Microsoft Teams

 • 15 jun
  Sette på fraværsmelding i Teams.

  Sette på fraværsmelding i Teams.

  Når du er på ferie, eller ute av kontoret kan du sette på en fraværsmelding i Teams. En automatisk melding til de som prøver å kontakt deg på Teams. Se hvordan du bruker «Statusmelding» for å sette på autosvare i Teams, og varsle om når du er ute av kontoret.


  Sette på en fraværsmelding i Teams.

  feriemelding teams
  Sett inn «ute av kontoret på Teams»

  Når du skal sette inn en fraværs- og feriemelding i Teams, bruker du funksjonen for Statusmelding. Med Statusmelding kan du gi beskjed til de som kontakter deg på Teams, at du er på ferie. Slik setter du inn enn automatisk fraværmelding når du er borte fra kontoret:

  • Klikk på bildet ditt i Teams
  • Velg «Angi Statusmelding»
  • Skriv inn teksten du vil skal komme i fraværsmeldingen for de som bruker Team
  • Huk av for «Vis når personer sender en melding til meg». Da vil de som kontakt deg på melding, eller omtaler deg med @navn få fraværsmelding
  • Velg dato for når meldingen om ferie i Teams skal opphøre.


  Feriemelding i Teams, spørsmål og svar.

  • Endrer fargestatusen seg i Teams seg når jeg setter på «ute av kontoret»?
  • Svar: Nei, en statusmelding i Teams brukes ofte til å informere om andre ting. Som for eksempel «Er på hjemmekontor». Er i Bergen. Og da er man fortsatt tilgjengelig. Så du må endre fargen status til borte, eller opptatt manuelt. Eventuelt legge inn avtale i Outlook
  • Jeg har satt på «ute av kontoret» og fraværsmelding i Outlook. Påvirker det Teams?
  • Svar: Nei. Du må sette inn fraværsmelding og aktivisere «ute av kontoret» i både Teams og Outlook. Du kan lage en avtale med deg selv i Outlook-kalenderen når du har ferie. For å få riktig status-farge i Teams

  Lær mer om bruk av Teams.

  Lyst til å få mer ut av Team? Hogstad rådgivning arrangerer kurs på Teams for profesjonelle bedrifter som ønsker å bruke Teams for å jobbe bedre sammen og bli mer effektive i en travel hverdag. Les mer her.


  Teams kurs.

  Oppdag mulighetene, bruk Teams mer effektivt når du skal nå målene med kollegene dine.

  Hjelp ved behov.

  Kanskje den beste måten å lære på. Spør og få hjelp ved behov.


  Fraværsmelding Outlook.

  Du må sette egen fraværmelding med autosvar i Outlook selv om du legger inn en Teams.

  Slå på «ute av kontoret» og legg inn fraværsmelding i Outlook.

  By geir Microsoft Teams
 • 16 apr
  Effektivt samarbeid på Teams

  Effektivt samarbeid på Teams

  Effektiv samarbeid på Teams starter ofte med god organisering. Og forståelse av kjernefunksjonene. Da kommer fordelene lettere frem. Vi samarbeider, deler dokumenter på Teams. Har møter. Sparer, deler og finner igjen nyttig informasjon.

  Nyttig informasjon er møter, dokumenter. Felles oppgaver. Kunnskap som er nyttig for flere og løfter bedriften. For at nyttig informasjon skal bli tilgjengelig for riktig personer. Er det viktig å organisere Teams på en god måte. Gi kollegene dine den opplevelsen. At Bruk av Teams er nyttig, engasjerende og morsomt. Og ikke en spagetti av chatter og kaos. Der viktig informasjon er tilgjengelig for noen få.


  Bakgrunn.

  Når jeg holder kurs på bruk av Teams, oppdager kursdeltagerne ofte at Teams ikke er organisert optimalt. De gode mulighetene i Teams, de blir litt vanskelige å bruke, fordi gamle vaner er vonde å venne. Det er organisert for avdelinger og siloer. Ikke samarbeid og deling. God planlegging øker brukernes begeistring. Spesielt når dere skal jobbe sammen på dokumenter.


  Hva er et Team?

  Et Team, det er en samling mennesker som jobber sammen for å nå målene sine. Dele informasjon. Men et Team er nødvendigvis ikke en avdeling. Noe informasjon deles i avdelinger. Men mye deles på tvers. Hvordan bør teamene dine organiseres. Og hvem bør være med. For at kollegene skal oppleve at de finner det informasjonen de trenger, når de trenger den. Og når vi jobber sammen, så gjør vi det i kanaler.

