Excel

 • 24 sep
  Regne rabatt i Excel

  Regne rabatt i Excel

  Slik kan du regne rabatt i Excel, med en fast rabatt i prosent, og ved bruk av en rabattmatrise. Bruker du rabattmatrise kan du gi forskjellig rabatt til ulike varegrupper, basert på en egen matrise. Finn rabatten, og finn den nye prisen i Excel.


  Beregne rabatt i Excel

  Bruk av fast rabatt i Excel

  Å beregne rabatt basert på en fast prosentsats er egentlig ganske enkelt. Ta prise, og gang den med prosenten. 2 ting som er viktig å huske

  • Lås cellen der du har rabattsatsen med dollartegn (Trykk F4)
  • Formater cellen med rabattsats med prosentformat.

  I eksempelet blir formelen: =D8*$J$7 – Der D8 er cellen med pris og $J$7 er cellen med prosentsats. Ta den gamle prisen minus rabatt, så finner du den nye prisen.


  Rabattmatrise i Excel.

  Ved å bruke en rabattmatrise i Excel kan du gi ulik rabatt baser på de kategoriene du ønsker. En varegruppe, kampanjekode, eller som i eksempelet basert på hvor mye varen koster.

  I tillegg til varelisten din, vil du trenge en en liste der du spesifiserer rabattstrukturen. En rabattmatrise som inneholder to kolonner. En for utvalget, og en for rabattprosenten.

  I eksempelet brukes formelen =XOPPSLAG(D8;$I$10:$I$12;$J$10:$J$12;0;-1)

  • D8 = celle for pris
  • $I$10:$I$12 =området du søker i, i rabattmatrisen
  • $J$10:$J$12 = området for rabatten vi skal finne, og returnere
  • 0 = verdien om ingen priser matcher på testen
  • -1 = finn den nærmeste mindre verdien av det du søker på i D8

  Lære mer Excel eller få hjelp.

  Ønsker du å lære mer Excel eller konsulent-hjelp? Kontakt meg for en uforpliktende samtale.


  Last ned eksempel på rabatt, og rabattmatrise.

  By geir Excel
 • 18 sep
  Budsjett i Excel, med gratis mal

  Budsjett i Excel, med gratis mal

  Se hvordan du lager et enkelt budsjett per måned i Excel og last ned gratis mal. Budsjettmalen er laget for bedrifter, men kan også brukes for å lage privat budsjett for husholdningen. Eller for organisasjoner og foreninger.


  Hva er et budsjett?

  Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en gitt periode, normalt et kalenderår. Budsjettet sier også noe om virksomhetens planer.


  Budsjett i Excel

  Med budsjettet i Excel kan vi summere forventede inntekter og utgifter per måned. Beregne om det blir noe til overs, som skal føres over til neste måned. Har vi planer om investeringer, kan vi se om det ligger høyde for investeringene i budsjettet.


  Bruk av budsjettmalen

  Budsjettmalen beregner inntekter, og utgifter per måned. Og summerer automatisk differansen.

  • Sett inn en ny linje i regnearket for utgifter eller inntekter. Ps over linjen med summeringene
  • Starter året med kan du bruke til å føre inn hvor mye penger det var på kontor når året (perioden) startet.
  • Likviditet er hvor mye penger det bør igjen på konto etter hver måned, akkumulert.
  Slike lager du budsjett i Excel

  Last ned budsjettmal for Excel.

  Last ned den gratis budsjettmalen her,

  PS, får du ikke lastet ned med Chrome, forsøk en annen nettleser. F.eks. Edge.


  Excel opplæring og hjelp.

  Lære mer Excel.

  Trenger du hjelp med Excel?

  Flere Excel maler du kan bruke,

  By geir Excel
 • 12 sep
  Årshjul i Excel

  Årshjul i Excel

  Med en aktivitetsliste og riktig diagram kan du lage årshjul i Excel. Du har 2 valg. Følg oppskriften og lag det selv. Eller kjøp det ferdig og last ned.


  Slik lager du et årshjul i Excel

  Lage årshjul i Excel

  For å lage et årshjul i Excel trenger du en dataliste.

  Datalisten bør inneholde:

  • 2 eller 3 kolonner til egne data. Kolonnene blir sirklene i årshjulet. Flere enn 3 ringer vil gjøre teksten vanskelig å lese.
  • I tillegg må du ha en kolonne for verdien, verdien som beregner hvor store «kakestykkene» i årshjulet skal være. Verdien brukes også for å sortere aktivitetene, se sortering av årshjul for mer informasjon

  Dataliste årshjulet.

  Aktivitetsliste årshjul Excel
  Aktivitetsliste årshjul Excel

  I eksempelet blir Måned den innerste ringen, Aktivitet den midterste, kolonne 1 den ytterste ringen. Ps, du kan gi det navnet du ønsker til hver ring. Størrelse, det er størrelsen på kakestykkene. Her er det 2 aktiviteter per måned, med samme verdi. Så hvert kakestykke for måned blir like store

  Diagram for årshjulet

  Årshjul Excel mal

  Nå er datasettet klart, og vil skal sette inn diagram for å lage årshjulet i Excel. Marker listen eller tabellen.

