Excel

 • 02 sep
  Finn flere verdier i Excel

  Finn flere verdier i Excel

  Når vi skal slå finne flere verdier i Excel kan vi ikke lenger bruke de vanlige funksjonene for å finne en verdi. Løsningen når det er flere rader med samme verdi, og vi skal finne alle er å bruke filtrer.


  Slå opp flere verdier i Excel

  Slå opp flere verdier i Excel
  Tabeller for å finne verdi

  I tabell 2 er det kun 1 forekomst av hvert produkt, der kan vi bruke tradisjonelle funksjoner for å finne en verdi. Inkludert Finn.Rad. (ikke bruk den), det har jeg skrevet om her.

  Utfordringen med å bruke funksjoner som Finn.Rad eller Indeks og sammenligne i Tabell 1, er at disse funksjonene vil finne det første salget, og avslutte. For å slå opp flere verdier i Excel bruker du funksjonen Filtrer


  Finn flere verdier i Excel med Filtrer.

  finn flere verdier i Excel
  Slå opp flere verdier i Excel med Filtrer

  Finn flere verdier i Excel.

  Når tabellen din inneholder flere verdier av det du skal slå du opp, vil Filtrer vise flere rader med samme betingelse for søket. Filtrer viser alle radene som stemmer med det du spesifiserer. Bildet viser kolonnen med omsetning for selger Hansen.

  Funksjonen:

  =FILTRER(Tabell14[Omsetning];Tabell14[Selger]=I6;»Mangler selger»)

  Filtrer lager en dynamisk tabell og skal skal ha 3 argumenter:

  • Matrise, det området som skal vises
  • Inkluder, det som bestemmer hva som skal vises. Bruk =, >, <, <>, >=, >=
  • Hvis tom, valgfritt. Meldingen som kommer om Matrise er tom.

  Hva den gjør:

  Finn kolonne(er): Tabell14[Omsetning] = de kolonnene eller det området som skal vises. Du kan velge å vise 1 eller flere kolonner når utvalget stemmer

  Sjekk kolonne: Tabell14[Selger]=I6 = Testen for utvalget ditt. Sjekk i kolonnen for Selger om det stemmer med ønsket selger, spesifiser i celle I6

  Ingen rader stemmer: «Mangler selger» = En melding du ønsker skal vises om resultatet av det du skal slå opp er tomt. Det vil si at det ikke finnes noen selgere med det navnet i listen for selgere.


  Neste steg.

  Dynamiske funksjoner som =Filtrer vil helt endre måten du benytter Excel på. Jeg har 3 tilbud til deg.

  Lær de 4 vanligste funksjonene på 30 minutter. Gratis webinar på Teams
  Kurs for deg som ønsker å mestre dynamiske liter. Bli mer presis. Jobb raskere.
  Få hjelp med egne regneark. Ofte den beste måten å lære på.
  By geir Excel
 • 25 aug
  7 mest brukte funksjonene i Excel

  7 mest brukte funksjonene i Excel

  I følge Microsoft er dette de 7 mest brukte funksjonene i Excel, på norsk. Mange av de mest populære brukes sikkert av gammel vane, så jeg har lagt inn noen anbefalinger. Noen bedre alternativer enn de som er mest brukt.


  Hvordan Bruke Excel.

  Hvordan bruke Excel? Det er mange måter å bruke Excel på, dette er de vanligste formlene, når andre bruker Excel. De mest populære Excel-funksjoner på Norsk. Med eksempler.


  Finn rad.

  Excel funksjonen Finn. rad (vlookup) på Engelske topper listen over de mest brukte funksjonene i Excel. Finn.Rad bruker du for å finne data i en tabell eller liste.

  Forslag Ikke bruk Finn.rad. Du kan bli lurt av svaret. Et bedre alternativ: Xoppslag

  Excel finn rad og Xoppslag
  Excel finn.rad vs Xoppslag

  Formel:

  =FINN.RAD(Søkeverdi;Søkeområdet;kolonneineks;Søkeområdet)

  Forklaring:

  • Søkeverdi, verdien du vil finne.
  • Søkeområdet, området du skal søke i
  • Kolonneindeks, kolonnen hvor svaret befinner seg. Tell fra venstre mot høyre.
  • Søkeområdet, valgfritt. Bestemmer om du skal ha nøyaktig treff. (SANN) eller tilnærmet treff (USANN) vi ønsker nesten alltid nøyaktig treff, og det er standard. Så denne kan du hoppe over)


  Excel Hvis

  Hvis funksjonen sammenligner verdier og du velger hva som skal skje når sammenligningen stemmer, eller ikke stemmer. scorer hjemmelaget flere mål enn bortelaget blir det H. hvis ikke blir det B.

  Forslag. Hvis.Sett. noen ganger, for eksempel i en fotballkamp er det flere enn 2 muligheter. Det er 3. Bruk Hvis.Sett om du må teste på flere vilkår enn bare ett.

  Excel Hvis
  Excel Hvis og Hvis.sett

  Hvordan bruke Summer i Excel

  Excel summer gjør akkurat det. Summerer et valgt område. Resultatet kommer i den cellen hvor du benytter funksjonen.

  Excel summer
  Excel summer

  Antall.Hvis

  Antall.Hvis er en funksjon du bruker når du skal telle antall forekomster, med ett kriteriet. Hvor ofte har vi solgt Pølse.

  Forslag. Bruk Antall.Hvis.Sett. Skal du bruke flere kriterier, hvor ofte har vi solgt pølse i januar, for mer enn 4000,- kroner må du bruke Antall.Hvis.Sett. Men Antall.Hvis.Sett fungerer med kun et kriterie også, så bruk den.

  Excel AntallHvis og Antall.Hvis.Sett
  Excel AntallHvis og Antall.Hvis.Sett

  SummerHvis

  Når du skal summere basert på et kriterie brukt du SummerHvis.

  Forslag. Bruk Summer.Hvis.Sett. Summer.Hvis.Sett kan summere verdier basert et eller flere kriterier. Hva er omsetningen av pølser. Eller hvor mye har Hansen solgt av pølser.

  Excel summerHvis og Summer.Hvis.Sett
  Excel summerHvis og Summer.Hvis.Sett

  Kjede.sammen

  Den første tekstfunksjonen, og den eneste er Kjed.Sammen. (egentlig kjede.sammen, Concatenate, men den er erstattet). Bruk Kjed.sammen når du skal slå sammen eller kombinere tekst, innhold, fra flere celler.

  Forslag, bruk Tekst.Kombiner når du skal ha skilletegn for å bryte opp teksten

  Kjedsammem eller tekst kombiner
  Kjedsammem eller tekst kombiner

  Gjennomsnitt

  Den 7 og siste på listen over mest brukte funksjoner fra Microsoft er Gjennomsnitt. Finn gjennomsnittet i et utvalg. Kombiner den med Antall.Hvis.Sett for å se hvor mange som er over gjennomsnittet, eller med Hvis, for å gi en melding når noe er større, eventuelt mindre enn gjennomsnittet

  Excel gjennomsnitt
  Excel gjennomsnitt

  De mest brukte funksjonene i Excel.

  Du kommer langt med de vanligste og mest brukte funksjonene i Excel, men Excel gir det et hav av muligheter.


  Lær mer Excel.


  Gratis webinar

  Lær de 4 vanligste funksjonen i Excel:

  • Hvis
  • Antall Hvis Sett
  • Summer Hvis sett
  • Xoppslag

  Excel kurs

  Excel kurs på flere nivåer.

  Du finner et kurs som passer, enten du er nybegynner eller litt erfaren.

  Excel hjelp

  Ofte den beste måten å lære på. Løse dine utfordringer

  Kontakt meg, og få svar på dine spørsmål.

  Kilde: Microsoft.

  By geir Excel
 • 14 aug
  Lag en toppliste i Excel

  Lag en toppliste i Excel

  Hvem har den største ordren? Hva har vi solgt mest av? Vi har ofte mye data i Excel-listene våre, her skal vi bruke det til å lage en toppliste i Excel. Finne de 3 største ordrene, og hvem som solgte dem.


