Når vi jobber med data ligger informasjonen i lister, tabeller eller matriser. Hva er forskjellen, og når skal du bruke matriser og tabeller i Excel.


Lister, matriser og tabeller i Excel.

Lister, matriser og tabeller i Excel.
Lister, matriser og tabeller i Excel.

Introduksjon til datalister i Excel. Kort fortalt, før vi går i detaljer

 • Dataliste i Excel. Er en uformatert liste med rader og kolonner. Referansene i formler uttrykkes med å angi celleverdien, eller celleområdet. «Dato» i illustrasjonen har cellereferanse B5. Skal vi summere omsetningen blir formelen =Summer(D6:D11)
 • Tabell i Excel. En tabell i Excel er en formatert dataliste. Tabellen har et navn, og hver kolonne er en referanse med egen adresse. Cellen (Dato) i tabellen har referanse Tabell1[[#Topptekster];[Dato]]. Formelen for å summer omsetningen blir. =SUMMER(Tabell1[Omsetning]).
 • Dynamisk i matrise i Excel. En dynamisk matrise i Excel er en liste fra en dataliste eller tabell, generert med formler. Du kan kombinere dynamiske formler med klassiske formler. =FILTRER(Tabell1[Omsetning];Tabell1[Selger]=»Steinar») vil filtrere omsetningen når selger er lik «Steinar». =SUMMER(FILTRER(Tabell1[Omsetning];Tabell1[Selger]=»Steinar»)) vil summere omsetningen når selger er lik «Steinar».

Lag en tabell i Excel.

Lage en tabell i Excel
Lage en tabell i Excel

Du bør alltid gjøre om datalisten din til en tabell i Excel. En tabell er enklere å forstå når du bruker datalister sammen med formler. I Tillegg kan du sette inn totalrad for hver kolonne. Totalrad kan summere, finne gjennomsnitt, antall rade, største og minste verdi.

Du kan filtrere og sortere for å finne de radene du ønsker.

Lag en tabell i Ecxel med å merke datalisten din og bruk hurtigtasten Ctrl T. Eller velg sett inn tabell fra båndet.


Dynamiske matriser i Excel

Matriser i Excel er dynamisk. De lages med funksjoner, og resultatet flyter. Basert på hva du ønsker å vise, og dine betingelser.

De vanligste funksjonene for å lage dynamiske matriser i Excel er:

 • Unik, lag et unikt utvalg fra datalisten. For å få presise rapporter og kontrollsjekk listen.
 • Sorter og Sorter.Etter. Sortere datalisten din. Kombinert med unik eller Filtrer.
 • Filtrer. Filtrer radene du ønsker fra datalisten, i de kolonnene du velger, basert på ett eller flere kriterier. Alle salgene i Mai. Alle ordre over 4000. Alle salgene mellom 2 datoer.
 • Flytsymbolet #. Brukes som cellereferanse for å identifisere dynamiske matriser.
Bruk av flytsymbolet i en dynamisk matrise

Hva bør du gjøre.

 1. lag alltid en tabell av datalisten.
 2. Gi tabellen din et navn.
 3. Kopier nye data inn i tabellen, så vil formlene dine fortsette å fungere.
 4. Bruk dynamiske matriser for å lager presise rapporter raskt. Når du skal identifisere tall for å ta beslutninger eller presentere tall for andre.

Neste steg.

Oppdag de nye mulighetene i Excel, eller få hjelp til å optimalisere dine egne lister. Å jobbe med matriser og tabeller i Excel blir aldri det samme igjen når du kan knepene.

Dynamiske matriser og lister webinar

Få en gratis introduksjon til de nye matrise funksjonene.

Dynamiske lister kurs

Lær hvordan du kan analysere og få innsikt raskere enn noen gang.

Dynamiske lister hjelp

Få hjelp til å optimalisere dine lister. Kanskje den beste måten å lære på

.


Om Hogstad Rådgivning.

Hogstad Rådgivning er et enkeltmannsforetak drevet av Geir Hogstad. Min jobb er å gjøre din enklere. Kurs når du trenger kompetanse, hjelp når kunnskapen eller tiden din ikke strekker til.