  Sett inn rosediagram:

  • Sett inn fra båndet
  • Start med anbefalte diagrammer
  • Velg Alle diagrammer
  • Velg rosediagram fra listen, og sett inn
  • PS. Vises ikke tekstene i diagrammet må du justere størrelsen.

  Nå skal diagrammer og årshjulet se ut som i illustrasjonen over.

  Sortering av diagrammet.

  Et rosediagram ser bra ut, men du må være oppmerksom når du sortere rekkefølgen.

  Det vil sortere:

  • På summen av like verdier for den innerste ringen, i størrelse, synkende i verdi
  • Deretter på rekkefølgen i de ulike kolonnene, mot klokka.

  Les mer om sortering i brukerveiledningen.


  Årshjul for skole.

  Skal du bruke årshjulet på skolen, kan du la årshjulet følge skoleåret. Starte med August, avslutte med juli.

  Årshjul for skoleåret.

  Ferdig Excel mal for årshjulet.

  Jeg har laget Årshjulet ferdig for deg. Så du slipper å bruke tid på det. Dette er en utvidet variant, den ferdige malen for årshjul gir deg deg muligheten til å filtrere og lage mer presise årshjul for:

  • Perioder: Måned, kvartal, halvår
  • Ansvarlig
  • Aktiviteter

  Se eksempler og muligheter i brukerveiledningen.


  Last ned brukerveiledning til årshjulet.

  Enten du velger å kjøpe og laste ned det ferdige årshjulet i Excel, eller om du vil lage det selv så anbefaler jeg å laste ned brukerveiledningen. For å lære, og få inspirasjon.

  Spesielt om de har behov for å lære eller få en innføring i bruk av tabeller i Excel.

  PS. Får du ikke lastet ned med Chrome, forsøk en annen nettleser. Som Edge.


  Et bedre alternativ

  Årshjul på Teams
  Årshjul på Teams

  Men helt ærlig, er Excel riktig verktøy for årshjul? Har du Office 365 med Teams, og det er viktig for deg å få

  • Oversikt, med mange aktiviteter
  • Tilordne ansvar
  • Følge opp aktiviteter
  • Samarbeide, når flere bruke samme årshjul

  Årshjul på Teams. Les mer.

  By geir Excel
 • 04 sep
  10 Excel funksjoner du bør kunne.

  10 Excel funksjoner du bør kunne.

  Excel gir deg et hav av muligheter og detter er 10 Excel funksjoner du bør kunne. Klassiske funksjoner og nye matriseformler du kanskje ikke har sett før. Noen av matrisefunksjonene vil endre måten du bruker Excel på, for alltid.

  Du kan laste ned eksemplene på disse Excel-funksjonene nederst i artikkelen.


  10 nyttige formler i Excel.

  Hva som er nyttige formler i Excel vil variere. Noen bruker Excel til å knuse tall og lage analyser. Noen jobber med store datalister og vil ha oversikt. Her er 10 nyttige formler i Excel som du bør kunne.


  Excel funksjonen Hvis

  Excel funksjonen Hvis
  Excel funksjonen Hvis

  Excel funksjonen Hvis bruker du for å utføre en ønsket handling i Excel når noe stemmer, eller ikke stemmer. Er vi over budsjett så, hvis ikke så.

  Formel:

  =HVIS(D5>C5;»Over budsjett»;»Under budsjett»)

  Forklaring:

  Vi sjekker om Salget (celle D5) er større (>) enn Budsjett (C5) og utfører handlingen «Over Budsjett» om det stemmer, «Under Budsjett» om det ikke stemmer.

  Les mer om og se flere eksempler på Hvis her.


  Excel funksjonen Unik – Matriseformel

  Excel funksjonen Unik
  Excel funksjonen Unik

  Unik er matrisefunksjon. Og gir oss en oversikt over unike verdier i en liste, eller kolonne.

  Formel:

  =UNIK(B4:B22)

  Forklaring:

  Gir oss en unik oversikt over alle selgerne i området (B4:B22)


  Excel funksjonen Filtrer – Matriseformel

  Excel funksjonen Filtrer
  Excel funksjonen Filtrer

  Filtrer er en matrisefunksjon, og gir oss en ny liste basert på ett eller flere kriterier. Hvilke kolonner du skal vise i den dynamiske listen Filtrer generer velger du selv.

  Formel:

  =FILTRER(B3:C22;C3:C22>4000),

  Forklaring:

  Viser radene i området (B3:C22) der verdiene i (C3:C22) er større (>) enn 4000.


  Excel funksjonen Hvis.feil

  Excel funksjonen Hvis.feil
  Excel funksjonen Hvis.feil

  Når vi bruker Excel er det ikke til å unngå at vi noen ganger opplever feilmeldinger. Noen ganger er det feil i funksjonen andre ganger stemmer ikke resultatet. Som når vi forsøker å dele noe på 0. Det går ikke opp, i stedet for feilmeldingen #Div/0!, som ser rotet ut, kan vi gi en beskjes om hva som er feil.

  Formel:

  =HVISFEIL(B10/A10;»Mangler antall»)

  Forklaring:

  Deler B1= med verdien i A10. Hvis det er feil (#Div/0!) så skriver Excel «Mangler antall».


  Excel funksjonen Sorter – Matriseformel

  Sorter er en ny matriseformel i Excel. Det gir en ny dynamisk liste sortert på det vi ønsker. Du kan sortere alfabetisk, numerisk. Stigende eller synkende. Og du sortere på den kolonnen du selv ønsker.

  Excel funksjonen Sorter
  Excel funksjonen Sorter

  Formel:

  =SORTER(A4:C13;3;-1)

  Forklaring:

  Sorterer området (A3:C13) på kolonne (3) synkende (-1). Bruker vi (1) vil den sortere stigende.


  Excel funksjonen Xoppslag

  Excel funksjonen Xoppslag
  Excel funksjonen Xoppslag

  Xoppslag slår opp verdier i en dataliste. I motsetning til Finn.Rad, Indeks og Sammenligne kan Xoppslag finne verdier i en celle bød når du spesifiser søkeverdi i rader, og kolonner. I tillegg er den mye enklere å bruke.

  Formel:

  =XOPPSLAG(F7;A5:A9;D5:D9)

  Forklaring:

  Søker etter navn på selger (F7), i området (A5:A9) og returnerer verdien fra raden som er i området (D5:D9)

  Formel:

  =XOPPSLAG(F10;A4:D4;A7:D7)

  Forklaring:

  Søker etter Antall i området for overskrifter (A4:D4), or slår opp verdien for selger Hansen (A7:D7)


  Excel funksjonen Antall.Hvis.Sett

  Antall.Hvis.Sett
  Antall.Hvis.Sett

  Formel:

  =ANTALL.HVIS.SETT(B5:B12;F7)

  Forklaring:

  Teller hvor mange ganger Hansen (F7) finnes i listen (B5:B12).


  Excel funksjonen Summer.Hvis.Sett

  Excel funksjonen Summer hvis sett
  Excel funksjonen Summer hvis sett

  Summer hvis sett legger sammen alle verdiene i et område basert på et, eller flere vilkår som du angir. Summer.hvis sett kan brukes som en matrisefunksjon. Det vil si at området du finne verdier i kan endre seg dynamisk, når listen vokser, minsker eller endres.

  Formel:

  =SUMMER.HVIS.SETT(C4:C11;A4:A11;E7)

  Forklaring:

  Summerer verdiene i området (C4:C11) når det som er i området (A4:A11) stemmer med riktig selger, spesifisert i (E7)


  Excel funksjonen søk

  Excel funksjonen søk
  Excel funksjonen søk

  Søk leter etter en verdi du angir, og returnerer et tall om det finnes i søkeområdet. Tallverdien er startposisjonen på det du søker etter. Finnes ikke det du søker får du feilmelding #Verdi!. Kombiner med Hvisfeil, for å gi en bedre melding.

  Formel:

  =SØK(«IS»;C5)

  Forklaring:

  Viser 1 i rad 5, fordi «Is» starter i posisjon 1. I Rad 8 starter «Is» i posisjon 5.

  Tips:

  Bruk * for å søke etter noen som inneholder is (*is*)


  Er-funksjoner

   funksjoner i Excel
  funksjoner i Excel

  ERTOM, ERTALL, ERTEKST er funksjoner vi kan bruke for å finne ut nettopp det. Brukes gjerne sammen med andre funksjoner som Hvis

  Formel

  =ERTOM(B1)

  Forklaring:

  Sjekker om innholdet i B1 er tomt. Hvis det er tomt returnerer Excel SANN. Hvis ikke blir svaret USANN.

  Formel

  =ERTALL(B1)

  Forklaring:

  Sjekker om innholdet i B1 er tall. Hvis det er tall returnerer Excel SANN. Hvis ikke blir svaret USANN.

  Formel

  =ERTEKST(B1)

  Forklaring:

  Sjekker om innholdet i B1 er tekst. Hvis det er tekst returnerer Excel SANN. Hvis ikke blir svaret USANN.


  Lære mer Excel, eller få bistand.

  Vil du bli flinkere i Excel. Lære mer på kurs, eller lære når du får hjelp med problemet ditt? Det finnes et hav av mulighet når du velger og kan riktige Excel funksjoner.


  Neste steg

  Få hjelp med Excel nå. Ofte den beste måten å lære på.

  Kan du litt Excel, og vil bli god. Excel kurs for viderekommende.

  Lær de 4 vanligste funksjonene i Excel gratis


  Last ned eksempler på Excel funksjoner.

  Last ned eksemplene på Excel-funksjonene som er beskrevet i artikkelen.

  Last ned uten registrering. Ps. Får du ikke lastet med Chrome forsøk med Edge.

  By geir Excel
1 5 6 7 8 9 10 11
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no