Når du bruker Microsoft Teams, dukker det alltid opp 3 ting på fanen. Innlegg, Filer og Wiki. Wiki? Her skal du få to tips på hva du kan bruke Wiki til. For å gjøre Teams enklere å bruke.Bruk Wiki til å fortelle hva kanalen brukes til.

wiki kanalen handler om
Hva brukes Teams-kanalen til.

Skjer det at du og kollegene dine lurer på om de er i riktig kanal når de bruker Teams? Endre navnet på Wiki til noe som fanger interessen og er selvforklarende. Fortell formålet med kanalen i Teams. Hva som skal lagres og hva man finne i kanalen.


Bruke Wiki til informasjon om prosjekter.

Teams prosjekter og kanaler.
Del prosjektinformasjon på Teams med Wiki

Lær mer om god bruk av Teams.

Det er mange muligheter på Teams. Lær mer på et Teams-kurs eller ta kontakt for spørsmål, mer informasjon.