Lag gratis spørreskjema og undersøkelser på nett med Forms og Excel. Tjenesten er gratis når du har Teams og Office 365. Les mer her, og kom i gang nå. Du kan dele det med Teams, PowerPoint, e-post og på en nettside. Alle metodene bruker Forms. Forms vil du ha mye nytte av.

Hvordan lage spørreundersøkelse på nett.

For å lage en spørreundersøkelser på nett trenger du et verktøy for å lage spørsmålene. Har du Teams eller Office 365 finnes det en løsning i verktøykassen din. Microsoft Forms. Du kan dele formularet for spørreundersøkelsen:

  • På en hjemmeside
  • Med en lenke på e-post

Hva Microsoft Forms?

Gratis spørreundersøkelse med Forms
Gratis spørreundersøkelse med Forms

Microsoft Forms er en tjeneste i Office 365 som lar deg lage 2 ting. Spørreundersøkelser eller tester. En spørreundersøkelse du bruker for å lage nettopp det. spørreundersøkelse. Men du kan også bruke Forms til å lage:

  • Påmeldingsskjema til arrangementer
  • Måle kundetilfredshet
  • Evaluere arrangementer
  • Invitasjoner
  • Medarbeider undersøkelser
  • Teste for å måle læring
  • Quiz for å sosialisere

Datatilsynets retningslinjer for arbeidsmiljøundersøkelser.


Lage spørreskjema i Teams

I Teams kan du legge til appen Forms. Når du velger Forms så får du 2 valg. Legge til skjemaet, eller vise resultatene. Det siste gir deg mulighet til å se oversikt over svarene. Svarene kan være fra påmelding til et arrangement, eller for eksempel fra en medarbeiderundersøkelse. En spørreundersøkelse for ansatte. Spørreskjemaet kan også fungere som skjema til ferie eller fraværforespørsler.

Resultatet ev en spørreundersøkelse i Teams
Resultatet ev en spørreundersøkelse i Teams

Spørreundersøkelse PowerPoint

PowerPoint Presentasjon med spørreskjema
PowerPoint Presentasjon med spørreskjema

Avslutt PowerPoint-presentasjonen din med et spørreskjema eller en test. Lag en invitasjon i PowerPoint, legg til en invitasjon. En presentasjon av viktige HMS regler alle bør kjenne til, og avslutt med en test.

Resultater i Excel

I tillegg til en fin oversikt med oppsummering av spørreskjemaet kan du bearbeide informasjonen i Excel. Jeg får i blant spørsmål om hvordan man skal lage spørreskjema i Excel. Men du bør lage det i Forms, og analysere spørreundersøkelsen i Excel.


Ønsker du hjelp med gratis spørreundersøkelse på nett?

Jeg hjelper deg gjerne i gang med Forms og spørreskjema, i tillegg kan jeg hjelpe deg å finne resultatene du ønsker i Excel-rapporten. Oppdag alle mulighetene Forms gir deg, og imponer kollegene fine.