Effektiv samarbeid på Teams starter ofte med god organisering. Og forståelse av kjernefunksjonene. Da kommer fordelene lettere frem. Vi samarbeider, deler dokumenter på Teams. Har møter. Sparer, deler og finner igjen nyttig informasjon.

Nyttig informasjon er møter, dokumenter. Felles oppgaver. Kunnskap som er nyttig for flere og løfter bedriften. For at nyttig informasjon skal bli tilgjengelig for riktig personer. Er det viktig å organisere Teams på en god måte. Gi kollegene dine den opplevelsen. At Bruk av Teams er nyttig, engasjerende og morsomt. Og ikke en spagetti av chatter og kaos. Der viktig informasjon er tilgjengelig for noen få.


Bakgrunn.

Når jeg holder kurs på bruk av Teams, oppdager kursdeltagerne ofte at Teams ikke er organisert optimalt. De gode mulighetene i Teams, de blir litt vanskelige å bruke, fordi gamle vaner er vonde å venne. Det er organisert for avdelinger og siloer. Ikke samarbeid og deling. God planlegging øker brukernes begeistring. Spesielt når dere skal jobbe sammen på dokumenter.


Hva er et Team?

Et Team, det er en samling mennesker som jobber sammen for å nå målene sine. Dele informasjon. Men et Team er nødvendigvis ikke en avdeling. Noe informasjon deles i avdelinger. Men mye deles på tvers. Hvordan bør teamene dine organiseres. Og hvem bør være med. For at kollegene skal oppleve at de finner det informasjonen de trenger, når de trenger den. Og når vi jobber sammen, så gjør vi det i kanaler.

Hva er kanaler?

Å jobbe sammen i Team. Det er egentlig ikke noe nytt. Det har vi alltid gjort. Uansett hvilket verktøy vi har brukt. Det som er nytt. Det er kanaler. Og det viktigste spørmålet du kan stille deg selv. Det er hva er kanaler? Deretter hvilke kanaler trenger vi, og hva skal de brukes til. I kanaler kan du dele nyttig og viktig informasjon med dine kolleger. Inkludert

  • Møter. Møter for et Team, de bør foregå i riktig kanal.
  • Dokumenter. Det vi oftest deler med andre. Derfor er det viktig med gode kanaler i riktig Team. Hvor forventer våre kolleger å finne dokumenter
  • Samtaler. Gode samtaler de engasjerer og hjelper oss å gjøre jobben vår. Raskere enn med e-post. Eller de kan være for å skape sosialt samhold.
  • Faner. I kanalens faner kan vi dele andre typer informasjon. kanalens faner er ser.

Bonustips.

Når du skal lage et nytt dokument for å dele det med et Team. Start i kanalen. Opprett dokumentet der det hører hjemme. Så vil både du, og dine kolleger finne det igjen der de forventer å finne det.


Workshop: Effektivt samarbeid på Teams

Gi dine kolleger en god opplevelser når de bruker Teams. Teams er som kapt for økt engasjement, bedre effektivitet og motiverte medarbeidere. Jeg tilbyr 3 timer workshop som gir det allerede fra starten. En god reise starter ofte med å stille de gode spørsmålene. Hvor er vi, hvordan kan Teams gjøre organisasjonen bedre forberedt på fremtiden. Agenda:

Effektivt samarbeid på Teams
  • Hvordan bør Teamene være, basert på dagens organisasjonskart og måten dere arbeider på.
  • Hvilke kanaler bør dere ha, når filserveren flyttes til Teams. Hva bør leve i mapper, og hvilke mapper bør bli egne kanaler.
  • Når og hvordan bør de ansatte involveres
  • Hvordan kan Teams bidra til å nå bedriftens mål.
  • Hvordan kan Teams gi merverdi når de ansattes kompetanse utnyttes.

Kontakt: geir@procloud365.no for mer informasjon.