  Excel-funksjoner vi bruker for å finne største verdier.

  Det finne flere funksjoner for å finne den største verdien i Excel, her skal vi bruke en der du kan velge om du skal finne den største verdien, nest største verdien, tredje stør verdien også videre. For å lage eoppliste i Excel, bruker vi disse funksjonen

  • N.størst; Finner den «n» største verdien
  • Unik: Lager en liste med unike verdier i Excel
  • Filtrer: Lager en liste i Excel basert på et eller flere kriterier.
  • Transponer: Snur listen

  Nederst finner du regneark med eksempel på Excel-funksjonene brukt i denne øvelsen.


  Video: Slike lager du toppliste i Excel

  Lag en toppliste i Excel

  Excel tjenester og kurs

  Jeg tilbyr hjelp og kurs i Excel til bedrifter og profesjonelle. Kontakt meg om du ønsker å bruke mindre tid i Excel, og jobbe raskere. Enten du vil ha kurs, eller du har noen regneark du bruker for mye tid i.


  Last ned eksempel på funksjoner

  By geir Excel
 • 30 jul
  Dynamiske tabeller i Excel – smartere enn du tror.

  Dynamiske tabeller i Excel – smartere enn du tror.

  Dynamiske tabeller gir deg en mulighet til å lage lister og matriser i Excel på en ny måte. Et nytt sett med funksjoner i Excel for å jobbe med lister og tabeller. I et nøtteskall tillater disse funksjonene formler å returnere flere resultater til et område med celler på arbeidsarket.


  Lister, tabeller og dynamiske matriser.

  Liste, tabell, og dynamisk tabell i Excel
  Liste, tabell, og dynamisk tabell i Excel

  Liste, tabell og dynamisk matrise kort fortalt:

  • Dataliste, er bare det. En liste med data. Du bør ikke bruke datalister, de er kilder til feil. Og vanskelig å arbeide presist med. Gjør om listen til en tabell.
  • Tabell. er det første steget ditt for å organisere data og få informasjon. Du kan bruke tabell for å sortere, summere, og finne informasjon. Men de er også en feilkilde.
  • Dynamiske matriser. Matriser du skaper med funksjoner og betingelser. For å gi deg den informasjonen du trenger. Basert på en enkelt formel som er lagt inn i en celle. Alle resultatene er dynamiske – når kildeinnholdet endres, oppdateres resultatene dynamisk og automatisk.

  Les mer om forskjellen, hvordan du lager en tabell, og hvorfor du bør benytte det her.


  Hvem bør bruke dynamiske matriser, og hvorfor.

  Lager du rapporter for å ta beslutninger, eller for å presentere tall for andre. Da bør du bruke dynamiske matriser. Bruk mer tid med kunden, sjefen, og kollegene for å analysere og få innsikt.

  Det er mange flinke folk, som bruker verdifull tid på å gjenta seg selv. Klippe og lime i rapporter, som er nesten identiske fra prosjekt til prosjekt, fra møte til møte. Kan det repeteres, er det logikk, så lager Excel de rapportene raskere og mer presist enn du gjør. Helt sikkert.

  Det handler til slutt om å bruke tiden din bedre.

  Analysere data i Excel
  Mer tid til analyse og innsikt

  Dynamiske funksjoner inkluderer.

  Bruker du funksjoner i Excel med dynamiske egenskaper, og det er de fleste , vil resultatet i tabellen eller matrisen bli dynamisk. Også med klassiske funksjoner, som du kanskje kan. De nye funksjonene heter:


  Unik

  Excel Unik
  Excel Unik

  Når bruker bruker du den?

  Når du skal ha en liste over unike verdier fra datalisten din, for å lage rapporter, rullegardinlister eller kvalitetssjekke innholdet i datalister.

  Formel:

  =UNIK(Område)


  Sorter

  Excel Sorter
  Excel Sorter

  Når bruker du den?

