Excel

 • 06 okt
  Søke i flere kolonner – Excel

  Søke i flere kolonner – Excel

  Hente data fra en tabell og slå opp i flere kolonner for å finne en verdi i Excel. Bruk Xoppslag for å søke i flere kolonner. Et bedre og enklere alternativ enn både finn.rad og Indeks & sammenligne for oppslag i flere kolonner.


  Forberedelse når vi skal søke i flere kolonner.

  Når vi skal søke i flere kolonner, må vi slå sammen, eller kjede sammen det vi skal søke etter og de kolonnene vi skal søke i.

  Med en unik verdi kan vi gjøre oppslag i flere kolonner. Vi finner riktig rad og slår opp verdien i riktig kolonne. Tegnet for å kjede sammen celler i Excel er &.


  Finne en rad, med flere kriterier

  I dette eksempelet skal vi søke med flere verdier i datalisten. Finne en rad ved å slå opp i flere kolonner. Kriteriene er varenummer, og år. Hvor mye solgte vi av valgt vare, i valgt år

  Excel slå opp flere verdier
  Excel slå opp flere verdier

  Cellen J5 inneholder =G5&G6 for å illustrere hvordan det vi søker etter ser ut, og hva som skjer når vi kjeder sammen celler i Excel.

  Antall solgt finner vi med å slå opp en verdi med flere kriterier:

  Formel:

  =XOPPSLAG(G5&G6;t_antall[År]&t_antall[Varenummer];t_antall[Antall solgt])

  Forklaring:

  Hva skal vi søke etter: G5&G6; = «20191004», en kjedet streng med verdiene i G5 og G6.

  Hvor finner vi det vi søker etter: t_antall[År]&t_antall[Varenummer] = et kjedet resultat av kolonnene i tabellen t_antall. PS. rekkefølge for kolonnene må være det samme som du søker etter. Vi søker etter år&antall. Og må velge kolonner i samme rekkefølge

  Hvor finnes resultatet av søket: t_antall[Antall solgt] = verdien vi skal returnere når vi slår opp med flere verdier i Excel.


  Glem finn.rad og indeks og sammenligne.

  Har du en moderne Excel, med Office 365 så kan du glemme Indeks og sammenligne når du skal finne verdier med flere kriterier. Xoppslag gjør det samme som Indeks og Sammenligne, og finn rad. Er enklere å bruk, med flere muligheter.

  Excel slå opp med flere verdier

  Slik slår du opp med flere verdier i Excel, uten å bruke Indeks og sammenligne eller Finn.rad. Bruk Xoppslag for å finne verdi med flere kriterier.

  Xoppslag for å finne verdier med flere kriterier.

  Er du oppdatert på Excel?

  Eller trenger du bare hjelp til å få løst et problem nå? Det har kommet mange nye muligheter i Excel. Har du noen datalister som burde vært enklere å bruke.

  Få hjelp nå eller bli oppdatert på kurs.


  Last ned eksempel, slå opp på flere kolonner

  .

  By geir Excel
 • 24 sep
  Regne rabatt i Excel

  Regne rabatt i Excel

  Slik kan du regne rabatt i Excel, med en fast rabatt i prosent, og ved bruk av en rabattmatrise. Bruker du rabattmatrise kan du gi forskjellig rabatt til ulike varegrupper, basert på en egen matrise. Finn rabatten, og finn den nye prisen i Excel.


  Beregne rabatt i Excel

  Bruk av fast rabatt i Excel

  Å beregne rabatt basert på en fast prosentsats er egentlig ganske enkelt. Ta prise, og gang den med prosenten. 2 ting som er viktig å huske

  • Lås cellen der du har rabattsatsen med dollartegn (Trykk F4)
  • Formater cellen med rabattsats med prosentformat.

  I eksempelet blir formelen: =D8*$J$7 – Der D8 er cellen med pris og $J$7 er cellen med prosentsats. Ta den gamle prisen minus rabatt, så finner du den nye prisen.


  Rabattmatrise i Excel.

  Ved å bruke en rabattmatrise i Excel kan du gi ulik rabatt baser på de kategoriene du ønsker. En varegruppe, kampanjekode, eller som i eksempelet basert på hvor mye varen koster.

  I tillegg til varelisten din, vil du trenge en en liste der du spesifiserer rabattstrukturen. En rabattmatrise som inneholder to kolonner. En for utvalget, og en for rabattprosenten.

  I eksempelet brukes formelen =XOPPSLAG(D8;$I$10:$I$12;$J$10:$J$12;0;-1)

  • D8 = celle for pris
  • $I$10:$I$12 =området du søker i, i rabattmatrisen
  • $J$10:$J$12 = området for rabatten vi skal finne, og returnere
  • 0 = verdien om ingen priser matcher på testen
  • -1 = finn den nærmeste mindre verdien av det du søker på i D8

  Lære mer Excel eller få hjelp.

  Ønsker du å lære mer Excel eller konsulent-hjelp? Kontakt meg for en uforpliktende samtale.


  Last ned eksempel på rabatt, og rabattmatrise.

