Excel

 • 25 nov
  Filtrere lister i Excel

  Filtrere lister i Excel

  Det er mange måter å filtrere lister i Excel. Den måten som gjør det enklest for brukere å filtrere kolonner i en tabell på, er å bruke Slicer. Med Slicer får du «knapper» som filtrerer tabellen på en eller flere kolonner.


  Sett inn slicer, for å filtrere med «knapper».

  Sett inn Slicer for å filtrere i Excel
  Sett inn Slicer for å filtrere i Excel

  For å bruke slicer til å filtrere lister, må listen gjøres om til en tabell, eller pivot tabell. PS. Trykk Ctrl T for å lage en vanlig tabell. Stille markøren inne i tabellen, velg sett inn, og Slicer. Velg en, eller flere kolonner du ønsker å filtrere med slicer. Her skal vi filtrere lister i Excel på Ukenummer.


  Tilpass Slicer.

  Tilpass slicer
  Tilpass slicer

  Når du har satt inn filtreringsmulighten slicer i regnearket ditt, kan du tilpasse utseende for å gjøre den mer brukervennlig:

  • Endre farge (kosmetikk)
  • Endre antall kolonner
  • Justere høyde, bredde og plassering med mus

  Filtrere lister i Excel med Slicer

  Filtrere tabell i Excel
  Filtrere tabell i Excel

  Når du har dimensjonert Slicer til ønsker størrelse og plassert den riktig i regnearket, kan du begynne å filtrere tabellen i Excel ved å trykke på ønsket verdi. Velg fjern filter, for å nullstille filtreringen.


  Filtrere tabell i Excel med Slicer

  Oppsummering.

  Det er som nevnt flere måter å filtrere lister og tabeller i Excel på. Du kan velge å sette inn Filterknapper i lister og tabeller. Og du kan filtrere lister med Excel-funksjonen Filtrer.

  Du kan lese mer om Excel-funksjonen filtrer her.

  Eksempelet er fra en bemanningsplan jeg har laget i Excel. Den kan du laste ned her.


  Utvid kunnskapen, eller få hjelp.

  Jeg kan hjelpe deg med å løse Excel-problemene dine. Enten de er enkle, eller du ønsker å optimalisere listene dine. For å gjøre hverdagen enklere for deg og kollegene dine.

  Er du oppdatert på de siste muligheten i Excel. Det har skjedd store endringer i Excel de siste årene, og det lærer du på Excel-kurset for viderekommende.

  By geir Excel
 • 17 nov
  Søyle og stolpediagram i Excel.

  Søyle og stolpediagram i Excel.

  Søyle og stolpediagram er en måte å presentere data på visuelt i Excel. Men det finnes flere måte å gjøre det på. Skal du ha et liggende diagram, stående, stable eller gruppere? Svaret på det ligger i hvordan du ønsker publikum skal oppleve det du visualiserer med diagrammet ditt i Excel.


  Stående søyle- og stolpediagram.

  Et diagram leses fra venstre mot høyre. Så et stående diagram bruker vi ofte når vi skal presentere data for en tidsperiode.

  Stående stolpediagram i Excel

  Liggende stolpe- og stolpediagram

  Nå vi skal visualisere størrelser, kun vise forskjeller kan vi velge å bruke ett liggende diagram. Så unngår vi misforståelsen om at det har med tidslinje å gjøre. For en tidslinje bør du velge stående diagram. Andre tips i denne videoen:

  • Snu rekkefølgen på datalisten
  • Formatere dataetiketter i Excel
  • Starte søyleverdien på 0
  Liggende stolpediagram i Excel

  Gruppert søyle- og stolpediagram

  Du kan gruppere dataene i diagrammet ditt for å sammenligne for eksempel kvartal, eller avdelinger i en periode. Med ett tastetrykk endre du raskt måten du vil gruppere på. Ved å snu rad og kolonner i diagrammet.

  Gruppert søylediagram i Excel

  Stablet stolpe- og søylediagram

  Å stable ulike data gir deg mulighet til å sammenligne summen av dele datasett. Endre fokus ved å bytte om på rad og kolonne i diagrammet.

  Stablet søylediagram i Excel

  Lær mer om bruk av diagram.

  Diagram og grafer er en effektiv måte og presentere data på. Det forsterker budskapet, og det gjør det lettere å identifisere fokusområder for å ta beslutninger.

  Å lage et dashboard som gjør akkurat det er både morsomt og effektivt. Vil du lære hvordan du får bedre diagram, og sparer tid?

  By geir Excel
 • 15 okt
  Summere måned i Excel

  Summere måned i Excel

  Slik kan du summere måned fra en dataliste med datoer i Excel. Omsetningen skal summeres per måned. Vi må gjøre noen knep i Excel for å få det til. Bruk av funksjonene Måned, Filtrer og Summer løser oppgaven for oss.


  Excel funksjonen måned.

  Excel funksjonen måned returnerer månedsnummer fra 1 til 12, basert på en dato. Januar er en tekstverdi i Excel. Januar1 derimot, tolker Excel som en dato. Gyldige beregningsdatoer:

  • =MÅNED(«Januar»&1) – Tolkes som dato av Excel, fordi vi kjeder sammen månedsnavnet med 1.
  • Denne virker ikke =MÅNED(12.02.2020), fordi verdien må være et serienummer for datoen.
  • =MÅNED(G18), virker når vi har en datoverdi i celle G18. F.eks 12.02.2020.

  Filtrere måneden fra en datoliste.

  Filtrer måned i Excel

  Excel funksjonen Filtrer er en matriseformel som lager en dynamisk liste basert på det kriteriet vi ønsker.

