Excel

 • 04 sep
  10 Excel funksjoner du bør kunne.

  10 Excel funksjoner du bør kunne.

  Excel gir deg et hav av muligheter og detter er 10 Excel funksjoner du bør kunne. Klassiske funksjoner og nye matriseformler du kanskje ikke har sett før. Noen av matrisefunksjonene vil endre måten du bruker Excel på, for alltid.

  Du kan laste ned eksemplene på disse Excel-funksjonene nederst i artikkelen.


  10 nyttige formler i Excel.

  Hva som er nyttige formler i Excel vil variere. Noen bruker Excel til å knuse tall og lage analyser. Noen jobber med store datalister og vil ha oversikt. Her er 10 nyttige formler i Excel som du bør kunne.


  Excel funksjonen Hvis

  Excel funksjonen Hvis
  Excel funksjonen Hvis

  Excel funksjonen Hvis bruker du for å utføre en ønsket handling i Excel når noe stemmer, eller ikke stemmer. Er vi over budsjett så, hvis ikke så.

  Formel:

  =HVIS(D5>C5;»Over budsjett»;»Under budsjett»)

  Forklaring:

  Vi sjekker om Salget (celle D5) er større (>) enn Budsjett (C5) og utfører handlingen «Over Budsjett» om det stemmer, «Under Budsjett» om det ikke stemmer.

  Les mer om og se flere eksempler på Hvis her.


  Excel funksjonen Unik – Matriseformel

  Excel funksjonen Unik
  Excel funksjonen Unik

  Unik er matrisefunksjon. Og gir oss en oversikt over unike verdier i en liste, eller kolonne.

  Formel:

  =UNIK(B4:B22)

  Forklaring:

  Gir oss en unik oversikt over alle selgerne i området (B4:B22)


  Excel funksjonen Filtrer – Matriseformel

  Excel funksjonen Filtrer
  Excel funksjonen Filtrer

  Filtrer er en matrisefunksjon, og gir oss en ny liste basert på ett eller flere kriterier. Hvilke kolonner du skal vise i den dynamiske listen Filtrer generer velger du selv.

  Formel:

  =FILTRER(B3:C22;C3:C22>4000),

  Forklaring:

  Viser radene i området (B3:C22) der verdiene i (C3:C22) er større (>) enn 4000.


  Excel funksjonen Hvis.feil

  Excel funksjonen Hvis.feil
  Excel funksjonen Hvis.feil

  Når vi bruker Excel er det ikke til å unngå at vi noen ganger opplever feilmeldinger. Noen ganger er det feil i funksjonen andre ganger stemmer ikke resultatet. Som når vi forsøker å dele noe på 0. Det går ikke opp, i stedet for feilmeldingen #Div/0!, som ser rotet ut, kan vi gi en beskjes om hva som er feil.

  Formel:

  =HVISFEIL(B10/A10;»Mangler antall»)

  Forklaring:

  Deler B1= med verdien i A10. Hvis det er feil (#Div/0!) så skriver Excel «Mangler antall».


  Excel funksjonen Sorter – Matriseformel

  Sorter er en ny matriseformel i Excel. Det gir en ny dynamisk liste sortert på det vi ønsker. Du kan sortere alfabetisk, numerisk. Stigende eller synkende. Og du sortere på den kolonnen du selv ønsker.

  Excel funksjonen Sorter
  Excel funksjonen Sorter

  Formel:

  =SORTER(A4:C13;3;-1)

  Forklaring:

  Sorterer området (A3:C13) på kolonne (3) synkende (-1). Bruker vi (1) vil den sortere stigende.


  Excel funksjonen Xoppslag

  Excel funksjonen Xoppslag
  Excel funksjonen Xoppslag

  Xoppslag slår opp verdier i en dataliste. I motsetning til Finn.Rad, Indeks og Sammenligne kan Xoppslag finne verdier i en celle bød når du spesifiser søkeverdi i rader, og kolonner. I tillegg er den mye enklere å bruke.

