Har du Office 365 av Excel er dynamiske matriser og bruk av flytsymbolet # i Excel det smarteste du kan lære. Du sparer tid i Excel, får bedre presisjon.

Lister, tabeller og matrise.

Det finnes 3 ulike former for datalister i Excel:

  • Liste
  • Tabell
  • Dynamisk matrise

Det eneste som er sikkert, det er de 2 første, de vil endre seg over tid. Fra dag til dag, måned til måned. Og hver gang må du oppdatere formlene dine. Eller klippe og lime data fra en tabell til en rapport.

En dynamisk matrise, det er rapport basert på dine betingelser, fra dataene i en liste eller tabell. Og den endrer seg automatisk, når du bruker flytsymbolet # i Excel. Det er matriser som endrer seg, eller flyter som det heter.


Bruk av flytsymbolet # i Excel

For å kunne benytte flytsymbolet må du ha en dynamisk matrise. Du setter inn # bak cellereferansen, så vil den dynamiske matrisen flyte, og automatisk bli oppdatert når datalisten endres.

  • Summer (C5:C15), summerer fra cellereferanse C5 til og med C15
  • Summer (C5#) Summere fra C5, og så langt ned som den dynamiske matrisen er.

Eksempel på bruk.

Summer en liste med #

I eksemplet lages det en en sortert, unik liste med avdelinger. Avdelingslisten blir dynamisk. Og vi kan bruke # sammen med Summer.Hvis.Sett for å få riktig resultat. Hver gang, og en gang for alle.

Formel:

=SUMMER.HVIS.SETT(t_lønn[Lønn];t_lønn[Avdeling];F3#)

Hva den gjør:

Summerer tallene i kolonnen t_lønn[Lønn] når innholdet i t_lønn[Avdeling] stemmer med den dynamiske matrisen F3#


Lære mer om flytsymbolet og dynamiske matriser.

Velg et kurs fra kursoversikten, eller et kurs som er spesiallaget dor utt fag. Om du jobber med HR, eller økonomi.


Hjelp og rådgivning.

Enten det er for å lære, få tid til overs eller begge deler. Så kan jeg hjelpe deg å optimalisere dine egne rapporter. Ta kontakt for et tilbud.