F10;A4:D4;A7:D7)

  Forklaring:

  Søker etter Antall i området for overskrifter (A4:D4), or slår opp verdien for selger Hansen (A7:D7)


  Excel funksjonen Antall.Hvis.Sett

  Antall.Hvis.Sett
  Antall.Hvis.Sett

  Formel:

  =ANTALL.HVIS.SETT(B5:B12;F7)

  Forklaring:

  Teller hvor mange ganger Hansen (F7) finnes i listen (B5:B12).


  Excel funksjonen Summer.Hvis.Sett

  Excel funksjonen Summer hvis sett
  Excel funksjonen Summer hvis sett

  Summer hvis sett legger sammen alle verdiene i et område basert på et, eller flere vilkår som du angir. Summer.hvis sett kan brukes som en matrisefunksjon. Det vil si at området du finne verdier i kan endre seg dynamisk, når listen vokser, minsker eller endres.

  Formel:

  =SUMMER.HVIS.SETT(C4:C11;A4:A11;E7)

  Forklaring:

  Summerer verdiene i området (C4:C11) når det som er i området (A4:A11) stemmer med riktig selger, spesifisert i (E7)


  Excel funksjonen søk

  Excel funksjonen søk
  Excel funksjonen søk

  Søk leter etter en verdi du angir, og returnerer et tall om det finnes i søkeområdet. Tallverdien er startposisjonen på det du søker etter. Finnes ikke det du søker får du feilmelding #Verdi!. Kombiner med Hvisfeil, for å gi en bedre melding.

  Formel:

  =SØK(«IS»;C5)

  Forklaring:

  Viser 1 i rad 5, fordi «Is» starter i posisjon 1. I Rad 8 starter «Is» i posisjon 5.

  Tips:

  Bruk * for å søke etter noen som inneholder is (*is*)


  Er-funksjoner

   funksjoner i Excel
  funksjoner i Excel

  ERTOM, ERTALL, ERTEKST er funksjoner vi kan bruke for å finne ut nettopp det. Brukes gjerne sammen med andre funksjoner som Hvis

  Formel

  =ERTOM(B1)

  Forklaring:

  Sjekker om innholdet i B1 er tomt. Hvis det er tomt returnerer Excel SANN. Hvis ikke blir svaret USANN.

  Formel

  =ERTALL(B1)

  Forklaring:

  Sjekker om innholdet i B1 er tall. Hvis det er tall returnerer Excel SANN. Hvis ikke blir svaret USANN.

  Formel

  =ERTEKST(B1)

  Forklaring:

  Sjekker om innholdet i B1 er tekst. Hvis det er tekst returnerer Excel SANN. Hvis ikke blir svaret USANN.


  Lære mer Excel, eller få bistand.

  Vil du bli flinkere i Excel. Lære mer på kurs, eller lære når du får hjelp med problemet ditt? Det finnes et hav av mulighet når du velger og kan riktige Excel funksjoner.


  Neste steg

  Få hjelp med Excel nå. Ofte den beste måten å lære på.

  Kan du litt Excel, og vil bli god. Excel kurs for viderekommende.

  Lær de 4 vanligste funksjonene i Excel gratis


  Last ned eksempler på Excel funksjoner.

  Last ned eksemplene på Excel-funksjonene som er beskrevet i artikkelen.

  Last ned uten registrering. Ps. Får du ikke lastet med Chrome forsøk med Edge.

  By geir Excel
 • 2. september 2020

  Finn flere verdier i Excel

  Når vi skal slå finne flere verdier i Excel kan vi ikke lenger bruke de vanlige funksjonene for å finne en verdi. Løsningen når det er flere rader med samme verdi, og vi skal finne alle er å bruke filtrer.


  Slå opp flere verdier i Excel

  Slå opp flere verdier i Excel
  Tabeller for å finne verdi

  I tabell 2 er det kun 1 forekomst av hvert produkt, der kan vi bruke tradisjonelle funksjoner for å finne en verdi. Inkludert Finn.Rad. (ikke bruk den), det har jeg skrevet om her.

  Utfordringen med å bruke funksjoner som Finn.Rad eller Indeks og sammenligne i Tabell 1, er at disse funksjonene vil finne det første salget, og avslutte. For å slå opp flere verdier i Excel bruker du funksjonen Filtrer


  Finn flere verdier i Excel med Filtrer.

  finn flere verdier i Excel
  Slå opp flere verdier i Excel med Filtrer

  Finn flere verdier i Excel.

