Bruker du Office 365 er det mye som blir lettere. Inkludert å hente data fra flere ark eller faner i Excel. Slik lager du en felles liste, og rapport for flere selgere per måned.

Video instruksjon.


Hente data fra flere ark i Excel.

Salgs rapport per selger i Excel
Salgs rapport per selger i Excel

I dette eksempelet skal vi hente salgsdata fra flere ark i Excel. Hver fane inneholder en salgs rapport med selger og omsetning.

Forberedelser

Salg per måned
Salg per måned

I hvert ark, eller fane ligger det salgsdata for den aktuelle måneden. Den bør starte i samme rad, og samme kolonne i alle arkene.


Hente data med VSTAKK

Excel funksjonen Vstakk slår sammen to eller flere lister til en liste. Enten listene er i samme regneark eller flere regneark.

Funksjon: VSTAKK(Jan:Des!B4:C14)

Den stabler data fra alle arkene i en liste, basert på innholdet fa B4 til C14 i alle arkene.

Tips: marker først cellene i det første arket (her jan), hold Shift tasten inne og trykk på det siste arket. (Her des).

Bli kvitt unødvendige rader.

Det ligger ikke data i alle arkene fra B4:C14, så vi skal ta bort de unødvendige radene, og det gjør vi ved å utelukke alle med 0.

FILTRER(VSTAKK(Jan:Des!B4:C14);VSTAKK(Jan:Des!B4:B14)<>0;»»)

Vi filtrer resultatet fra Vstakk, når Vstakk returnerer noe annet enn 0 i B kolonnen.


Lag en salgs rapport fra alle arkene.

I dette avsnittet skal vi lage en rapport per selger. Det første du bør gjøre er å lage en liste med unik forekomster, så selgerne kommer kun en gang.

=UNIK(INDEKS(FILTRER(VSTAKK(Jan:Des!B4:C14);VSTAKK(Jan:Des!B4:B14)<>0;»»);;1))

Forklaring til formelen.

INDEKS(FILTRER(VSTAKK(Jan:Des!B4:C14);VSTAKK(Jan:Des!B4:B14)<>0;»»);;1) VSTAKK generer en liste med 2 kolonner. Indeks gjør det mulig å hente kun en kolonne. Her ønsker vi den første kolonnen, den med selgerne. Derfor avsluttes den med 1.

UNIK sørger for at hver selger komme en gang. Så kan vi summere salgene per selger.

Summer salg per selger.

Summer.Hvis.Sett med Indeks
Summer.Hvis.Sett med Indeks

Vi bruker SUMMER.HVIS.SETT, sammen med INDEKS, for å skille på kolonnen med selger navn, og salg.

SUMMER.HVIS.SETT(INDEKS(B4#;;2);INDEKS(B4#;;1);E4#)

Vi bruker INDEKS som tidligere, vi skal tallene som er i kolonne 2. Når navnet som står i kolonne 1 stemmer med navne fra UNIK funksjonen (her E4#)

Bruk av #. Office 365 versjonen av Excel gir deg mulighet til å jobbe med dynamiske lister. Ved å bruke # sammen med celle referansen E4#, lar vi Excel styre hvor mange rader (eventuelt kolonner) det er i datalisten. Så vi slipper å oppdatere formlene når datasettet endrer seg.


Kontakt

Ønsker du hjelp eller opplæring i Excel kontakt Hogstad Rådgivning på E-post:

post@365norge.no

Last ned eksempel.

Last ned regnearket med eksempler og formler:

Ps. får du ikke lastet ned, forsøk en annen nettleser