  Hva er kanaler?

  Å jobbe sammen i Team. Det er egentlig ikke noe nytt. Det har vi alltid gjort. Uansett hvilket verktøy vi har brukt. Det som er nytt. Det er kanaler. Og det viktigste spørmålet du kan stille deg selv. Det er hva er kanaler? Deretter hvilke kanaler trenger vi, og hva skal de brukes til. I kanaler kan du dele nyttig og viktig informasjon med dine kolleger. Inkludert

  • Møter. Møter for et Team, de bør foregå i riktig kanal.
  • Dokumenter. Det vi oftest deler med andre. Derfor er det viktig med gode kanaler i riktig Team. Hvor forventer våre kolleger å finne dokumenter
  • Samtaler. Gode samtaler de engasjerer og hjelper oss å gjøre jobben vår. Raskere enn med e-post. Eller de kan være for å skape sosialt samhold.
  • Faner. I kanalens faner kan vi dele andre typer informasjon. kanalens faner er ser.

  Bonustips.

  Når du skal lage et nytt dokument for å dele det med et Team. Start i kanalen. Opprett dokumentet der det hører hjemme. Så vil både du, og dine kolleger finne det igjen der de forventer å finne det.


  Workshop: Effektivt samarbeid på Teams

  Gi dine kolleger en god opplevelser når de bruker Teams. Teams er som kapt for økt engasjement, bedre effektivitet og motiverte medarbeidere. Jeg tilbyr 3 timer workshop som gir det allerede fra starten. En god reise starter ofte med å stille de gode spørsmålene. Hvor er vi, hvordan kan Teams gjøre organisasjonen bedre forberedt på fremtiden. Agenda:

  Effektivt samarbeid på Teams
  • Hvordan bør Teamene være, basert på dagens organisasjonskart og måten dere arbeider på.
  • Hvilke kanaler bør dere ha, når filserveren flyttes til Teams. Hva bør leve i mapper, og hvilke mapper bør bli egne kanaler.
  • Når og hvordan bør de ansatte involveres
  • Hvordan kan Teams bidra til å nå bedriftens mål.
  • Hvordan kan Teams gi merverdi når de ansattes kompetanse utnyttes.

  Kontakt: geir@procloud365.no for mer informasjon.

  By geir Microsoft Teams
 • 29 mar
  Vil Teams erstatte e-post?

  Vil Teams erstatte e-post?

  Teams vil ikke erstatte e-post. Det er i tillegg til. Egentlig er det feil spørsmål. Spørsmål er hva som er riktig verktøy. Teams eller e-post. Noen ganger, er det bedre å bruke Teams, enn e-post.

  Bruk Teams, ikke e-post når.

  • Du er i ferd med å starte e-post sisten. bruk Chat, og bli ferdig
  • Du er i ferd med å sende cc-post internt. Del med riktige personer, i riktig kanal
  • Du er i ferd med å sende et vedlegg flere skal jobbe sammen på
  • Du er i ferd med å ringe, for å diskutere innholdet i et dokument. Del skjermen, og bli raskere ferdig.

  Lær hvordan du bli effektiv med Teams

  Reduser bruken av e-post, øk effektiviteten og arbeidsgleden. Avtal tid for opplæring av Teams, ved bruk av Teams

  By geir Microsoft Teams
 • 29 mar
  6 Ting du ikke bruker e-post til, når du har Teams

  6 Ting du ikke bruker e-post til, når du har Teams

  Microsoft Teams er ikke noen erstatning for e-post. Det er i tillegg til. Men du kan redusere bruken av e-post ved å bruke mulighetene Teams gir. Her skal du få 6 tips, på hva du bør bruke. For å redusere tiden du bruker på e-post.

  Tips for å redusere epost

  1. Vurder å sende melding i teamet når du er i ferd med å skrive e-post til mange (CC-post)
  2. Ikke send vedlegg, når flere skal jobbe i sammen dokument
  3. Ikke akkurat Temas-tips. men skal du gjøre noe med andre, lag en liste i To-Do
  4. Lag faner for de viktigste dokumentene. Ikke bruk e-post som dokumentarkiv
  5. Del møtereferater og ideer i OneNote
  6. Gi ros til de som fortjener det. Så folk føler seg sett, og hørt.

  Lær mer om hvordan du bruker Teams

  Det er lett å komme i gang med Teams. Men det er kunnskapen som gir den virkelige verdien. Lær Teams med Teams.

  By geir Microsoft Teams
1 2 3 4 5
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no