FIFO varekjøp løsning for Excel.

Dette er en FIFO varekjøp løsning for Excel som beregner kostnaden på salgene etter prinsippet først inn, ført ut. Et verktøy som gjør oppgaven enklere.


Beregne kostnad på solgte varer i Excel.

Fifo - Kostnad på Solgte varer i Excel
Kostnad på Solgte varer i Excel

Kostnaden på solgte varer gjøres etter «Først inn, Først ut prinsippet. Løsningen har 2 tabeller, 1 tabell for dine varekjøp, en liste for salg.

Kost for salg beregnes etter FIFO-prinsippet. De varene vi kjøpte først, de selges først.

De blå kolonnene er arbeidsområdet ditt. De røde utfører løsningen.

Få hjelp med beregning av varekostnad i Excel.

Varekostnaden er kostnaden på varer du har solgt. Prisene på de solgte varene kan variere. Denne løsningen beregner automatisk kostnaden etter prisen på varene som er solgt.

Legg inn kjøpte vare, med antall og pris, og solgte varer med antall og pris. Og du vil få:

  • Kostnaden på solgte varer
  • Kostnad på varebeholdning
  • Lagerverdi etter FIFO eller beregnet gjennomsnitt

Fifo metoden varelager beregning i Excel.

I denne videoen forklarer jeg hvordan FIFO varekjøp løsning for Excel virker og gir noen tips om bruk.

Fifo beregning i Excel

Neste steg.

Løsningen beregning av varekostnad på solgte varer finnes i 2 varianter. En gratis løsning og en Pluss versjon.

Gratis versjon av fifo-løsning.

Gratis versjonen av løsningen kan du bruke når:

  • Har færre enn 25 innkjøp
  • Har mindre varekostnad enn 500 000
  • Prøve før du kjøper

Pluss versjon av fifo-løsning.

Pluss versjonen av løsningen for fifo beregning av kostnaden på solgte vare trenger du når:

  • Har flere enn 25 innkjøp
  • Har større kostnad på solgte varer enn 500 000

Om Hogstad rådgivning.

Hogstad rådgivning har spisskompetanse på Excel, og har lang erfaring som kursinstruktør og konsulent. Les mer om forretningsområdene: