Bemanningsplan i Excel

bemanningsplan i excel

Bemanningsplan i Excel for profesjonelle og bedrifter. Effektiv bemanningsplanlegging i Excel. Inkluderer verktøy som gir deg oversikt og innsikt..

Et planleggingsverktøy for deg som vil effektivisere dagen, redusere tiden på administrasjon og unngå misforståelser om hvem som skal hvor, når. Lag en liste over de forskjellige prosjektene som må dekkes. Legg til ansatte og ressurser.


Bemanningsplanleggeren.

Bemanningsplanlegger i Excel
Gratis bemanningsplanlegger

En tabell der du administrerer hva dine kolleger skal gjøre. 1 rad for hver dag i året, en kolonner for hver medarbeider. Ingen begrensinger på antall ansatte. For å gjøre listen over bemanning enklere å bruke kan du:

  1. Filtrere på ønsket uke fra hurtig meny
  2. Filtrer på dager fra hurtigmeny. Utelat f.eks. lørdager og søndager når du planlegger
  3. Endre navnet på kolonner til medarbeidernes navn
  4. Høyre-klikk for å sette inn, slette rader. Sett inn flere kolonner ved behov for flere mearbeidere. Sett inn flere rader om noen har flere oppdrag/aktiviteter samme dag. (inntil 4).

Datalisten.

Her oppdatere du med dine oppdrag, planer og prosjekter.

Det er disse valgene du velger fra i bemanningsplanleggeren.

Dataliste for bemannings planlegger i Excel
Dataliste bemanningsplanlegger

Datalisten for bemannings planleggeren er lik for Gratis og Premium versjonen. Utfordringene med bemanning er ofte like. Men hvordan du og andre organiserer bemanningen kan være ulik. Derfor er datalisten fleksibel. Så du kan tilpasse den til eget arbeidsmønster. Enten dere jobber på lag, eller prosjektorientert. Tips. Legg inn redskap, kjøretøy og annet som ikke bør dobbel bookes. Og få oversikt.


Se demonstrajon.

PS. Ny versjon

Slik bruker du bemanningsplanleggeren.

Gjør bemanningsplanlegging enkelt

Du har 2 nå valg:

Gratis versjon som gir deg oversikt per måned.

Premium versjonen, for deg som: Som ønsker flere muligheter. Redusere tiden du bruker på bemannings planlegging. Få kontroll og økt presisjon. Mer tid til andre oppgaver, det du tjener penger på, når Excel jobber for deg.


Visualiser bemanningen

Bemanningsliste gantt
Bemanningsliste gantt

Bemanningslisten gir deg oversikt og kontroll. Mørkeblå er aktiviteter du tjener penger på. De røde markerer prosjekter og dager du mangler bemanning.

Bemanningsplan kalender.
Bemanningsplan kalender.

Kalenderen gir oversikt over hvem som gjør de ulike aktivitetene per måned.

Ukeplan bemanning.
Ukeplan bemanning.

Se hvem som gjør hva i ønsket uke. Dynamisk, så du velger det som er viktig for deg.

Få kontroll og oversikt.

Bemanning Arbeidsplan.
Bemanning Arbeidsplan.

Arbeidsplanen gir oversikt over hva hver enkelt medarbeider skal gjøre per uke i valgt måned..

Bemanning månedsplan.
Bemanning månedsplan.

I måneds planen får du oversikt over den ansattes oppgaver i ønsket måned. Gir også raskt oversikt over om vedkommende er ledig.

Bemanning hva og hvem.
Bemanning hva og hvem

Hvem gjør hva, sammen med hvem i ønsket uke.

Bemanning kalkyle
Bemanning kalkyle

Se det store bildet. Antall dager og timer estimert for hvert lag, prosjekt.


Neste steg.

Trenger du et verktøy for å enkelt visualisere, få oversikt over arbeidsplan og timer, er Premium versjonen for deg. Betal kun for 2023. Med en plan for hvert år har du historisk oversikt og dokumentasjon

Last ned og benytt gratis versjonen av bemanningsplan for Excel, eller kjøp og last ned Premium versjonen.


Gratis mal for bemanningsplan inkluderer:

Månedskalender

Måneds kalender for bemanning
Måneds kalender for bemanning

Ukeplan

Ukeplan for bemanning
Ukeplan for bemanning

Last ned gratis bemanningsplan i Excel.

Ps virker ikke Chrome, prøv en annen nettleser.


Kjøp Premium versjonen.

Det er enkelt å komme i gang. Du kan laste ned og benytte Premium versjonen med en gang.

Bemanningsplan på Teams.

Jobber du sammen med flere når dere planlegger bedriftens bemanning? Da kan dere lagre løsningen på SharePoint eller Teams.


Om Hogstad rådgivning.

Geir Hogstad – Excel konsulent og kursinstruktør.

Du er velkommen til å kontakte meg på e-post, post@365norge.no om du har spørsmål, ønsker eller kommentarer.

Løsninger en viktig del av virksomheten min. Lage verktøy som hjelper bedrifter med oppgavene de har i hverdagen.

Til venstre ser du meg som trafikkdirigent. Trivdes godt som det, og da forstod jeg hvor mye logistikk det er på personell i den typen bransjer.

Hogstad Rådgivning.

Org. nummer 921 823 800.


Bruk og rettigheter.

Når du laster ned bemanningsplan i Excel, aksepterer du samtidig vilkårene nevnt under.

Du står fritt til å bruke malen for bemanning i egen organisasjon.

© Du kan ikke dele den med noen utenfor egen organisasjon eller videreselge malen fra Hogstad Rådgivning uten etter avtale.


Systemkrav for bemanningsplan.

Denne bemanningsplanen bruker nyere versjon av Excel. Office 365versjonen.