Introduksjonkurs: Hvordan bruke Teams smart.

teams kurs

Introduksjonkurs Teams

Online kurs på hvordan du bruker Teams, med instruktør. Brukt riktig, med alle muligheter øker begeistringen og nytten når du bruker Teams. Teams kurset varer i 90 minutter. Du kan stille spørsmål underveis i kurset. Eller ta spørsmålene etterpå.


Teams kurs på nett

  • Få bedre forståelse av Teams og kanaler
  • Velg riktig sted når du avtaler møter
  • Skrive innlegg, som engasjerer
  • Jobbe sammen på dokumenter
  • Bruk av faner, OneNote og andre løsninger. Etter ditt behov.
  • Varsler
  • Søk

Hvordan bruke Teams

Hvordan du og bedriften din skal bruke Teams handler ofte om det du ikke skal gjøre. Og å bruke det optimalt sammen med de produktene du allerede kjenner i Office-pakken. Etter dette Teams-kurset, og det som gjør det unikt vil du:

  • Ikke lagre dokumenter på Teams lokalt, før du sender vedlegg i Outlook
  • Minimere risikoen for at dokumenter ligger i feil kanal
  • Redusere den store samlingen med chatter, til effektive møter for Teamet

Teams hjelp ved Behov

Kurset inkluderer 1 time «Teams hjelp ved behov» per deltager. Så du kan få hjelp og svar på praktiske spørsmål på bruk av Teams. ps. Du kan benytte disse timene til å få hjelp med f.eks. Excel.


Med instruktør

Teams-kurset arrangeres på Teams, med Teams. Det er satt av en og en halv time til kurs. Pluss 30 minutter til spørsmål og svar. I tillegg til praktiske øvelser underveis

Velg tidspunkt for Teams kurs, og send en forespørsel

Dette er kun en forespørsel på kurs i Teams. Jeg tar kontakt med deg, for å avtale, bekrefte