  • FILTRER(t_ordre[Omsetning];MÅNED(t_ordre[Dato])=MÅNED(F4&1))
  • t_ordre[Omsetning] er i denne øvelsen tallene vi skal summere i datalisten
  • MÅNED(t_ordre[Dato])=MÅNED(F4&1)), er kriteriet. List omsetningen, når kolonnen for dato = måneden vi skal summere.

  Summere måned i Excel.

  Summere måned Excel
  Summere måned Excel

  Det er fristende å bruke Summer.Hvis eller Summer.Hvis.Sett her. Men de virker ikke sammen med andre funksjoner.

  Løsningen er å summere listen vi fikk med Filtrer-funksjonen. Smart?

  • =SUMMER(FILTRER(t_ordre[Omsetning];MÅNED(t_ordre[Dato])=MÅNED(F4&1)))

  Video – Slik summerer du en måned i Excel.

  Summere måned fra en datoliste i Excel

  Lære mer Excel – eller få hjelp.

  Kontakt meg om du trenger hjelp med Excel og regnearkene dine. Ønsker du å lære mer Excel anbefaler jeg en av disse.

  Excel kurs for viderekommende. Når du kan litt Excel og vil bli flinkere. Jobb raskere og mer presist i Excel enn noen gang.

  Lær de nye matriseformlene. Lær det grunnleggende med de ny matriseformlene i Excel, inkludert Excel funksjonen filtrer.


  Last ned eksempelet

  By geir Excel
 • 14 okt
  Hvordan summere kvartal i Excel

  Hvordan summere kvartal i Excel

  Når du skal summere kvartal i Excel, må du kombinere flere funksjoner. Det finnes ingen funksjon for kvartal, og vi kan ikke bruke Summer.Hvis.Sett. Men det finnes en løsning, og her er den.


  Finne måned i Excel.

  Det første vi må gjøre, for å summere kvartal, er å finne riktig måned. Ved å bruke funksjonen for måned finner vi riktig verdi for måneden, og kan finne kvartalet. Alle dato-/kalenderfunksjoner i Excel returnerer tallverdier. Slik at vi kan bruke dem til å gjøre beregninger med. Det inkluderer funksjonen Måned.

  =måned(12.01.2020) gir oss verdien 1, siden Januar er den første måneden.


  Finne kvartalet i Excel

  Året er delt inn i 4 kvartaler. 1-3, 4-6, 7-9, 10-12. Så når funksjonen måned gir oss verdien 2, er det andre kvartal, 8 er tredje kvartal.

  For å finne kvartalet bruker vi Excel-funksjonen Xoppslag. Xoppslag har noen egenskaper vi bruker her. Du kan søke etter verdi en annen tabell, og du kan finne den nærmeste (minste verdien).

  Her er det 2 tabeller. En med salg, med kolonnen datoen for salget. Og en tabell som deler året inn i kvartaler.

  Finne kvartal i Excel
  Finne kvartal i Excel

  Excel-funksjonen Xoppslag søker etter en verdi, for å returnere det vi ønsker. Her søker vi etter månedsverdien, men det vi ønsker, det er i tabellen for kvartaler

  =XOPPSLAG(MÅNED(t_salg[@Dato]);t_kvartal[Startmåned];t_kvartal[Kvartal];;-1)

  • MÅNED(t_salg[@Dato]), finner en tallverdi for måneden i salgstabellen
  • t_kvartal[Startmåned, vi bruker resultatet fra Måned, og slår opp en verdi i tabellen over kvartaler
  • t_kvartal[Kvartal], er svaret vi ønsker i retur, basert på det vi finner i kolonnen for startmåned.
  • ;; Her kan du legge inn en feilmelding til brukere. Den bruker vi ikke i dette tilfellet
  • -1; den er viktig. For vi skal ikke finne eksakt svar. Men den nærmeste minste. Om Måned returnere verdien 8, så er den nærmeste minste verdien 7. Og 7, det er starten på tredje kvartal. Svaret er 3.

  Summere kvartal i Excel.

  Normalt bruker vi summer.hvis.sett når vi skal summere en kolonne på et eller flere kriterier i Excel. Men summer.hvis.sett krever kolonnen, og vi kan ikke bruke resultatet fra funksjonen Måned. Du må bruke Summerproduk her.

  Summerprodukt er Excel-funksjonenes verktøy på boks. Når ikke noe annet virker, så løser den ofte utfordringen.

  Her er summeprodukt todelt. 1. Vi skal finne kvartalet. Om kvartalet er riktig, skal vi gange opp med omsetningen.

  =SUMMERPRODUKT((XOPPSLAG(MÅNED(t_salg[Dato]);t_kvartal[Startmåned];t_kvartal[Kvartal];;-1)=H16)*(t_salg[Omsetning]))

  • (XOPPSLAG(MÅNED(t_salg[Dato]);t_kvartal[Startmåned];t_kvartal[Kvartal];;-1)=H16), finner riktig kvartal, og returnerer SANN(1) eller USANN(0) resultatet av xoppslag er lik referansen i celle H16
  • t_salg[Omsetning], er like omsetningstallet.

  Når vi ganger SANN(1) eller USANN(0) med omsetningen og summerer alt, vinner vi omsetningen for kvartalet. Summeprodukt gjør akkurat det. Ganger matrisen for oss.


  Videoinstruksjon

  Summere kvartal, instruksjonsvideo

  Excel kurs og tjenester

  Ønsker du hjelp med Excel, eller å lære mer så tilbyr jeg både konsulenttjenester og kurs.


  Last ned eksempel på summere kvartal

  Last ned eksempelet her

  By geir Excel
1 4 5 6 7 8 9 10 11
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no