Dynamiske tabeller gir deg en mulighet til å lage lister og matriser i Excel på en ny måte. Et nytt sett med funksjoner i Excel for å jobbe med lister og tabeller. I et nøtteskall tillater disse funksjonene formler å returnere flere resultater til et område med celler på arbeidsarket.


Lister, tabeller og dynamiske matriser.

Liste, tabell, og dynamisk tabell i Excel
Liste, tabell, og dynamisk tabell i Excel

Liste, tabell og dynamisk matrise kort fortalt:

 • Dataliste, er bare det. En liste med data. Du bør ikke bruke datalister, de er kilder til feil. Og vanskelig å arbeide presist med. Gjør om listen til en tabell.
 • Tabell. er det første steget ditt for å organisere data og få informasjon. Du kan bruke tabell for å sortere, summere, og finne informasjon. Men de er også en feilkilde.
 • Dynamiske matriser. Matriser du skaper med funksjoner og betingelser. For å gi deg den informasjonen du trenger. Basert på en enkelt formel som er lagt inn i en celle. Alle resultatene er dynamiske – når kildeinnholdet endres, oppdateres resultatene dynamisk og automatisk.

Les mer om forskjellen, hvordan du lager en tabell, og hvorfor du bør benytte det her.


Hvem bør bruke dynamiske matriser, og hvorfor.

Lager du rapporter for å ta beslutninger, eller for å presentere tall for andre. Da bør du bruke dynamiske matriser. Bruk mer tid med kunden, sjefen, og kollegene for å analysere og få innsikt.

Det er mange flinke folk, som bruker verdifull tid på å gjenta seg selv. Klippe og lime i rapporter, som er nesten identiske fra prosjekt til prosjekt, fra møte til møte. Kan det repeteres, er det logikk, så lager Excel de rapportene raskere og mer presist enn du gjør. Helt sikkert.

Det handler til slutt om å bruke tiden din bedre.

Analysere data i Excel
Mer tid til analyse og innsikt

Dynamiske funksjoner inkluderer.

Bruker du funksjoner i Excel med dynamiske egenskaper, og det er de fleste , vil resultatet i tabellen eller matrisen bli dynamisk. Også med klassiske funksjoner, som du kanskje kan. De nye funksjonene heter:


Unik

Excel Unik
Excel Unik

Når bruker bruker du den?

Når du skal ha en liste over unike verdier fra datalisten din, for å lage rapporter, rullegardinlister eller kvalitetssjekke innholdet i datalister.

Formel:

=UNIK(Område)


Sorter

Excel Sorter
Excel Sorter

Når bruker du den?

Når du skal lage en sortert dataliste med en formel. Du kan sortere datalisten din synkende eller stigende.

Formel:

=SORTER.ETTER(Område;Sorteringsindeks;Sorteringsrekkefølge;etter kolonne)

 • Område, kolonnene du ønsker å vise, som et resultat ev sorteringen.. Standard er stigene rekkefølge for tall. fra A til Å med tekst.
 • Sorteringsindeks. Valgfritt. Kolonnenummeret, telles fra venstre mot høyre, når for å velge sorteringskolonne, når du skal vise flere kolonner i den sorterte listen
 • Sorteringsrekkefølge. Valgfritt. 1 = stigende, -1 = synkende.
 • Etter kolonne. Valgfritt. Velg om du skal sortere etter kolonner eller rader.

Sorter.Etter

Når bruker du den?

Når du skal lage en sortert dataliste med en formel og ikke ønsker å vise tallene du sorterer etter. For eksempel om du skal sortere produkter etter omsetning, men ikke vil vise tallene. Eller når du skal sortere datalisten din på flere kolonner.

Formel:

=SORTER.ETTER(Matrise;Etter Matrise 1;Sorterringrekkefølge1;Etter Matrise 2;Sorterringrekkefølge2))

 • Matrise 1. Den eller de kolonnene du vil vise når listen er sortert
 • Etter Matrise 1. Kolonnen eller området du skal sortere etter (først)
 • Sorterringrekkefølge1. Valgfritt. Listen sorteres som standard i stigende rekkefølge, eller fra A til Å. 1 = stigende rekkefølge, eller fra A til Å. -1 = synkende rekkefølge, eller fra Å til A
 • Etter Matrise 2. Kolonnen eller området du skal sortere etter som det andre kriterium)
 • Sorterringrekkefølge2. Valgfritt. Listen sorteres som standard i stigende rekkefølge, eller fra A til Å. 1 = stigende rekkefølge, eller fra A til Å. -1 = synkende rekkefølge, eller fra Å til A

Du kan utvide med matrise 3, matrise 4 osv.


Excel funksjonen Filtrer

Når bruker du den:

Excel FILTRER-funksjonen filtrerer en liste på oppgitte kriterier, og de samsvarende radene/kolonnene.

Formel:

=FILTRER(Matrise;Inkluder;Hvis_tom)

 • Matrise, listen som skal vises når betingelsene i inkluder stemmer.
 • Inkluder, en eller flere kolonner som skal stemme for å vise listen. Bruk =, >, <,<>, <=, >= for å få det resultatet du ønsker.
 • Hvis_Tom. Valgfritt. Tekst du ønsker å vise om matrise er er tom.

Dette blir fort en favoritt og er en «må» funksjon om du jobber med store datalister. Lær 8 måter å bruke den på.

Flytsymbolet # i dynamiske matriser.

Flytsymbolet # i dynamiske matriser

Lær mer om dynamiske lister og rapporter.

«Det er en helt ny verden», sitat fra kunde etter å ha laget nye dynamiske lister på egne data.


Neste steg

Oppdater kunnskapen din, Excel vil aldri bli det samme. Velg et kurs, og meld deg på. Både webinaret og kurset er med instruktør.

Dynamiske lister webinar

Start med et gratis webinar. Oppdag mulighetene på 30 minutter. Arrangeres på Teams.

Dynamiske lister kurs

Kurs, analyser og lag presise rapporter raskere enn noen gang. Arrangeres på Teams

Dynamiske lister hjelp

Du lærer ofte raskere og bedre med å løse egne utfordringer. Få hjelp, og lær.


Om Hogstad Rådgivning

Hogstad rådgivning ved Geir Hogstad er en en erfaren rådgiver og kursinstruktør på Excel. Arrangerer kurs, bistår kunder med å optimalisere regneark, produserer ferdige maler og løsninger i Excel. Les mer her.