Gratis Excel maler.

Office-pakken og Office 365 er full av gode maler. Men her får du noen Excel maler som går et steg videre. maler for CRM, ferieliste og bemanningsplan i Excel. Som du kan laste ned og bruke gratis.

Velg den malen du trenger.

Les mer om og last ned den eller de malene du trenger her:

Hjelp med malene.

Selv om malene og løsningene utviklet av Hogstad Rådgivning virker godt for formålet de er laget for. Er det en trygghet å vite at du kan få hjelp.Kan du få hjelp og bistand ved behov. Hjelp for å optimalisere malene til ditt bruk.

Bruk av malene

Malene er gratis, og kan brukes uten kostnad av deg, og den bedriften/organisasjonen du arbeider i.