Med de nyeste versjonene av Excel kan vi gjøre ganske fiffige ting. Blant annet lage en evigvarende måneds kalender i Excel. Skriv inn den første datoen. Så gjør Excel Jobben.


Slik lager du måneds kalenderen.

Som så ofte når vi vil Excel skal gjøre jobben for oss, og gjøre det enkelt å repetere de samme oppgavene, må vi gjøre noen forberedelser.

Måneds kalender i Excel

Formler og Celleverdier.

Startdato i B4: Dato du vil kalenderen skal starte på. Må være datoformat i Excel

Sluttdato B4: Beregner siste dato i måneden med =MÅNEDSSLUTT(B4;0)

1. Ukedag i 1.uke: Alle uker starter på en mandag. Men det er ikke alltid den først uken i måneden er n mandag, så vi må finne den: =B4-UKEDAG(B4;11)+1

Dager i måneden: For å vite hvor langt vi skal telle, må vi finne antall dager i måneden: =DAGER(C4;B4)+1

Rader (Uker i måneden): Alle uker har 7 dager, men antall uker i måneden kan variere. Og det kan vi beregne med =AVRUND.OPP(D4/7;0)+HVIS(C6>C4;0;1)

Hjelp med å finne Rader(Uker): =STØRST(SEKVENS(AVRUND.OPP(D4/7;0);7;B6;1))


Endre farger i kalenderen.

For å fremheve de dagene som er i måneden bruker vi betinget formatering.

Velg betinget formatering fra båndet/menyen i Excel

Velg «Ny Regel»

Velg celleverdi mellom, mellom cellen for månedens startdato og cellen for månedens sluttdato.

Formater cellene med den bakgrunnen og skriftfargen du ønsker.


Video instruksjon.

PS. her beregner jeg rader feil. Så du bytte ut formlene med de som er i denne artikkelen.

Lage månedskalender i Excel

Last ned månedskalender her.

Last ned ferdig måneds kalender i Excel gratis her.