Bruk av diagrammer forsterker budskapet titt og engasjerer publikum, Et alternativ\v er å Lage et Excel diagram med symboler og emojier.


Excel diagram med symboler og emojier.

For mange er et Excel diagram bare et Excel diagram, for noen er det en mulighet til å forsterke budskapet, engasjere publikum og fortelle sin historie.

Et klassis diagram i Excel tar ofte mye plass, Da kan det være et alternativ å lage Excel diagramm med symboler og emojier. Det er friskt, og antagelig noe som holder publikum engasjert.


Excel diagram med symboler

Når du skal lage et Excel diagram med symboler er knept å benytte en symbol font. Fonter som webdings eller wingdings.

PS. Det lønner seg å endre fonten til slutt. Så vi kan se hva vi skriver i formellinjen.

Sett inn symboler i Excel
Sett inn symboler i Excel

Slik gjør du:

  • Velg sett inn, og symboler
  • Sett inn symbolet du ønsker
  • Se hvilken bokstav symbolet erstatter.
  • Gjenta bokstaven med denne funksjonen: =gjenta(«g»;C4)
  • endre font il webdings, og farge til ønsket farge.

I Eksempelet med «g» får du en firkant, som farges blå.


Lag et diagram med emojier.

Bruk av emojier i Excel kan gi en morsom effekt, og antagelig imponere publikum.

I Windows kan du sette inn emojier med å holde Windows-tasten nede, og trykke punktum samtidig.

Sette inn emojier i Excel
Sette inn emojier i Excel

Trykk escape når du har satt inn emojier.

Igjen bruker du funksjonen gjenta med «». Eksempel:

=GJENTA(«🏅»;C6)

Den vil gjenta medaljen det antall ganger som står i cellen C6.


Videoinstruksjon

Lag diagram i Excel med emohier og symboler

Om Hogstad rådgivning

Hogstad rådgivning har spisskompetanse på Excel. Hjelper bedrifter og profesjonelle med kunnskap, rapport og løsninger. Les mer om tjenestene her: