Det er ikke bare rader som endrer seg i Excel. det kan kolonner også gjøre. Så hvordan finner du riktig kolonne i Excel, når listen endrer seg? Det kommer nye nye kolonner, slettet kolonne, kolonner endre navn.


Finne riktig kolonne i Excel.

Finne riktig kolonne i Excel
Finne riktig kolonne i Excel

Stjernene i øvelsene for å finne riktig kolonne i Excel er Xoppslag og Indeks. To oppslagsfunksjoner, som vi også kan benytte for å finne kolonner, ikke bare rader.


Øvelse 1 – Lag dataliste med kolonneoverskrifter.

Vi skal snu overskriftsraden på, og lage en vertikal dataliste, på et utvalg av kolonnene. Overskriftene fra kolonne «Vare 1», «Vare 2», «Vare 3» skal bli en vertikal dataliste.

Formel:

=TRANSPONER(INDEKS(t_ordre[#Topptekster];;2):INDEKS(t_ordre[#Topptekster];;KOLONNER(t_ordre[#Topptekster])-1))

Forklaring:

Transponer, snur listen fra horisontalt (kolonner) til rader.

Vi skal hente kolonner fra; INDEKS(t_ordre[#Topptekster];;2) er kolonnen vi skal starte i, kolonne nummer 2

Vi skal hente kolonner til; INDEKS(t_ordre[#Topptekster];;KOLONNER(t_ordre[#Topptekster])-1))

Kolonner teller hvor mange kolonner det er i tabellen. Det betyr at vi kan sette inn, og slette kolonner i tabellen, og fortsatt vite hvor mange det er.

Vi trekker fra 1, fordi den siste varen er i den nest siste kolonnen.


Øvelse 2 – Slå opp og finn en verdi fra en valgfri kolonne.

Når kolonnene endre seg, både i innhold og antall, må formlene du bruker i Excel ta hensyn til det. Så vi slår opp og finner riktig kolonne, med riktig verdi, basert på slik det er. Ikke hva det var, eller hva i tror det er.

Basert på resultat i øvesle 1, skal vi np finne riktig verdi i riktig kolonne og riktig rad. Selv om kolonneoverskriftene endrer seg.

Formel:

=XOPPSLAG(«X»;t_ordre[Tilbud];INDEKS(t_ordre;;XSAMSVAR(H9;t_ordre[#Topptekster]));»»)

Forklaring:

Xoppslag henter en verdi fra riktig kolonne, når det står en «X» i kolonnen for t_ordre[Tilbud]

INDEKS(t_ordre;;XSAMSVAR(H9;t_ordre[#Topptekster]));»») finner kolonnen kolonnen vi skal hente tall fra.

Tabellen heter t_ordre.

Xsamsvar finner riktig kolonnenummer (tallverdi) når vi søker etter det det som står i H9 i overskriftsraden for tabellen t_ordre[#Topptekster].


Videoinstruksjon.

Bruk formlene over, gjør som i videoen, så vil du få en dynamisk matrise, og en rapport som gir riktig resultat hver gang.


Neste steg.

Excel er et fantastisk verktøy, og det endrer seg heel tiden. Er du oppdatert, og bruker du tiden din riktig?

Lær de nye matrise formlene og bruk mer tid på det du er god til.

Gratis innføring.

Lær de nye matriseformlene på gratis webinar.

Kurs

Delta på et kurs, og oppdag muligheten Excel gir deg.

Få hjelp.

Enten du vil lære, eller du vil bruke mer tid på det du egentlig skal.


Om Hogstad rådgivning.

Hogstad Rådgivning er et enkeltmannsforetak drevet av Geir Hogstad. Oppdatert på de siste mulighetene i Excel. Effektiv og opptatt av å gjøre vanskelige ting enkelt.