Blogg

Beregne påslag i Excel.

beregne påslag i excel med prosent

Påslag er det vi skal tjene på et tilbud. Med utgangspunkt i kostprisen kan du legge til prosent og beregne påslag

Excel diagram med symboler og emojier

Bruk av diagrammer forsterker budskapet titt og engasjerer publikum, Et alternativ\v er å Lage et Excel diagram med symboler og emojier.

Summer.Hvis.Sett med eller.

excel summer hvis sett eller

Summer hvis sett summerer vanligvis når 1 eller flere betingelser stemmer. Hva gjør du når en av flere betingelser skal stemme,

3 måter å bruke forskyvning på.

Excel forskyvning

3 måter å bruke forskyvning på. som vil imponere deg selv og kollegene dine.. Finn største tallet, gjennomsnittet og summer de