  Formel:

  =XOPPSLAG(F7;A5:A9;D5:D9)

  Forklaring:

  Søker etter navn på selger (F7), i området (A5:A9) og returnerer verdien fra raden som er i området (D5:D9)

  Formel:

  =XOPPSLAG(F10;A4:D4;A7:D7)

  Forklaring:

  Søker etter Antall i området for overskrifter (A4:D4), or slår opp verdien for selger Hansen (A7:D7)


  Excel funksjonen Antall.Hvis.Sett

  Antall.Hvis.Sett
  Antall.Hvis.Sett

  Formel:

  =ANTALL.HVIS.SETT(B5:B12;F7)

  Forklaring:

  Teller hvor mange ganger Hansen (F7) finnes i listen (B5:B12).


  Excel funksjonen Summer.Hvis.Sett

  Excel funksjonen Summer hvis sett
  Excel funksjonen Summer hvis sett

  Summer hvis sett legger sammen alle verdiene i et område basert på et, eller flere vilkår som du angir. Summer.hvis sett kan brukes som en matrisefunksjon. Det vil si at området du finne verdier i kan endre seg dynamisk, når listen vokser, minsker eller endres.

  Formel:

  =SUMMER.HVIS.SETT(C4:C11;A4:A11;E7)

  Forklaring:

  Summerer verdiene i området (C4:C11) når det som er i området (A4:A11) stemmer med riktig selger, spesifisert i (E7)


  Excel funksjonen søk

  Excel funksjonen søk
  Excel funksjonen søk

  Søk leter etter en verdi du angir, og returnerer et tall om det finnes i søkeområdet. Tallverdien er startposisjonen på det du søker etter. Finnes ikke det du søker får du feilmelding #Verdi!. Kombiner med Hvisfeil, for å gi en bedre melding.

  Formel:

  =SØK(«IS»;C5)

  Forklaring:

  Viser 1 i rad 5, fordi «Is» starter i posisjon 1. I Rad 8 starter «Is» i posisjon 5.

  Tips:

  Bruk * for å søke etter noen som inneholder is (*is*)


  Er-funksjoner

   funksjoner i Excel
  funksjoner i Excel

  ERTOM, ERTALL, ERTEKST er funksjoner vi kan bruke for å finne ut nettopp det. Brukes gjerne sammen med andre funksjoner som Hvis

  Formel

  =ERTOM(B1)

  Forklaring:

  Sjekker om innholdet i B1 er tomt. Hvis det er tomt returnerer Excel SANN. Hvis ikke blir svaret USANN.

  Formel

  =ERTALL(B1)

  Forklaring:

  Sjekker om innholdet i B1 er tall. Hvis det er tall returnerer Excel SANN. Hvis ikke blir svaret USANN.

  Formel

  =ERTEKST(B1)

  Forklaring:

  Sjekker om innholdet i B1 er tekst. Hvis det er tekst returnerer Excel SANN. Hvis ikke blir svaret USANN.


  Lære mer Excel, eller få bistand.

  Vil du bli flinkere i Excel. Lære mer på kurs, eller lære når du får hjelp med problemet ditt? Det finnes et hav av mulighet når du velger og kan riktige Excel funksjoner.


  Neste steg

  Få hjelp med Excel nå. Ofte den beste måten å lære på.

  Kan du litt Excel, og vil bli god. Excel kurs for viderekommende.

  Lær de 4 vanligste funksjonene i Excel gratis


  Last ned eksempler på Excel funksjoner.

  Last ned eksemplene på Excel-funksjonene som er beskrevet i artikkelen.

  Last ned uten registrering. Ps. Får du ikke lastet med Chrome forsøk med Edge.

  By geir Excel
 • 02 sep
  Finn flere verdier i Excel

  Finn flere verdier i Excel

  Når vi skal slå finne flere verdier i Excel kan vi ikke lenger bruke de vanlige funksjonene for å finne en verdi. Løsningen når det er flere rader med samme verdi, og vi skal finne alle er å bruke filtrer.


  Slå opp flere verdier i Excel

  Slå opp flere verdier i Excel
  Tabeller for å finne verdi

  I tabell 2 er det kun 1 forekomst av hvert produkt, der kan vi bruke tradisjonelle funksjoner for å finne en verdi. Inkludert Finn.Rad. (ikke bruk den), det har jeg skrevet om her.

