Når du skal hente verdi fra celle i Excel er det flere måter å gjøre det på, den enkleste er å bruke Xoppslag. Xoppslag gjør på mange måter det samme som Finn Rad og Indeks Sammenligne når du skal finne verdien i en celle. Men den er enklere å bruke. Flere muligheter, som å hente verdien både i kolonne og rad.


Hente verdi fra en Rad i Excel

I dette eksempelet skal vi finne verdi fra ønsket rad i Excel. Vi skal hente verdi fra den samme kolonnen, men rullere på radene, ved å finne riktig produkt. Og finne celle som inneholder omsetning.

Excel finn verdi i rad

Hente verdi fra en kolonne i Excel

Xoppslag kan jobbe begge veier, i rader og kolonner. I dette eksempelet benyttes den samme raden, men vi skal velge hvilken kolonne vi skal hente en verdi fra.

Excel finn verdi i kolonne

Hente verdi fra både rad og kolonne i Excel

Finalen. Her skal vi velge fritt både hvilken rad, og kolonne verdien i cellen vi ønsker ligger. Hente verdien fra en celle på en fleksibel måte. Raskt og enkelt.

Excel finn verdi fra riktig kolonne og rad

Hva med Finn Rad og Indeks Sammenligne?

Det er alltid minst 2 måter å gjøre ting på i Excel. Det inkludere også når du skal finne verdien fra en celle i Excel. Finn.Rad, Indeks og sammenligne gjør på mange måter det samme som Xoppslag. Jeg sier ikke du skal glemme dem. Men kan du dem ikke, trenger du ikke lære dem. Xoppslag gjør det samme, men er uten noen av begrensningene Finn.Rad og Indeks/Sammenligne har. Dessuten er den mye enklere å forstår.


Hva skal du velge når du skal hente verdi fra celle i Excel?

En rask beskrivelse av de vanligste funksjonene for å søke etter verdien i en bestemt celle. Alle 3 forklart, i anbefalt rekkefølge:

  1. Xoppslag
  2. Indeks og Sammenligne
  3. Finn.Rad
Excel finn verdi i celle

Excel kurs og tjenster

Trenger du hjelp eller ønsker å utvide kunnskapen i Excel?

Jeg tilbyr kurs og konsulenttjenester til profesjonelle.

  • Hjelper med daglige utfordringer i Excel.
  • Effektiviserer lister og regneark som trenger en renovering
  • Kurs for viderekommende.

Laste ned eksempler på å finne verdi i celle.