Det er mange måter å filtrere lister i Excel. Den måten som gjør det enklest for brukere å filtrere kolonner i en tabell på, er å bruke Slicer. Med Slicer får du «knapper» som filtrerer tabellen på en eller flere kolonner.


Sett inn slicer, for å filtrere med «knapper».

Sett inn Slicer for å filtrere i Excel
Sett inn Slicer for å filtrere i Excel

For å bruke slicer til å filtrere lister, må listen gjøres om til en tabell, eller pivot tabell. PS. Trykk Ctrl T for å lage en vanlig tabell. Stille markøren inne i tabellen, velg sett inn, og Slicer. Velg en, eller flere kolonner du ønsker å filtrere med slicer. Her skal vi filtrere lister i Excel på Ukenummer.


Tilpass Slicer.

Tilpass slicer
Tilpass slicer

Når du har satt inn filtreringsmulighten slicer i regnearket ditt, kan du tilpasse utseende for å gjøre den mer brukervennlig:

  • Endre farge (kosmetikk)
  • Endre antall kolonner
  • Justere høyde, bredde og plassering med mus

Filtrere lister i Excel med Slicer

Filtrere tabell i Excel
Filtrere tabell i Excel

Når du har dimensjonert Slicer til ønsker størrelse og plassert den riktig i regnearket, kan du begynne å filtrere tabellen i Excel ved å trykke på ønsket verdi. Velg fjern filter, for å nullstille filtreringen.


Filtrere tabell i Excel med Slicer

Oppsummering.

Det er som nevnt flere måter å filtrere lister og tabeller i Excel på. Du kan velge å sette inn Filterknapper i lister og tabeller. Og du kan filtrere lister med Excel-funksjonen Filtrer.

Du kan lese mer om Excel-funksjonen filtrer her.

Eksempelet er fra en bemanningsplan jeg har laget i Excel. Den kan du laste ned her.


Utvid kunnskapen, eller få hjelp.

Jeg kan hjelpe deg med å løse Excel-problemene dine. Enten de er enkle, eller du ønsker å optimalisere listene dine. For å gjøre hverdagen enklere for deg og kollegene dine.

Er du oppdatert på de siste muligheten i Excel. Det har skjedd store endringer i Excel de siste årene, og det lærer du på Excel-kurset for viderekommende.