  Utfordringen med å bruke funksjoner som Finn.Rad eller Indeks og sammenligne i Tabell 1, er at disse funksjonene vil finne det første salget, og avslutte. For å slå opp flere verdier i Excel bruker du funksjonen Filtrer


  Finn flere verdier i Excel med Filtrer.

  finn flere verdier i Excel
  Slå opp flere verdier i Excel med Filtrer

  Finn flere verdier i Excel.

  Når tabellen din inneholder flere verdier av det du skal slå du opp, vil Filtrer vise flere rader med samme betingelse for søket. Filtrer viser alle radene som stemmer med det du spesifiserer. Bildet viser kolonnen med omsetning for selger Hansen.

  Funksjonen:

  =FILTRER(Tabell14[Omsetning];Tabell14[Selger]=I6;»Mangler selger»)

  Filtrer lager en dynamisk tabell og skal skal ha 3 argumenter:

  • Matrise, det området som skal vises
  • Inkluder, det som bestemmer hva som skal vises. Bruk =, >, <, <>, >=, >=
  • Hvis tom, valgfritt. Meldingen som kommer om Matrise er tom.

  Hva den gjør:

  Finn kolonne(er): Tabell14[Omsetning] = de kolonnene eller det området som skal vises. Du kan velge å vise 1 eller flere kolonner når utvalget stemmer

  Sjekk kolonne: Tabell14[Selger]=I6 = Testen for utvalget ditt. Sjekk i kolonnen for Selger om det stemmer med ønsket selger, spesifiser i celle I6

  Ingen rader stemmer: «Mangler selger» = En melding du ønsker skal vises om resultatet av det du skal slå opp er tomt. Det vil si at det ikke finnes noen selgere med det navnet i listen for selgere.


  Neste steg.

  Dynamiske funksjoner som =Filtrer vil helt endre måten du benytter Excel på. Jeg har 3 tilbud til deg.

  Lær de 4 vanligste funksjonene på 30 minutter. Gratis webinar på Teams
  Kurs for deg som ønsker å mestre dynamiske liter. Bli mer presis. Jobb raskere.
  Få hjelp med egne regneark. Ofte den beste måten å lære på.
  By geir Excel
 • 25 aug
  7 mest brukte funksjonene i Excel

  7 mest brukte funksjonene i Excel

  I følge Microsoft er dette de 7 mest brukte funksjonene i Excel, på norsk. Mange av de mest populære brukes sikkert av gammel vane, så jeg har lagt inn noen anbefalinger. Noen bedre alternativer enn de som er mest brukt.


  Hvordan Bruke Excel.

  Hvordan bruke Excel? Det er mange måter å bruke Excel på, dette er de vanligste formlene, når andre bruker Excel. De mest populære Excel-funksjoner på Norsk. Med eksempler.


  Finn rad.

  Excel funksjonen Finn. rad (vlookup) på Engelske topper listen over de mest brukte funksjonene i Excel. Finn.Rad bruker du for å finne data i en tabell eller liste.

  Forslag Ikke bruk Finn.rad. Du kan bli lurt av svaret. Et bedre alternativ: Xoppslag

  Excel finn rad og Xoppslag
  Excel finn.rad vs Xoppslag

  Formel:

  =FINN.RAD(Søkeverdi;Søkeområdet;kolonneineks;Søkeområdet)

  Forklaring:

  • Søkeverdi, verdien du vil finne.
  • Søkeområdet, området du skal søke i
  • Kolonneindeks, kolonnen hvor svaret befinner seg. Tell fra venstre mot høyre.
  • Søkeområdet, valgfritt. Bestemmer om du skal ha nøyaktig treff. (SANN) eller tilnærmet treff (USANN) vi ønsker nesten alltid nøyaktig treff, og det er standard. Så denne kan du hoppe over)


  Excel Hvis

  Hvis funksjonen sammenligner verdier og du velger hva som skal skje når sammenligningen stemmer, eller ikke stemmer. scorer hjemmelaget flere mål enn bortelaget blir det H. hvis ikke blir det B.

  Forslag. Hvis.Sett. noen ganger, for eksempel i en fotballkamp er det flere enn 2 muligheter. Det er 3. Bruk Hvis.Sett om du må teste på flere vilkår enn bare ett.

  Excel Hvis
  Excel Hvis og Hvis.sett

  Hvordan bruke Summer i Excel

  Excel summer gjør akkurat det. Summerer et valgt område. Resultatet kommer i den cellen hvor du benytter funksjonen.

