Excel

 • 30 jul
  Dynamiske tabeller i Excel – smartere enn du tror.

  Dynamiske tabeller i Excel – smartere enn du tror.

  Dynamiske tabeller gir deg en mulighet til å lage lister og matriser i Excel på en ny måte. Et nytt sett med funksjoner i Excel for å jobbe med lister og tabeller. I et nøtteskall tillater disse funksjonene formler å returnere flere resultater til et område med celler på arbeidsarket.


  Lister, tabeller og dynamiske matriser.

  Liste, tabell, og dynamisk tabell i Excel
  Liste, tabell, og dynamisk tabell i Excel

  Liste, tabell og dynamisk matrise kort fortalt:

  • Dataliste, er bare det. En liste med data. Du bør ikke bruke datalister, de er kilder til feil. Og vanskelig å arbeide presist med. Gjør om listen til en tabell.
  • Tabell. er det første steget ditt for å organisere data og få informasjon. Du kan bruke tabell for å sortere, summere, og finne informasjon. Men de er også en feilkilde.
  • Dynamiske matriser. Matriser du skaper med funksjoner og betingelser. For å gi deg den informasjonen du trenger. Basert på en enkelt formel som er lagt inn i en celle. Alle resultatene er dynamiske – når kildeinnholdet endres, oppdateres resultatene dynamisk og automatisk.

  Les mer om forskjellen, hvordan du lager en tabell, og hvorfor du bør benytte det her.


  Hvem bør bruke dynamiske matriser, og hvorfor.

  Lager du rapporter for å ta beslutninger, eller for å presentere tall for andre. Da bør du bruke dynamiske matriser. Bruk mer tid med kunden, sjefen, og kollegene for å analysere og få innsikt.

  Det er mange flinke folk, som bruker verdifull tid på å gjenta seg selv. Klippe og lime i rapporter, som er nesten identiske fra prosjekt til prosjekt, fra møte til møte. Kan det repeteres, er det logikk, så lager Excel de rapportene raskere og mer presist enn du gjør. Helt sikkert.

  Det handler til slutt om å bruke tiden din bedre.

  Analysere data i Excel
  Mer tid til analyse og innsikt

  Dynamiske funksjoner inkluderer.

  Bruker du funksjoner i Excel med dynamiske egenskaper, og det er de fleste , vil resultatet i tabellen eller matrisen bli dynamisk. Også med klassiske funksjoner, som du kanskje kan. De nye funksjonene heter:


  Unik

  Excel Unik
  Excel Unik

  Når bruker bruker du den?

  Når du skal ha en liste over unike verdier fra datalisten din, for å lage rapporter, rullegardinlister eller kvalitetssjekke innholdet i datalister.

  Formel:

  =UNIK(Område)


  Sorter

  Excel Sorter
  Excel Sorter

  Når bruker du den?

  Når du skal lage en sortert dataliste med en formel. Du kan sortere datalisten din synkende eller stigende.

  Formel:

  =SORTER.ETTER(Område;Sorteringsindeks;Sorteringsrekkefølge;etter kolonne)

  • Område, kolonnene du ønsker å vise, som et resultat ev sorteringen.. Standard er stigene rekkefølge for tall. fra A til Å med tekst.
  • Sorteringsindeks. Valgfritt. Kolonnenummeret, telles fra venstre mot høyre, når for å velge sorteringskolonne, når du skal vise flere kolonner i den sorterte listen
  • Sorteringsrekkefølge. Valgfritt. 1 = stigende, -1 = synkende.
  • Etter kolonne. Valgfritt. Velg om du skal sortere etter kolonner eller rader.

  Sorter.Etter

  Når bruker du den?

  Når du skal lage en sortert dataliste med en formel og ikke ønsker å vise tallene du sorterer etter. For eksempel om du skal sortere produkter etter omsetning, men ikke vil vise tallene. Eller når du skal sortere datalisten din på flere kolonner.

  Formel:

  =SORTER.ETTER(Matrise;Etter Matrise 1;Sorterringrekkefølge1;Etter Matrise 2;Sorterringrekkefølge2))

  • Matrise 1. Den eller de kolonnene du vil vise når listen er sortert
  • Etter Matrise 1. Kolonnen eller området du skal sortere etter (først)
  • Sorterringrekkefølge1. Valgfritt. Listen sorteres som standard i stigende rekkefølge, eller fra A til Å. 1 = stigende rekkefølge, eller fra A til Å. -1 = synkende rekkefølge, eller fra Å til A
  • Etter Matrise 2. Kolonnen eller området du skal sortere etter som det andre kriterium)
  • Sorterringrekkefølge2. Valgfritt. Listen sorteres som standard i stigende rekkefølge, eller fra A til Å. 1 = stigende rekkefølge, eller fra A til Å. -1 = synkende rekkefølge, eller fra Å til A

  Du kan utvide med matrise 3, matrise 4 osv.


