Gratis bemanningsplan i Excel

30. mars 2020

Gratis bemanningsplan i Excel

Dette regnearket brukes til å holde oversikt over hva de ansatte gjør, uke for uke. En gratis bemanningsplan mal i Excel Les mer, og last ned. Bruk planen til å få oversikt, og planlegge aktiviteter og som vaktliste.

Bemanningsplan i Excel

Innhold i bemanningsplan

Denne bemanningsplanen i Excel inkluderer

  • Ukeplan for hver ansatt
  • Vaktliste på hvem som er hvor
  • Hvem er ledig for valgt uke – Pro versjonen
  • Hvem gjør hva i valgt uke – Pro versjonen
  • Hva hver enkelt gjør hver dag i et år

Vaktliste i Excel

Du kan også bruke bemanningsplanen for å lage vaktliste i Excel. Hvem har vakt hvor og når. Og hvem er ledig for vakt i ønsket uke. Last ned malen, så får du en gratis vaktliste i Excel. Den ansatte velger sitt navn, og ukenummer. For å se vakter i vaktlisten.


Del bemanningsplan og vaktliste på Teams.

Gi dine kolleger tilgang til informasjon ved å dele vaktlister og bemanningsplan på samarbeidsplattformen Teams. Et dokument for alle, så alle har den samme informasjonen.


Systemkrav for bemanningsplan.

Denne bemanningsplanen bruker nyere versjon av Excel. Du må ha Office 365 for å bruke den. Når du har Office 365 kan den legges til og deles med kolleger på SharePoint eller Teams, for å optimalisere samarbeidet.


Bruk og rettigheter.

Du står fritt til å bruke malen for bemanning i egen organisasjon. Du kan endre data, legge til og endre Excel-funksjoner i malen. Du kan ikke dele den med noen utenfor egen organisasjon eller videreselge malen fra Hogstad Rådgivning uten etter avtale.


Demo – Se hvordan du får oversikt

Slik bruker du bemanningsplan i Excel

Last ned gratis bemanningsplan

Når du laster ned bemanningsplan i Excel, aksepterer du samtidig rettigheter nevnt over.

By geir Excel Share:
Utvid kunnskapen
Gratis Excel webinar
Kurs
Kurs diagram
Teams