  Når tabellen din inneholder flere verdier av det du skal slå du opp, vil Filtrer vise flere rader med samme betingelse for søket. Filtrer viser alle radene som stemmer med det du spesifiserer. Bildet viser kolonnen med omsetning for selger Hansen.

  Funksjonen:

  =FILTRER(Tabell14[Omsetning];Tabell14[Selger]=I6;»Mangler selger»)

  Filtrer lager en dynamisk tabell og skal skal ha 3 argumenter:

  • Matrise, det området som skal vises
  • Inkluder, det som bestemmer hva som skal vises. Bruk =, >, <, <>, >=, >=
  • Hvis tom, valgfritt. Meldingen som kommer om Matrise er tom.

  Hva den gjør:

  Finn kolonne(er): Tabell14[Omsetning] = de kolonnene eller det området som skal vises. Du kan velge å vise 1 eller flere kolonner når utvalget stemmer

  Sjekk kolonne: Tabell14[Selger]=I6 = Testen for utvalget ditt. Sjekk i kolonnen for Selger om det stemmer med ønsket selger, spesifiser i celle I6

  Ingen rader stemmer: «Mangler selger» = En melding du ønsker skal vises om resultatet av det du skal slå opp er tomt. Det vil si at det ikke finnes noen selgere med det navnet i listen for selgere.


  Neste steg.

  Dynamiske funksjoner som =Filtrer vil helt endre måten du benytter Excel på. Jeg har 3 tilbud til deg.

  Lær de 4 vanligste funksjonene på 30 minutter. Gratis webinar på Teams
  Kurs for deg som ønsker å mestre dynamiske liter. Bli mer presis. Jobb raskere.
  Få hjelp med egne regneark. Ofte den beste måten å lære på.
  By geir Excel
 • 31. august 2020

  Teams dokumenter lokalt

  Teams dokumenter lokalt bruker vi når ønsker å ha tilgang til dokumentene våre uten å være på nett, eller for å ha tilgang fra filutforskeren. Ved tilgang til Teams dokumenter fra filutforskeren kan vi fortsette å jobbe som før, og i tillegg utnytte fordelene med Teams

  Vise dokumenter i Teams.

  Teams dokumenter
  Filbehandling i Teams

  Dokumenter i Teams kan du velge å vise fra menyen for Filer, eller gå til den kanalen i det teamet der dokumentene ligger. Du kan jobbe med dokumentene fra Teams. Så lenge du er koblet til nett. I fanen for filer har du et valg som heter synkroniser. Synkronisering bruker OneDrive appen for å gi deg tilgang til dokumenter fra filutforsker, i tillegg til Teams


  Onedrive app, viser dokumenter lokalt.

  Dokumenter med oneDrive sync app
  Dokumenter tilgjengelig med OneDrive sync app

  OneDrive er 2 ting. Det er ditt dokumentområde i skyen, og det er en app som gir deg tilgang til dokumenter lokalt. Du velger selv hvilke mapper, kanaler i Teams du ønsker tilgang til lokalt. Når du velger Synkroniser dukker kanalen, med mapper opp i den lokale filutforskeren din. Mapper og dokumenter har et symbol, som viser hvordan filene i Teams er tilgjengelig.

  • Sky: Dokumenter merket med en sky er kun tilgjengelig når du er på nett.
  • Hvit, med grønn hake: Dokumenter er lagret på din PC, og i sky. Fordi du har åpnet det nylig.
  • Grønn, med hvit hake: Dokumentet er lagret på din PC, og i sky fordi du har valgt at du alltid skal ha tilgang til dokumenter på Teams, også når du ikke er på nett.

  Filer på Teams.

  Jobber du med filer på Teams fra filutforskeren kan du gjøre det som du bruker å gjøre i filutforskeren. Det gjør at du kan jobbe omtrent som før når du bruker Teams. Onedrive sync appen oppdaterer Teams-kanalen. Så alt du gjør med dokumenter lokalt, vil gjenspeiles på Teams. Du kan blant annet:

  • Laste opp filer til Teams
  • Slette filer fra Teams
  • Flytte dokumenter til andre mapper på Teams
  • Åpne filer i skrivebordsprogrammet.

  Lær mer om filbehandling på Teams

  Dokumenter er noe av det vi deler mest med andre. Og kanskje den største gevinsten ved å bruke Teams. Føler du at dere kan utnytte muligheten i Teams bedre, delta på et introduksjonskurs. Les mer her.

  By geir Microsoft Teams
1 7 8 9 10 11 12 13 16
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no