  Excel funksjonen Filtrer

  Når bruker du den:

  Excel FILTRER-funksjonen filtrerer en liste på oppgitte kriterier, og de samsvarende radene/kolonnene.

  Formel:

  =FILTRER(Matrise;Inkluder;Hvis_tom)

  • Matrise, listen som skal vises når betingelsene i inkluder stemmer.
  • Inkluder, en eller flere kolonner som skal stemme for å vise listen. Bruk =, >, <,<>, <=, >= for å få det resultatet du ønsker.
  • Hvis_Tom. Valgfritt. Tekst du ønsker å vise om matrise er er tom.

  Dette blir fort en favoritt og er en «må» funksjon om du jobber med store datalister. Lær 8 måter å bruke den på.

  Flytsymbolet # i dynamiske matriser.

  Flytsymbolet # i dynamiske matriser

  Lær mer om dynamiske lister og rapporter.

  «Det er en helt ny verden», sitat fra kunde etter å ha laget nye dynamiske lister på egne data.


  Neste steg

  Oppdater kunnskapen din, Excel vil aldri bli det samme. Velg et kurs, og meld deg på. Både webinaret og kurset er med instruktør.

  Dynamiske lister webinar

  Start med et gratis webinar. Oppdag mulighetene på 30 minutter. Arrangeres på Teams.

  Dynamiske lister kurs

  Kurs, analyser og lag presise rapporter raskere enn noen gang. Arrangeres på Teams

  Dynamiske lister hjelp

  Du lærer ofte raskere og bedre med å løse egne utfordringer. Få hjelp, og lær.


  Om Hogstad Rådgivning

  Hogstad rådgivning ved Geir Hogstad er en en erfaren rådgiver og kursinstruktør på Excel. Arrangerer kurs, bistår kunder med å optimalisere regneark, produserer ferdige maler og løsninger i Excel. Les mer her.

  By geir Excel
 • 25 jul
  Hente verdi fra celle Excel med Xoppslag

  Hente verdi fra celle Excel med Xoppslag

  Når du skal hente verdi fra celle i Excel er det flere måter å gjøre det på, den enkleste er å bruke Xoppslag. Xoppslag gjør på mange måter det samme som Finn Rad og Indeks Sammenligne når du skal finne verdien i en celle. Men den er enklere å bruke. Flere muligheter, som å hente verdien både i kolonne og rad.


  Hente verdi fra en Rad i Excel

  I dette eksempelet skal vi finne verdi fra ønsket rad i Excel. Vi skal hente verdi fra den samme kolonnen, men rullere på radene, ved å finne riktig produkt. Og finne celle som inneholder omsetning.

  Excel finn verdi i rad

  Hente verdi fra en kolonne i Excel

  Xoppslag kan jobbe begge veier, i rader og kolonner. I dette eksempelet benyttes den samme raden, men vi skal velge hvilken kolonne vi skal hente en verdi fra.

  Excel finn verdi i kolonne

  Hente verdi fra både rad og kolonne i Excel

  Finalen. Her skal vi velge fritt både hvilken rad, og kolonne verdien i cellen vi ønsker ligger. Hente verdien fra en celle på en fleksibel måte. Raskt og enkelt.

  Excel finn verdi fra riktig kolonne og rad

  Hva med Finn Rad og Indeks Sammenligne?

  Det er alltid minst 2 måter å gjøre ting på i Excel. Det inkludere også når du skal finne verdien fra en celle i Excel. Finn.Rad, Indeks og sammenligne gjør på mange måter det samme som Xoppslag. Jeg sier ikke du skal glemme dem. Men kan du dem ikke, trenger du ikke lære dem. Xoppslag gjør det samme, men er uten noen av begrensningene Finn.Rad og Indeks/Sammenligne har. Dessuten er den mye enklere å forstår.


  Hva skal du velge når du skal hente verdi fra celle i Excel?

  En rask beskrivelse av de vanligste funksjonene for å søke etter verdien i en bestemt celle. Alle 3 forklart, i anbefalt rekkefølge:

  1. Xoppslag
  2. Indeks og Sammenligne
  3. Finn.Rad
  Excel finn verdi i celle

  Excel kurs og tjenster

  Trenger du hjelp eller ønsker å utvide kunnskapen i Excel?

  Jeg tilbyr kurs og konsulenttjenester til profesjonelle.