  By geir Excel
 • 18 sep
  Budsjett i Excel, med gratis mal

  Budsjett i Excel, med gratis mal

  Se hvordan du lager et enkelt budsjett per måned i Excel og last ned gratis mal. Budsjettmalen er laget for bedrifter, men kan også brukes for å lage privat budsjett for husholdningen. Eller for organisasjoner og foreninger.


  Hva er et budsjett?

  Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en gitt periode, normalt et kalenderår. Budsjettet sier også noe om virksomhetens planer.


  Budsjett i Excel

  Med budsjettet i Excel kan vi summere forventede inntekter og utgifter per måned. Beregne om det blir noe til overs, som skal føres over til neste måned. Har vi planer om investeringer, kan vi se om det ligger høyde for investeringene i budsjettet.


  Bruk av budsjettmalen

  Budsjettmalen beregner inntekter, og utgifter per måned. Og summerer automatisk differansen.

  • Sett inn en ny linje i regnearket for utgifter eller inntekter. Ps over linjen med summeringene
  • Starter året med kan du bruke til å føre inn hvor mye penger det var på kontor når året (perioden) startet.
  • Likviditet er hvor mye penger det bør igjen på konto etter hver måned, akkumulert.
  Slike lager du budsjett i Excel

  Last ned budsjettmal for Excel.

  Last ned den gratis budsjettmalen her,

  PS, får du ikke lastet ned med Chrome, forsøk en annen nettleser. F.eks. Edge.


  Excel opplæring og hjelp.

  Lære mer Excel.

  Trenger du hjelp med Excel?

  Flere Excel maler du kan bruke,

  By geir Excel
 • 12 sep
  Årshjul i Excel

  Årshjul i Excel

  Med en aktivitetsliste og riktig diagram kan du lage årshjul i Excel. Du har 2 valg. Følg oppskriften og lag det selv. Eller kjøp det ferdig og last ned.


  Slik lager du et årshjul i Excel

  Lage årshjul i Excel

  For å lage et årshjul i Excel trenger du en dataliste.

  Datalisten bør inneholde:

  • 2 eller 3 kolonner til egne data. Kolonnene blir sirklene i årshjulet. Flere enn 3 ringer vil gjøre teksten vanskelig å lese.
  • I tillegg må du ha en kolonne for verdien, verdien som beregner hvor store «kakestykkene» i årshjulet skal være. Verdien brukes også for å sortere aktivitetene, se sortering av årshjul for mer informasjon

  Dataliste årshjulet.

  Aktivitetsliste årshjul Excel
  Aktivitetsliste årshjul Excel

  I eksempelet blir Måned den innerste ringen, Aktivitet den midterste, kolonne 1 den ytterste ringen. Ps, du kan gi det navnet du ønsker til hver ring. Størrelse, det er størrelsen på kakestykkene. Her er det 2 aktiviteter per måned, med samme verdi. Så hvert kakestykke for måned blir like store

  Diagram for årshjulet

  Årshjul Excel mal

  Nå er datasettet klart, og vil skal sette inn diagram for å lage årshjulet i Excel. Marker listen eller tabellen.

  Sett inn rosediagram:

  • Sett inn fra båndet
  • Start med anbefalte diagrammer
  • Velg Alle diagrammer
  • Velg rosediagram fra listen, og sett inn
  • PS. Vises ikke tekstene i diagrammet må du justere størrelsen.

  Nå skal diagrammer og årshjulet se ut som i illustrasjonen over.

  Sortering av diagrammet.

  Et rosediagram ser bra ut, men du må være oppmerksom når du sortere rekkefølgen.

  Det vil sortere:

  • På summen av like verdier for den innerste ringen, i størrelse, synkende i verdi
  • Deretter på rekkefølgen i de ulike kolonnene, mot klokka.

  Les mer om sortering i brukerveiledningen.


  Årshjul for skole.

  Skal du bruke årshjulet på skolen, kan du la årshjulet følge skoleåret. Starte med August, avslutte med juli.

  Årshjul for skoleåret.

  Ferdig Excel mal for årshjulet.

  Jeg har laget Årshjulet ferdig for deg. Så du slipper å bruke tid på det. Dette er en utvidet variant, den ferdige malen for årshjul gir deg deg muligheten til å filtrere og lage mer presise årshjul for:

  • Perioder: Måned, kvartal, halvår
  • Ansvarlig
  • Aktiviteter

  Se eksempler og muligheter i brukerveiledningen.


  Last ned brukerveiledning til årshjulet.

  Enten du velger å kjøpe og laste ned det ferdige årshjulet i Excel, eller om du vil lage det selv så anbefaler jeg å laste ned brukerveiledningen. For å lære, og få inspirasjon.

  Spesielt om de har behov for å lære eller få en innføring i bruk av tabeller i Excel.

  PS. Får du ikke lastet ned med Chrome, forsøk en annen nettleser. Som Edge.


  Et bedre alternativ

  Årshjul på Teams
  Årshjul på Teams

  Men helt ærlig, er Excel riktig verktøy for årshjul? Har du Office 365 med Teams, og det er viktig for deg å få

  • Oversikt, med mange aktiviteter
  • Tilordne ansvar
  • Følge opp aktiviteter
  • Samarbeide, når flere bruke samme årshjul

  Årshjul på Teams. Les mer.

  By geir Excel
1 5 6 7 8 9 10 11
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no