Hvem har den største ordren? Hva har vi solgt mest av? Vi har ofte mye data i Excel-listene våre, her skal vi bruke det til å lage en toppliste i Excel. Finne de 3 største ordrene, og hvem som solgte dem.


Excel-funksjoner vi bruker for å finne største verdier.

Det finne flere funksjoner for å finne den største verdien i Excel, her skal vi bruke en der du kan velge om du skal finne den største verdien, nest største verdien, tredje stør verdien også videre. For å lage eoppliste i Excel, bruker vi disse funksjonen

  • N.størst; Finner den «n» største verdien
  • Unik: Lager en liste med unike verdier i Excel
  • Filtrer: Lager en liste i Excel basert på et eller flere kriterier.
  • Transponer: Snur listen

Nederst finner du regneark med eksempel på Excel-funksjonene brukt i denne øvelsen.


Video: Slike lager du toppliste i Excel

Lag en toppliste i Excel

Excel tjenester og kurs

Jeg tilbyr hjelp og kurs i Excel til bedrifter og profesjonelle. Kontakt meg om du ønsker å bruke mindre tid i Excel, og jobbe raskere. Enten du vil ha kurs, eller du har noen regneark du bruker for mye tid i.


Last ned eksempel på funksjoner