Se hvordan du lager et enkelt budsjett per måned i Excel og last ned gratis mal. Budsjettmalen er laget for bedrifter, men kan også brukes for å lage privat budsjett for husholdningen. Eller for organisasjoner og foreninger.


Hva er et budsjett?

Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en gitt periode, normalt et kalenderår. Budsjettet sier også noe om virksomhetens planer.


Budsjett i Excel

Med budsjettet i Excel kan vi summere forventede inntekter og utgifter per måned. Beregne om det blir noe til overs, som skal føres over til neste måned. Har vi planer om investeringer, kan vi se om det ligger høyde for investeringene i budsjettet.


Bruk av budsjettmalen

Budsjettmalen beregner inntekter, og utgifter per måned. Og summerer automatisk differansen.

  • Sett inn en ny linje i regnearket for utgifter eller inntekter. Ps over linjen med summeringene
  • Starter året med kan du bruke til å føre inn hvor mye penger det var på kontor når året (perioden) startet.
  • Likviditet er hvor mye penger det bør igjen på konto etter hver måned, akkumulert.
Slike lager du budsjett i Excel

Last ned budsjettmal for Excel.

Last ned den gratis budsjettmalen her,

PS, får du ikke lastet ned med Chrome, forsøk en annen nettleser. F.eks. Edge.


Excel opplæring og hjelp.

Lære mer Excel.

Trenger du hjelp med Excel?

Flere Excel maler du kan bruke,