  Excel summer
  Excel summer

  Antall.Hvis

  Antall.Hvis er en funksjon du bruker når du skal telle antall forekomster, med ett kriteriet. Hvor ofte har vi solgt Pølse.

  Forslag. Bruk Antall.Hvis.Sett. Skal du bruke flere kriterier, hvor ofte har vi solgt pølse i januar, for mer enn 4000,- kroner må du bruke Antall.Hvis.Sett. Men Antall.Hvis.Sett fungerer med kun et kriterie også, så bruk den.

  Excel AntallHvis og Antall.Hvis.Sett
  Excel AntallHvis og Antall.Hvis.Sett

  SummerHvis

  Når du skal summere basert på et kriterie brukt du SummerHvis.

  Forslag. Bruk Summer.Hvis.Sett. Summer.Hvis.Sett kan summere verdier basert et eller flere kriterier. Hva er omsetningen av pølser. Eller hvor mye har Hansen solgt av pølser.

  Excel summerHvis og Summer.Hvis.Sett
  Excel summerHvis og Summer.Hvis.Sett

  Kjede.sammen

  Den første tekstfunksjonen, og den eneste er Kjed.Sammen. (egentlig kjede.sammen, Concatenate, men den er erstattet). Bruk Kjed.sammen når du skal slå sammen eller kombinere tekst, innhold, fra flere celler.

  Forslag, bruk Tekst.Kombiner når du skal ha skilletegn for å bryte opp teksten

  Kjedsammem eller tekst kombiner
  Kjedsammem eller tekst kombiner

  Gjennomsnitt

  Den 7 og siste på listen over mest brukte funksjoner fra Microsoft er Gjennomsnitt. Finn gjennomsnittet i et utvalg. Kombiner den med Antall.Hvis.Sett for å se hvor mange som er over gjennomsnittet, eller med Hvis, for å gi en melding når noe er større, eventuelt mindre enn gjennomsnittet

  Excel gjennomsnitt
  Excel gjennomsnitt

  De mest brukte funksjonene i Excel.

  Du kommer langt med de vanligste og mest brukte funksjonene i Excel, men Excel gir det et hav av muligheter.


  Lær mer Excel.


  Gratis webinar

  Lær de 4 vanligste funksjonen i Excel:

  • Hvis
  • Antall Hvis Sett
  • Summer Hvis sett
  • Xoppslag

  Excel kurs

  Excel kurs på flere nivåer.

  Du finner et kurs som passer, enten du er nybegynner eller litt erfaren.

  Excel hjelp

  Ofte den beste måten å lære på. Løse dine utfordringer

  Kontakt meg, og få svar på dine spørsmål.

  Kilde: Microsoft.

  By geir Excel
 • 14 aug
  Lag en toppliste i Excel

  Lag en toppliste i Excel

  Hvem har den største ordren? Hva har vi solgt mest av? Vi har ofte mye data i Excel-listene våre, her skal vi bruke det til å lage en toppliste i Excel. Finne de 3 største ordrene, og hvem som solgte dem.


  Excel-funksjoner vi bruker for å finne største verdier.

  Det finne flere funksjoner for å finne den største verdien i Excel, her skal vi bruke en der du kan velge om du skal finne den største verdien, nest største verdien, tredje stør verdien også videre. For å lage eoppliste i Excel, bruker vi disse funksjonen

  • N.størst; Finner den «n» største verdien
  • Unik: Lager en liste med unike verdier i Excel
  • Filtrer: Lager en liste i Excel basert på et eller flere kriterier.
  • Transponer: Snur listen

  Nederst finner du regneark med eksempel på Excel-funksjonene brukt i denne øvelsen.


  Video: Slike lager du toppliste i Excel

  Lag en toppliste i Excel

  Excel tjenester og kurs

  Jeg tilbyr hjelp og kurs i Excel til bedrifter og profesjonelle. Kontakt meg om du ønsker å bruke mindre tid i Excel, og jobbe raskere. Enten du vil ha kurs, eller du har noen regneark du bruker for mye tid i.


  Last ned eksempel på funksjoner

  By geir Excel
1 6 7 8 9 10 11
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no