  • Hjelper med daglige utfordringer i Excel.
  • Effektiviserer lister og regneark som trenger en renovering
  • Kurs for viderekommende.

  Laste ned eksempler på å finne verdi i celle.

  By geir Excel
 • 22 jul
  Sortere og filtrere datalister i Excel.

  Sortere og filtrere datalister i Excel.

  Avansert filter i Excel gjort enkelt. Se hvordan du sorterer og filtrerer lister i Excel enklere og raskere enn du noen gang har gjort tidligere. 4 eksempler på filtrering av datalister, og sortering. Dynamiske lister er Excel gjort enkelt, når du ønsker at Excel skal jobbe for deg. Også når du skal sortere eller filtrere kolonner i store datalister. Med et presist resultat hver gang.


  45 minutter gratis webinar

  Jeg tilbyr gratis gjennomgang av disse funksjonene med instruktør, velkommen til:


  Sortere lister i Excel og finne unike verdier.

  Med Excel funksjonen sorter kan du sortere datalisten alfabetisk. Sortere Excel listen stigende og synkende. Kombinert med Excel funksjonen Unik kan du lage en sortert rullegardinliste, eller valideringsliste som det heter.

  Sortere datalister i Excel, sinn unike verdier – Sortert rullegardinliste

  Filtrer Excel kolonne med tekst.

  Excel funksjonen Filtrer lager en dynamisk liste, basert på utvalget du velger. I denne videoen skal vi filtrere ut kundene du velger fra den sorterte rullegardinlisten.

  Filtrer liste i Excel med sortert rullegardinliste

  Filtrere Excel dato som vilkår.

  Vilkåret for filtrering av utvalget i denne videoen er å filtrere alle ordre etter en angitt dato.

  Filtrer lister basert på dato

  Filtrere kolonner i Excel

  Med Excel funksjonen Filtrere bygger du din egen liste ved å filtrere en eller flere kolonner. Kolonnen vi skal filtrere på her, er kolonnen for ordre. Alle ordre over et angitt beløp.

  Filtrer Excel lister etter en kolonne – når kolonnen har ordre over en verdi

  Sortere og filtrere lister i Excel

  Bli oppdatert på de nye mulighetene i Excel.

  Filtrer er en funksjon for å slå opp verdier i en dataliste med mange muligheter. Når det er flere enn 1 rad som inneholder det du søker på, må du bruke Filtrer.


  Kurs: 8 måter å filtrere lister på.

  Excel blir aldri det samme for deg igjen, når du oppdager mulighetene Filtrer-funksjonen gir. Lær dem, jobb raskere, mer presist og imponer kollegene dine.

  By geir Excel
 • 21 jul
  Slik regner du prosent i Excel

  Slik regner du prosent i Excel

  Hvordan regne prosent i Excel? Her har du 4 eksempler på hvordan du regner prosent i Excel. Inkludert en video som viser hva prosent er, og hvordan Excel oppfører seg når du bruker prosenttegnet. Nederst finner du regnearket med eksempler på prosentregning som du kan laste ned.


  Hvordan regne prosent i Excel

  Prosent betyr andel av 100. Når du regner ut prosent i Excel til å finne hvor stor andel av 100 en verdi er. Her skal vi finne prosenten, og regne tilbake. Hva er verdien når vi vet prosenten. Forstå prosentfunksjonen i Excel:

  Beregne prosent i Excel

  Hvordan finne rabatt i Excel

  I denne videoen skal du få se hvor mye rabatten blir, og hva den nye prisen blir, når du skal finne rabatt i Excel. Vi bruker prosentfunksjonen for å regne rabatt.

  Beregne rabatt i Excel

  Beregne prosent av totalen

  Når du vet to verdier. Kan vi beregne hvor stor prosent et tall er av et annet. For eksempel hvor stor prosent salget av en vare utgjør av totalen. Eller hvor stort overskuddet er av omsetningen.

  Beregne prosent av totalen

  Eksempel på prosentregning i Excel

  I dette eksempelet på prosentregning skal vi se hvordan du beregner hvor hvor prosent-andel hvert kvartal utgjør av totalen. Du kan bruke det samme eksempelet for å sammenligne prosentandelen på ulike inntekter, og utgifter.

  Eksempel på prosentregning i Excel

  Trenger du hjelp med Excel?

  Jeg hjelper deg med å løse problemet ditt. Eller vil du lære mer?


  Last ned eksempler på prosentregning i Excel

  By geir Excel
1 7 8 9 10 11
Spisskompetanse er verdifullt.
Øk kompetansen din
Vil du ha hjelp?

Geir Hogstad - Excel entusiast

Send en uforpliktende forespørsel på:  post@365norge.no