  Når du skal lage en sortert dataliste med en formel. Du kan sortere datalisten din synkende eller stigende.

  Formel:

  =SORTER.ETTER(Område;Sorteringsindeks;Sorteringsrekkefølge;etter kolonne)

  • Område, kolonnene du ønsker å vise, som et resultat ev sorteringen.. Standard er stigene rekkefølge for tall. fra A til Å med tekst.
  • Sorteringsindeks. Valgfritt. Kolonnenummeret, telles fra venstre mot høyre, når for å velge sorteringskolonne, når du skal vise flere kolonner i den sorterte listen
  • Sorteringsrekkefølge. Valgfritt. 1 = stigende, -1 = synkende.
  • Etter kolonne. Valgfritt. Velg om du skal sortere etter kolonner eller rader.

  Sorter.Etter

  Når bruker du den?

  Når du skal lage en sortert dataliste med en formel og ikke ønsker å vise tallene du sorterer etter. For eksempel om du skal sortere produkter etter omsetning, men ikke vil vise tallene. Eller når du skal sortere datalisten din på flere kolonner.

  Formel:

  =SORTER.ETTER(Matrise;Etter Matrise 1;Sorterringrekkefølge1;Etter Matrise 2;Sorterringrekkefølge2))

  • Matrise 1. Den eller de kolonnene du vil vise når listen er sortert
  • Etter Matrise 1. Kolonnen eller området du skal sortere etter (først)
  • Sorterringrekkefølge1. Valgfritt. Listen sorteres som standard i stigende rekkefølge, eller fra A til Å. 1 = stigende rekkefølge, eller fra A til Å. -1 = synkende rekkefølge, eller fra Å til A
  • Etter Matrise 2. Kolonnen eller området du skal sortere etter som det andre kriterium)
  • Sorterringrekkefølge2. Valgfritt. Listen sorteres som standard i stigende rekkefølge, eller fra A til Å. 1 = stigende rekkefølge, eller fra A til Å. -1 = synkende rekkefølge, eller fra Å til A

  Du kan utvide med matrise 3, matrise 4 osv.


  Excel funksjonen Filtrer

  Når bruker du den:

  Excel FILTRER-funksjonen filtrerer en liste på oppgitte kriterier, og de samsvarende radene/kolonnene.

  Formel:

  =FILTRER(Matrise;Inkluder;Hvis_tom)

  • Matrise, listen som skal vises når betingelsene i inkluder stemmer.
  • Inkluder, en eller flere kolonner som skal stemme for å vise listen. Bruk =, >, <,<>, <=, >= for å få det resultatet du ønsker.
  • Hvis_Tom. Valgfritt. Tekst du ønsker å vise om matrise er er tom.

  Dette blir fort en favoritt og er en «må» funksjon om du jobber med store datalister. Lær 8 måter å bruke den på.

  Flytsymbolet # i dynamiske matriser.

  Flytsymbolet # i dynamiske matriser

  Lær mer om dynamiske lister og rapporter.

  «Det er en helt ny verden», sitat fra kunde etter å ha laget nye dynamiske lister på egne data.


  Neste steg

  Oppdater kunnskapen din, Excel vil aldri bli det samme. Velg et kurs, og meld deg på. Både webinaret og kurset er med instruktør.

  Dynamiske lister webinar

  Start med et gratis webinar. Oppdag mulighetene på 30 minutter. Arrangeres på Teams.

  Dynamiske lister kurs

  Kurs, analyser og lag presise rapporter raskere enn noen gang. Arrangeres på Teams

  Dynamiske lister hjelp

  Du lærer ofte raskere og bedre med å løse egne utfordringer. Få hjelp, og lær.


  Om Hogstad Rådgivning

  Hogstad rådgivning ved Geir Hogstad er en en erfaren rådgiver og kursinstruktør på Excel. Arrangerer kurs, bistår kunder med å optimalisere regneark, produserer ferdige maler og løsninger i Excel. Les mer her.

  By geir Excel
1 6 7 8 9 10 11
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no