Når du skal summere kvartal i Excel, må du kombinere flere funksjoner. Det finnes ingen funksjon for kvartal, og vi kan ikke bruke Summer.Hvis.Sett. Men det finnes en løsning, og her er den.


Finne måned i Excel.

Det første vi må gjøre, for å summere kvartal, er å finne riktig måned. Ved å bruke funksjonen for måned finner vi riktig verdi for måneden, og kan finne kvartalet. Alle dato-/kalenderfunksjoner i Excel returnerer tallverdier. Slik at vi kan bruke dem til å gjøre beregninger med. Det inkluderer funksjonen Måned.

=måned(12.01.2020) gir oss verdien 1, siden Januar er den første måneden.


Finne kvartalet i Excel

Året er delt inn i 4 kvartaler. 1-3, 4-6, 7-9, 10-12. Så når funksjonen måned gir oss verdien 2, er det andre kvartal, 8 er tredje kvartal.

For å finne kvartalet bruker vi Excel-funksjonen Xoppslag. Xoppslag har noen egenskaper vi bruker her. Du kan søke etter verdi en annen tabell, og du kan finne den nærmeste (minste verdien).

Her er det 2 tabeller. En med salg, med kolonnen datoen for salget. Og en tabell som deler året inn i kvartaler.

Finne kvartal i Excel
Finne kvartal i Excel

Excel-funksjonen Xoppslag søker etter en verdi, for å returnere det vi ønsker. Her søker vi etter månedsverdien, men det vi ønsker, det er i tabellen for kvartaler

=XOPPSLAG(MÅNED(t_salg[@Dato]);t_kvartal[Startmåned];t_kvartal[Kvartal];;-1)

  • MÅNED(t_salg[@Dato]), finner en tallverdi for måneden i salgstabellen
  • t_kvartal[Startmåned, vi bruker resultatet fra Måned, og slår opp en verdi i tabellen over kvartaler
  • t_kvartal[Kvartal], er svaret vi ønsker i retur, basert på det vi finner i kolonnen for startmåned.
  • ;; Her kan du legge inn en feilmelding til brukere. Den bruker vi ikke i dette tilfellet
  • -1; den er viktig. For vi skal ikke finne eksakt svar. Men den nærmeste minste. Om Måned returnere verdien 8, så er den nærmeste minste verdien 7. Og 7, det er starten på tredje kvartal. Svaret er 3.

Summere kvartal i Excel.

Normalt bruker vi summer.hvis.sett når vi skal summere en kolonne på et eller flere kriterier i Excel. Men summer.hvis.sett krever kolonnen, og vi kan ikke bruke resultatet fra funksjonen Måned. Du må bruke Summerproduk her.

Summerprodukt er Excel-funksjonenes verktøy på boks. Når ikke noe annet virker, så løser den ofte utfordringen.

Her er summeprodukt todelt. 1. Vi skal finne kvartalet. Om kvartalet er riktig, skal vi gange opp med omsetningen.

=SUMMERPRODUKT((XOPPSLAG(MÅNED(t_salg[Dato]);t_kvartal[Startmåned];t_kvartal[Kvartal];;-1)=H16)*(t_salg[Omsetning]))

  • (XOPPSLAG(MÅNED(t_salg[Dato]);t_kvartal[Startmåned];t_kvartal[Kvartal];;-1)=H16), finner riktig kvartal, og returnerer SANN(1) eller USANN(0) resultatet av xoppslag er lik referansen i celle H16
  • t_salg[Omsetning], er like omsetningstallet.

Når vi ganger SANN(1) eller USANN(0) med omsetningen og summerer alt, vinner vi omsetningen for kvartalet. Summeprodukt gjør akkurat det. Ganger matrisen for oss.


Videoinstruksjon

Summere kvartal, instruksjonsvideo

Excel kurs og tjenester

Ønsker du hjelp med Excel, eller å lære mer så tilbyr jeg både konsulenttjenester og kurs.


Last ned eksempel på summere kvartal

Last ned eksempelet her