Bruke OneNote i møtet på Teams

bruke onenote i møtet på teams

Teams som møteplattform er nesten blitt standarden, ikke unntaket. Å bruke OneNote i møtet på Teams er effektivt. For å Forberede, i møtet, til oppfølging.


Hvordan bruke OneNote i møtet på Teams.

Møter består alltid av 3 faser. Vi planlegger, vi avholder og det generer oppfølging. Benytt OneNote i møter på Teams reduser tiden du bruker før, i og etter møtet.


Bruk av OneNote før møtet.

Når vi har bestemt at vi skal avholde et møte trenger vi en agenda. Ofte trenger vi andre dokumenter som budsjetter, aktivitetslister, presentasjoner, deltagerlister, nye brosjyrer. Alt avhengig av møtets formål, og hvem som er med.

Det som er viktigere at alle møtedeltagerne har den samme informasjonen. At ikke dokumenter som er viktig for et godt møte ligger i noens innboks, og ofte i flere varianter. Før møtet åpner du OneNote og legger til:

  • Agenda
  • Dokumenter

Møtedialogen, om møtets innhold, formål. Spørsmål og svar bør foregå på Teams. Ikke på e-post.


I Teams møtet.

Når møtet er godt forberedt, og møtet begynner. Åpner du møteagendaen, som også blir et referat. For å unngå å bruke tid på å bytte mellom vinduer og ulike dokumenter lønner det seg å:

  1. Åpne fanen med OneNote i et eget vindu
  2. Bruk «naviger frem og tilbake» funksjonen i Teams. Mindre klikk og støy.
  3. Følg agendaen, og skriv inn eventuelle gjøremål.

Etter Teams møtet.

En av fordelene med å bruke OneNote i møtet på Teams er oppfølgingen i etterkant.

  • Oppdater med fullførte gjøremål i OneNote.
  • Oppdater felles dokumenter det er linket til, og som deles.
  • Hold dialogen samlet på Teams

Kurs: Bruke OneNote i møtet på Teams.

God bruk av Teams handler ofte om å bruke de verktøyene og applikasjonen du kjenner, men å endre vaner litt. Nye vaner som gjør deg og kollegene dine mer effektive og utnytter de nye mulighetene.


Hvem er kurset for?

Kurset «Hvordan bruke OneNote i møtet på Teams» er for bedrifter, organisasjoner og prosjekter som ønsker å redusere tiden som brukes til å planlegge møtet. Gjennomføre mer effektivt møter. Sikre kvaliteten slik at dere når målene etter møtet.


Neste steg.

Kurset gjennomføres på Teams. Bedriftsinternt.

Pris: 1 490,- per deltager.

Varighet: 2 timer.

PS. Rabatt ved flere enn 3 deltagere. Be om tilbud.

Meld deg på.

Mer informasjon.