Excel LAMBDA-funksjonen er en måte å lage egne tilpassede funksjoner som kan gjenbrukes gjennom en arbeidsbok, uten VBA eller makroer.

Ofte gjentar vi de samme formlene flere steder i det samme regnearket. Med Lambda funksjonen kan du skriver formelen en gang, og gjenta den på en enkel måte.


Bruk av lambda.

Det er 2 steg du må gjøre når du skal benytte Lambda:

  • Lage og sjekke formelen.
  • Definere formelen som et navn.

Lambda eksempler.

Eksempel på Lambda
Eksempel på Lambda

Lambda funksjonen er: =f_summerxogy(C3;C4)

f_summerxogy er et eget definert navn

Lambda navnebehandling
Lambda navnebehandling

Det refereres til Lambda funksjonen. Lambda funksjonen i Excel har 2 argumenter. Først ett eller flere parametere (navn) som du skal gjøre i den siste delen, beregningen.

Parameterne i eksemplet er X og Y. Beregningen er X+Y.

Slik gjør du:

  1. Skriv først selve funksjonen: =Lambda(X;Y;X+Y)
  2. Lambda(X;Y;X+Y) gir en feilmelding når det står alene i regnearket, for det er ingen X og Y. Test den med å skrive =Lambda(X;Y;X+Y)(3;4) – Vill summere 3 og 4.
  3. Kopier Lambda(X;Y;X+Y), lim det inn i Formler, med eget navn. Bruk navnet du har angitt, for å gjenta den samme formelen.

Lambda videoforklaring.

For å vise deg hvordan Lambda funger på norsk, kan du se videoforklaringen

Eksempler på bruk av Lambda

Last ned regneark med eksempler.

Til slutt, last ned eksemplene på Lambda her:


Om Hogstad Rådgivning.

Excel konsulent Geir Hogstad

Hogstad rådgivning har høy kompetanse på Excel og tilbyr: