Slik kan du finne en verdi i 2 lister i Excel. Som å finne ut hvem som er på vakt. Og markere navnet som finnes i begge listene. Ansattlisten og vaktlisten.


Finne en verdi i 2 lister med Hvis.

Når vi tester en betingelse i Excel, som å finne ut om en verdi finnes i begge listene bruker vi Excel-funksjonen =Hvis. Hvis består av en logisk test. Den logiske testen er enten SANN (1) eller USANN (0). Så det vi skal spørre om, det er om en verdi finnes i begge listene. Men vi skal «lure Hvis.


Formelen

Finne en verdi i 2 lister
Finne en verdi i 2 lister

Målet her er å finne ut hvilke navn i ansattlisten som finne i vaktlisten, og skrive Ja hvis navnet finnes. Blank hvis det ikke finnes:

Formel:

=HVIS(ANTALL.HVIS.SETT($H$5:$H$7;B5);»Ja»;»»)

Slik virker den:

Antall.Hvis.Sett teller antall ganger et navn fra vaktlisten finnes i en celle i ansattlisten. Om navnet finnes, vil antallet bli 1 (SANN). Om antallet er 0, vil verdien bli 0 (USANN).

Hvis bruker resultatet fra Antall.Hvis.Sett. Hvis antallet er 1 skrives vi Ja, hvis antallet er 0 lar vi det være blankt «».


Videoinstruksjon

Finne en verdi i 2 lister.

Videoen forklarer hvordan du finner samme verdi i to lister, steg for steg. Som bonus får du se hvordan du markere navnene i den ene listen, om det finnes i den andre. Med bruk av betinget formatering.


Neste steg:

Lære mer.

Vil du lære mer Excel og oppdage nye muligheter. Sjekk ut kursoversikten

Få hjelp.

Jeg tilbyr Excel hjelp ved behov. Å løse egne utfordringer er ofte den beste måten å lære Excel på. Send meg en uforpliktende forespørsel

PS. Trenger du en vaktliste, har jeg en ferdig for deg. Les mer her.